Osittainen varhennettu vanhuuseläke osa-aikaeläkettä suositumpi julkisella sektorilla

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkeen hakijat voivat valita, haluavatko ennakkoon puolet vai neljäsosan kertyneestä vanhuuseläkkeestään.

työeläkkeet
Keva -kyltti talon seinässä.
Tiina Jutila / Yle

Julkisen sektorin työntekijät ovat hakeneet osittaista varhennettua vanhuuseläkettä tasaiseen tahtiin. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana hakemuksia on tullut Kevalle reilun kolmensadan hakemuksen kuukausivauhtia, kertoo Kevan tiedote.

Poikkeuksina tähän olivat helmikuu, jolloin hakemuksia tuli yli viisisataa ja maaliskuu, jolloin hakemuksia tuli reilut neljäsataa.

– Hakutahti oli odotettu. Varauduimme noin 5000 hakemukseen ja tällä tahdilla päästään hyvin lähelle sitä, sanoo Kevan erityisasiantuntija Sirpa Sakslin tiedotteessa.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkeen hakijat voivat valita, haluavatko ennakkoon puolet vai neljäsosan tähän mennessä kertyneestä vanhuuseläkkeestään. Jopa reilut 80 prosenttia on halunnut puolet.

Lisäksi parikymmentä hakijaa on ensimmäisen hakemuksen tehtyään halunnut vielä vaihtaa ennakkoon maksettavan osuuden suuruutta.

Tähän mennessä osittainen varhennettu vanhuuseläke näyttää julkisella sektorilla suositummalta kuin eläkeuudistuksen myötä poistunut osa-aikaeläke.

Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla osa-aikaeläkehakemuksia tuli 1 295 ja vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla 1 292.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tuli eläkeuudistuksen myötä uudeksi eläkelajiksi vuoden alussa. Sitä voi saada, jos on täyttänyt 61 vuotta eikä saa muuta työeläkettä. Toisin kuin osa-aikaeläkkeessä työntekoa ei tarvitse lopettaa eikä edes vähentää.