1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. potilastietojärjestelmät

Keskittäminen ontuu – potilastiedot siroteltu satoihin eri järjestelmiin

Potilastietojen ylläpito on sairaaloissa monen eri järjestelmän takana. Tällä hetkellä ei ole yhtä paikkaa, josta löytyisi keskitetysti kaikki potilaan tiedot.

Kuva: Yle

Tulevassa sote-uudistuksessa on tarkoitus yhtenäistää tietojärjestelmiä niin, että potilaan kaikki terveystiedot löytyisivät helposti yhdestä paikasta. Tällä hetkellä sairaanhoitopiireillä on käytössä useita järjestelmiä, joihin potilaiden tietoja kirjataan eri tavoin.

Satakunnan sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikkö Leena Ollonqvist pitää sote-uudistuksen toteutumisen kannalta erittäin tärkeänä, että järjestelmien yhtenäistäminen toteutuu hyvin ja huolellisesti.

– Tällä hetkellä pelkästään potilastietojärjestelmiä on Satakunnan alueella käytössä noin sata. Kaiken kaikkiaan Satakunnan sairaanhoitopiirillä on tietojärjestelmiä pari sataa.

Pääjärjestelmästä löytyvät potilaan perustiedot, kuten ajanvaraukset ja lähetteet, ja sen lisäksi on useita muita järjestelmiä, joita hoitohenkilökunta tarvitsee muun muassa toimenpiteiden ja tutkimusten kirjaamiseen.

– Niiden käyttö on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi, niin että yhdellä kirjautumisella näkyisivät kaikki tarpeelliset tiedot.

Kanta on potilaan tärkein palvelu

Potilaalle itselleen eri järjestelmien olemassaolo ei juuri näy. Suurin osa omista terveystiedoista näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kanta-palvelussa. Tosin sieltäkin puuttuvat esimerkiksi rokotustiedot. Niiden selvittäminen on tällä hetkellä mahdollista ainoastaan kysymällä tiedot rokotuksen antaneelta organisaatiolta, mikäli niitä ei itse muista.

– Rokotustiedot ovat tulossa osaksi Kantaa, mutta siihen menee vielä pari vuotta aikaa. Tällä hetkellä omien tietojen selvittäminen saattaa olla hankalaa, jos ei itse muista milloin on rokotettu, miettii Leena Ollonqvist.

Kannassa ei näy hallinnollisia tietoja, joita sairaanhoitopiirit tarvitsevat. Myös alueellisia eroja on.

– Satakunnassa kaikki lääkärien tekemät sanelut näkyvät potilaille Kanta-palvelussa, Ollonqvist kertoo.

Yhdistäminen parantaa potilasturvallisuutta

Leena Ollonqvist on Satasoten ICT-työryhmän puheenjohtaja. Ryhmässä suunnitellaan, miten Satakunnan sairaanhoitopiirin tietokannat saadaan uudistuksessa toimivaksi. Tietojärjestelmien yhdistämiselle Ollonqvist löytää monta syytä.

– Yhdistäminen on tärkeää käytön, potilasturvallisuuden ja kustannustehokkuuden kannalta. Monen järjestelmän käyttäminen tarkoittaa myös ylläpitotöiden tekemistä moneen kertaan.

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä järjestelmää, jossa kaikki potilaan tiedot olisivat keskitetysti, vaikka suurin osa löytyykin Kanta-palvelusta. Esimerkiksi kaikki yksityiset lääkäriasemat eivät vielä käytä Kantaa.

Oikean tahtotilan löytäminen ja yhteisestä järjestelmästä päättäminen tulee olemaan haastavaa.

Leena Ollonqvist

– Potilaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu ja kuka niitä on katsonut. Toistaiseksi se selviää parhaiten ottamalla yhteyttä organisaatioon, missä on asioinut.

Monen eri järjestelmän yhdistäminen tulee olemaan hankalaa, Ollonqvist myöntää.

– Myös oikean tahtotilan löytäminen ja yhteisestä järjestelmästä päättäminen tulee olemaan haastavaa.