Kajaanintie suljetaan neljänä yönä peräkkäin Oulussa – syynä Ratasillan purku

Sulut ajoitetaan heinäkuun puolenvälin jälkeiseen aikaan.

tiet
Kajaanintie sulku Oulussa.
Havainnekuvan vihreät viivat viittaavat ajoneuvoliikenteeseen, siniset katkoviivat kevyen liikenteen väyliin. Ruskeat alueet ovat tietyöalueita.Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Kajaanintie suljetaan neljänä yönä peräkkäin Oulussa.

Tie suljetaan kuluvan kuun 17.–21. välisinä öinä iltakymmenen ja aamukuuden välisenä aikana. Sulut tehdään Ratasillan purkamisen vuoksi.

Mainittuina aikoina ajoneuvoliikenne ohjataan käyttämään kiertotienä Saaristonkadun alikulkusiltaa ja kevyt liikenne asematunnelia.