Lasten nettipeleistä satasen lasku – äiti ei joutunut maksamaan

Operaattorin mielestä äiti vastasi lastensa ostoista, mutta kuluttajariitalautakunta oli eri mieltä eikä pitänyt ostoja sitovina.

kuluttajavalitus
Koululainen pelaa kännykkäpeliä.
Mirva Korpela / Yle

Kuluttajariitalautakunta on antanut päätöksen lasten tekemistä nettipelikuluista. Se katsoo, että äiti ei ollut vastuussa lasten tekemistä nettipeliostoista.

Alaikäiset 6- ja 7-vuotiaat lapset pelasivat äitinsä puhelimella mobiilipelejä. He ostivat peliin lisäosia, jotka laskutettiin puhelinlaskussa. Yhteensä ostoksista tuli 108 euron lasku.

Äiti oli valmis maksamaan laskusta 23 euron osuuden, koska puhelimen käyttö oli hänen mielestään aikuisten vastuulla. Lautakunta suositti, että äidille hyvitetään 85 euroa.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan peliostoksia ei saanut laskuttaa, sillä niihin ei ollut äidin suostumusta, ja koska yhteensä noin 108 euron ostoja ei voitu pitää lasten ikään nähden lain mukaan tavanomaisena ja merkitykseltään vähäisenä hankintana.

– Alaikäinen voi holhoustoimesta annetun lain mukaan tehdä ilman huoltajan suostumusta hankintoja vain, jos ne ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tällaisia ovat kohtuuhintaiset tuotteet, joita samanikäiset lapset yleensä hankkivat, kuluttajariitalautakunnan varapuheenjohtaja Päivi Korpiola kertoo.

Äidillä valvontavastuu

Operaattori katsoi, että liittymän omistajalla eli tässä tapauksessa äitillä on velvollisuus valvoa liittymän ja puhelimen käyttöä. Liittymän käyttöä voidaan rajoittaa ja estää pääsy palvelunumeroihin.

Äiti ei ollut sopinut rajoituksista ja oli antanut liittymän alaikäisten käyttöön. Hän oli itse mahdollistanut lasten ostot nettikaupasta. Tästä huolimatta äidiltä ei vaadittu vahingonkorvausta valvontavastuun laiminlyöntiin vedoten.

Pelisovelluskaupan pitäjä vetosi siihen, että ostaminen edellytti tilin luomista, mitä lapset eivät voineet tehdä. Laitteessa oli toiminto, joka mahdollisti lapsen pelaamisen, mutta ostamisen vain aikuisen erikseen antamalla suojakoodilla.

– Holhouslain säännökset alaikäisten ostorajoituksista pätevät silloinkin, kun lapsi tekee ostoksia älypuhelimella. Vastuu lapsen puhelimen käytöstä kuuluu vanhemmille, mutta lasten tekemistä sopimuksista ei tule sitovia ilman vanhempien suostumusta. Jos vanhemmat ovat kuitenkin olleet huolimattomia lastensa valvonnassa ja siitä aiheutuu myyjätaholle todellista vahinkoa, vanhemmat voivat joutua korvausvastuuseen, lautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg kertoo.

Lautakunta piti selvitettynä, että äiti oli antanut lastensa käyttää liittymäänsä eikä ollut rajoittanut sitä. Hän ei kuitenkaan ollut antanut suostumustaan kyseisiin ostoksiin eikä hyväksynyt niitä jälkikäteen.

– Koska alaikäisillä ei ollut oikeutta tehdä peliostoja itsenäisesti eikä huoltajan suostumusta tai edes hiljaista hyväksyntää, ostokset eivät olleet sitovia. Tämän vuoksi sovellusten myyjä ei voinut veloittaa ostoista eikä niitä näin ollen voinut puhelinlaskullakaan laskuttaa, lautakunta totesi päätöksessään.