Akavan kysely: Syrjäytyminen, eriarvoisuuden kasvu ja koulutusleikkaukset ovat uhka sivistysyhteiskunnalle

Akavan kyselyn mukaan keskeisimpinä sivistyneen ihmisen piirteinä pidetään kaikkien näkemysten kunnioittamista ja toisesta välittämistä.

koulutus
Opiskelijoita kirjastossa.
Erityisesti Akavan liittojen jäsenet pitävät koulutusta sivistysyhteiskunnan tärkeimpänä tunnusmerkkinä.Marja Väänänen / Yle

Akavalaisten mielestä koulutusleikkaukset ovat yksi sivistysyhteiskunnan suurimmista uhkista, selviää Akavan teettämästä kyselystä. Myös syrjäytymistä ja eriarvoisuuden kasvua pidetään akavalaisten keskuudessa sivistysyhteiskunnan merkittävimpinä uhkatekijöinä.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista akavalaisista valitsi joko syrjäytymisen, eriarvoistumisen tai koulutusleikkaukset yhdeksi merkittävimmistä sivistysyhteiskuntaa uhkaavista tekijöistä.

– Koulutuksen resursointia pitää vahvistaa, sillä se on paras lääke eriarvoistumista vastaan. Kaikilla päätöksentekotasoilla on ymmärrettävä, että koulutusleikkausten tekeminen lisää eriarvoistumista ja syrjäytymistä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder tiedotteessa.

Koulutus sivistysyhteiskunnan tunnusmerkki

Akavan sivistyskyselyyn vastanneet pitävät tärkeimpinä sivistysyhteiskunnan piirteinä koulutukseen satsaamista ja turvallisuudesta sekä perheiden hyvinvoinnista huolehtimista.

Erityisesti Akavan liittojen jäsenet pitävät koulutusta sivistysyhteiskunnan tärkeimpänä tunnusmerkkinä.

– Suomalaisia menestystarinoita ei synny ilman laadukasta maailmanluokan koulutusta ja tutkimusta. Vastikään julkaistu yliopistojen taloudellisten vaikutusten arviointi osoittaa selvästi, että korkea koulutus auttaa ihmisiä työllistymään paremmin ja olemaan tuottavampia. Tästä syntyy taas lisää työtä ja toimeentuloa, sanoo Akavan asiantuntija Ida Mielityinen tiedotteessa.

Akavan kyselyn mukaan keskeisimpinä sivistyneen ihmisen piirteinä pidetään kaikkien ihmisten näkemysten kunnioittamista ja toisesta ihmisestä välittämistä.

Myös tietämyksen laaja-alaisuutta ja hyviä käytöstapoja pidetään tärkeinä. Lisäksi varsinkin alle 35-vuotiaat akavalaiset pitävät sivistyneelle ihmiselle ominaisena sitä, että hänellä on tahtoa vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen.

Akava teetti Kantar TNS:llä kyselyn, jossa selvitettiin akavalaisten ja muiden palkansaajien käsityksiä sivistysyhteiskunnasta. Kysely tehtiin toukokuussa 2017 ja siihen vastasi 888 akavalaista ja 1 201 muuta palkansaajaa.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö.