Suomen kanta jäi tappiolle Euroopan parlamentissa – Hakkuut voivat pakottaa päästöjen vähennyksiin

Ympäristövaliokunnalta ei herunut juuri ymmärrystä hakkuiden merkittävälle lisäämiselle EU:ssa. MTK haukkui ratkaisun.

Yle maailmalla: Bryssel
Metsä-Groupin hakattuja puita pinossa.
Ismo Pekkarinen / AOP

*BRYSSEL *Suomen hallituksen ja teollisuuden ajama linja metsien käytön vaikutuksesta päästövähennyksiin jäi tappiolle Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa tänään tiistaina.

Valiokunnan päätös voi johtaa tilanteeseen, jossa Suomi joutuisi vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä suunniteltua enemmän voidakseen kasvattaa metsien hakkuita.

Äänestyksessä oli kyse siitä, miten metsien hiilinielut eli hiilidioksidin sitoutuminen puihin otetaan huomioon laskettaessa jäsenmaiden päästövähennyksiä. Valiokunta hyväksyi kannan, jonka mukaan hiilinieluja verrataan kussakin maassa jatkossa vuosien 2000–2012 tilanteeseen.

Jos hakkuita halutaan kasvattaa huomattavasti vertailuvuosia isommiksi, metsien muodostaman hiilinielun tulkitaan pienenevän ja jäsenmaan pitää vastaavasti vähentää päästöjä muualta.

– Hyväksytty teksti on hyvä kompromissi metsäisten maiden ja ympäristöjärjestöjen kantojen välillä, sanoi parlamentin mietinnön esittelijä Norbert Lins Ylen haastattelussa.

"Epäoikeudenmukainen ratkaisu"

Suomessa maataloustuottajien keskusjärjestö MTK ilmoitti olevansa ratkaisuun "erittäin pettynyt", koska päätös ei tunnista "metsätalouden kehitysdynamiikkaa".

– Tämä on Suomen kannalta epäoikeudenmukainen ratkaisu. Eikä myöskään järkevä metsienhoidon kannalta. Emme hakkaa metsiä enempää kuin ne kasvavat eli hiilinielu kyllä säilyy, sanoi parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen Anneli Jäätteenmäki (kesk.)

Ympäristöjärjestöt ovat syyttäneet Suomea ja muita samanmielisiä maita pyrkimyksestä vesittää hiilinielujen laskentasäännöt vaatimalla niihin itselleen sopivia muutoksia. Suomen hallituksen mielestä nieluja pitäisi tarkastella pidemmällä aikavälillä, jolloin ne kasvavat hakkuiden lisäämisestä huolimatta.

Taustalla Pariisin sopimus

Komissio oli esittänyt vertailuvuosiksi väliä 1990–2009. Suomi haluaisi muuttaa esitystä siten, että jäsenmaat voisivat itse vaikuttaa hakkuiden vertailutasoon.

– Suomelle voi olla vaikea lisätä hakkuita joutumatta ottamaan niitä huomioon ilmastopäästöissä vuoden 2021 jälkeen, saksalaismeppi Lins kommentoi valiokunnassa hyväksyttyä esitystä.

– Mutta toisaalta on myös tärkeää täyttää Pariisin ilmastosopimuksessa lupaamamme tavoitteet, hän jatkoi.

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Uudet metsien laskentasäännöt tulevat voimaan 2021.

Linsin mielestä metsänhoito ja hakkuut voidaan kuitenkin sovittaa yhteen päästövähennysten kanssa. Parlamentin lopullinen kanta lyödään lukkoon täysistunnossa syksyllä.

Sekä Lins että Jäätteenmäki arvioivat, että valiokunnan näkemys voi vielä muuttua siinä vaiheessa. Asiaa käsitellään samaan aikaan myös jäsenmaiden kesken ministerineuvostossa. Siellä Suomen kannalla ovat joukko pienempiä metsäisiä EU-maita ja Ranska, mutta kokoonpano on toistaiseksi ollut vähemmistössä.