1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. opiskelijat

Opiskelijan tuet muuttuvat elokuusta alkaen – Nämä asiat siitä on tiedettävä

Opiskelijoille tarjotaan jatkossa vähemmän tukea ja enemmän lainaa.

opiskelijat
Opintotukihakemus.
Ismo Pekkarinen / AOP

Hallituksen tekemät opintotukien leikkaukset tulevat voimaan elokuun alusta alkaen. Voimaan astuvat uudet opintotuki- ja asumistukilait vaikuttavat moneen asiaan.

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä laskee samalle tasolle kuin toisen asteen opiskelijoilla – nykyisestä 336,76 eurosta 250,28 euroon.

Vaikka opiskelijoita kuritetaankin tukien laskemisella, vastaavasti opintolainojen valtiontakauksiin tarjotaan korotusta. Kelan mukaan opiskelija voi saada syksyllä opintolainaa 2 600–3 250 euroa ja keväällä tavallisesti 3 250 euroa.

Kuukausittain katsasteltuna se näyttää siltä, että jos aiemmin opintolainaa sai 400 euroa kuussa, jatkossa sitä voi nostaa 650 euroa kuussa.

Opintolainan korotus on isompi kuin opintorahan leikkaus. Näin ollen opiskelijoiden taloudellisen tuen voikin katsoa siirtyneen vahvemmin lainapainotteisuuden suuntaan.

Jotkut voittavat ja toiset häviävät

Kolmas opiskelijoiden taloudelliseen toimintakykyyn merkittävästi vaikuttava muutos on opintotuen asumislisän lakkautus ja siirtyminen yleisen asumistuen piiriin. Tämä muutos vaikuttaa eri tilanteessa oleviin opiskelijoihin eri tavalla. Monet häviävät uudistuksen myötä paljon, mutta useat myös voittavat.

Tähän asti opiskelijoiden asumislisää sai enimmillään 201 euroa. Nyt yleisen asumistuen myötä rahaa vuokraan voi saada jopa noin 400 euroa, aina kuitenkin korkeintaan 80 prosenttia vuokran määrästä.

Yleiseen asumistukeen vaikuttavat hakijan tulojen lisäksi myös puolison tulot. Tämä ei tiedä hyvää työssäkäyvän ja pelkästään opiskelevan opiskelijan yhteisasumisessa. Jääkin nähtäväksi, kuinka monet nuoret parit eroavat ainakin virallisesti, jotta eivät menettäisi asumistukiaan.

Kelan arvion mukaan 40 000 opiskelijaa menettää kokonaan asumiseen tarkoitetun tuen ja 27 000 opiskelijan tuki pienenee. 100 000 opiskelijan tuki sen sijaan kasvaa.

Hieman pyöristettynä noin kaksi kolmesta opiskelijasta voittaa uudistuksessa ja yksi kolmasosa häviää, joista osa erityisen pahasti. Kelan näkemyksen mukaan "opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen kompensoi opintotuen lainapainotteisuuden kasvua".

– Opiskelijoille myönnettävä keskimääräinen asumistuki on noin 2 000 euroa vuodessa eli 700 euroa nykyistä asumislisää enemmän, Kelan tiedotteessa todetaan.

Hylkäävien päätösten määrä laski tuntuvasti

Neljäs uudistus on se, että jatkossa maksuhäiriö ei enää estä välttämättä opintolainan valtiontakauksen saamista. Viime vuonna hylkäävän päätöksen sai 1 760 opiskelijaa, kun maksuhäiriö saattoi estää lainatakauksen.

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodeksi 2017–2018 ja lähettänyt lainatakauspäätökset 103 744 opiskelijalle. Nyt 211 opiskelijalle ei myönnetty opintolainan valtiontakausta.

Takausta ei myönnetä, jos opiskelijan aiempi opintolaina on Kelan perittävänä. Lainantakaus voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää myös perittävänä olevasta opintolainasta huolimatta.

Lue myös: Opiskelijat pöyristyivät selvityksestä: Ottamatonkin opintolaina voisi leikata asumistukea

Lue seuraavaksi