Analyysi: ”Pena sen siinä keksi” – Kilpailuviranomainenkin kiistää ajaneensa pakkoyhtiöitystä soteen

Kukaan ei tunnusta esittäneensä perustuslain vastaiseksi osoittautunutta yhtiöittämispakkoa hallituksen sote-esitykseen. Nyt kiistää kilpailuviranomainenkin ajaneensa yhtiöittämispakkoa ja uhanneensa EU-oikeudella.

sote-uudistus
grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Sosiaali- ja terveyspalvelujen pakkoyhtiöittämiseltä mureni pohja jo hiukan ennen kuin perustuslakivaliokunta totesi pakon sotessa perustuslain vastaiseksi ja palautti valinnanvapauslain laadittavaksi uuteen uskoon.

Sekä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) että valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) käänsivät selkänsä pakkoyhtiöittämiselle. Täysi suunnanmuutos siihen, että aiemmin hallitus julisti "EU:n valtiontukisäädösten" tiukkaakin tiukempaa tulkintaa.

Suunnanmuutoksen jälkeen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pyrki sälyttämään vastuun pakkoyhtiöittämisestä virkamiehille (siirryt toiseen palveluun). Hänen mukaansa hallituksen esityksessä ollut yhtiöittäminen kumpuaa kilpailuviranomaisten näkemyksistä.

Samaa toisti sote-uudistusta valmistellut alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen. Pöysti (siirryt toiseen palveluun) sanoi yhtiöittämisvelvoitteen olleen "hallituksen kokonaisarvio", mutta yhtiöittämiseen pakottavien EU-oikeudellisten velvoitteiden olleen peräisin virkamiehiltä.

Myös sote-vastuuministeri Juha Rehula (kesk.) puolusti aiemmin yhtiöittämispakkoa ja sanoi pakon olevan peräisin EU-säännöistä: kilpailulaeista ja EU:n potilaiden liikkuvuusdirektiivistä. Hallitus oli antanut myös ymmärtää, että jollei palveluja yhtiöitetä, EU saattaa rangaista Suomea.

Hallituksen koepalloja:  "Selvittäminen onnettomalla tasolla"

Valtiosääntöoikeuden professoreiden lausunnot olivat murskaavia jo vuonna 2016: Oikeusoppineet sanoivat, että sote-palveluja oltiin siirtämässä markkinavoimien armoille EU-korttia käyttämällä.

Kesän alussa EU- ja valtiosääntöoikeuden asiantuntijat löylyttivät hallituksen esitystä lausunnoissaan perustuslakivaliokunnalle. (Katso tästä asiantuntijalausunnot) (siirryt toiseen palveluun)

– Oikeudenkäynnit ja niillä uhkaaminen, mikäli maakuntien suoran valinnan piiriin kuuluvia palveluja ei yhtiöitetä, on osa yksityisten terveydenhuollon toimijoiden käynnistämää oloissamme harvinaisen laajamittaista vaikuttamiskampanjaa. – professori Kaarlo Tuori

– Kaikella kunnioituksella: Mikäli EU-oikeuden vaatimukset ovat keskeisiä hallituksen esitysten kannalta, on niiden selvittäminen jäänyt perin onnettomalle tasolle. – professori Jukka Snell

– Totesin lausunnossani 24.5.2017, että hallituksen esityksessä yhtiöittämisvelvollisuudelle esitetyt EU-oikeudellliset perustelut olivat puutteelliset - viittauksineen Destia- ja Palmia-tapauksiin ja kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden valikoivine selostamisineen jopa suorastaan harhaanjohtavat. – professori Kaarlo Tuori

Perustuslakivaliokunta katsoi, että sote-palvelujen yhtiöittäminen pakolla on perustuslain vastaista. Mutta touhulla viedyn idean isää tuntuu enää olevan mahdotonta löytää.

Syytettyjen penkille istutettu kilpailuviranomainenkaan ei tunnusta

Kun ministerit eivät halua enää olla missään tekemisissä soten yhtiöittämisvelvotteen kanssa, hallituksen esityksen promoottoriksi on koetettu leipoa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.

Pääjohtaja Juhani Jokinen kieltäytyy karille karahtaneen hankkeen ruorimiehen roolista. Jokinen sanoo, ettei yhtiöittämisvelvoite löytänyt tietään hallituksen esitykseen viraston näkemyksen vuoksi.

– Ei. Me emme ota syyllisen viittaa harteille. Emme ole osallistuneet valinnanvapauslainsäädännön valmisteluun millään tavoin.

Virastossa on toki tehty selvitys vuonna 2016 siitä, millaisia mahdollisuuksia kilpailun hyödyntämiselle voisi tässä sosiaali- ja terveyspalveluissa olla. Juhani Jokinen sanoo puhutun sote-palvelujen tuottajien tasavertaisuudesta. Virasto on myös antanut lausunnon (siirryt toiseen palveluun) sote-uudistuksesta, jossa yhtiöitystä kannatetaan.

Yhtiöittämispakosta voidaan kuitenkin pääjohtaja Jokisen mukaan puhua vain silloin, kun on kyse normaalista elinkeinotoiminnasta.

Kysytäänpä Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokiselta suoraan, ajettiinko pakkoyhtiöitystä Kilpailu- ja kuluttajaviraston katon alta:

– Esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että idea yhtiöittämiseen tuli sieltä teiltäpäin (siirryt toiseen palveluun). Mutta tämä ei siis pidä paikkaansa?

– Niin, ei. Olemme ottaneet yhtiöittämisen yhtenä vaihtoehtona esille. Jotta voitaisiin varmistaa kilpailun tasapuoliset edellytykset kaikille toimijoille. Mutta ei tämä ole meidän vaatimus. Ei keskusvirastot esitä vaatimuksia lainsäätäjille ja valmistelijoille! Jokinen vastaa.

– Eli yhtiöittäminen ei ollut pakollista? Ja oliko siitä näissä sosiaali- ja terveyspalveluissa mitään hyötyäkään?

– (taukoa) On siitä se hyöty, että ne toimintaedellytykset olisi kaikilla tämän suoran valinnan tuottajilla samanlaiset.

– Ette ole ajanut pakkoyhtiöittämistä?

– Emme.

Kun kysyy pääjohtaja Juhani Jokiselta, mistä aloittaa kadonneen pakkoyhtiöittäjän metsästys, viittaa Jokinen sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan.

– STM on varmasti paras osoite kysyä, mikä tämän yhtiöittämisen idea ja tausta on ollut, sanoo pääjohtaja Juhani Jokinen.

Lainvalmistelun vahvasta poliittisesta ohjauksesta on kertonut aiemmin valtiosihteeri, tuleva oikeuskansleri Tuomas Pöysti.

Lue myös:

Perustuslakiasiantuntijat: Historian suurin yksityistämishanke piilotettiin sote-valinnanvapauden kaapuun

Hallituksen U-käännös – Vuosi sitten soten yhtiömalli oli ainoa vaihtoehto, nyt ministerit irtisanoutuvat siitä