Tutkimus: Viikko ennen hallituskriisiä neljännes ihmisistä arveli hallituksen hajoavan ennen aikojaan

Usko maan hallituksen pätevyyteen hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuosista. KAKSin tutkimuksessa lähes joka toinen epäili hallituksen kykyä hoitaa maan asioita - suuri osa luotttamuksensa menettäneistä oli perussuomalaisia.

hallituspolitiikka
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Vain neljännes suomalaisista on sitä mieltä, että hallituksella on kykyä hoitaa maamme asioita hyvin tai melko hyvin. KAKS:in eli Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksessa hallituksen kykyä hoitaa asioita epäilee lähes joka toinen (48%). Noin viidennes (19%) ei osaa sanoa juuri juuta tai jaata, vaan suhtautui kykyyn neutraalisti.

Luottamus hallituksen kykyihin on vähentynyt kesistä 2015 ja 2016, jolloin samainen kysely on tehty.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Kysely tehtiin 2.–7.6. Perusuomalaisten puheenjohtajavaali hallituskriiseineen oli vasta puhkeamaisillaan. Pääministerin matka presidentin luo hallituksen eronpyyntöineen ja u-käännöksineen oli kyselyn aikaan tulossa vasta noin viikon kuluttua.

Suurelta osalta perussuomalaisista luottamus kateissa

Puoluekanta heijastuu kyselyyn vastanneiden ihmisen arvioissa hallituksen pätevyydestä.

Enemmistö hallituspuolueiden kannattajista (59%) arvioi hallituksen kyvyn hyväksi. Viidennes oli epäuskoinen. Oppositiosta enemmistö (70%) ilmoitti, että hallituksen kyky hoitaa maan asioita on erittäin tai melko huono.

Luottamus maan hallituksen kykyihin oli hämmästyttävän heikko usealla - vielä hallituksessa istuneen - perussuomalaisten kannattajalla. Puoluekokouksessa purkautuneesta, perussuomalaisissa kuplivasta kapinasta kertoo se, että kyselyssä yli puolet PS-kannattajista arvioi hallituksen kyvyn hoitaa maan asioita heikoksi.

Neljännes uskoo hallituksen kaatuvan

Noin viikko ennen hallituskriisiä suomalaiset eivät olleet lainkaan vakuuttuneita siitä, että hallitus kestää toimintakykyisenä ja hajoamatta vuoden 2019 eduskuntavaaleihin saakka. Neljännes (26%) arvioi hallituksen hajoavan ennen aikojaan.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Hallitustaipaleen kestävyyteen nelivuotiskauden mittaisena uskoi kaksi viidestä eli 42 prosenttia. Huomattavan suuri osa eli 31 prosenttia ei ottanut halllituksen jatkoon tai kaatumiseen kantaa lainkaan.

Oppositiota pidettiin kyselyssä melko heikkona. Reilu viidennes uskoo opposition kykyyn haastaa hallitus. Sekä suurimman oppositiopuolue SDP:n että vihreiden kannattajista kaksi viidestä uskoi opposition kykyihin tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle. Vasemmistoliiton tukijoista enemmistöllä eli 55 prosentilla luottamusta kykyihin vielä riitti.

Hallitukselle pisteet turposta - satikutia sotesta

KAKSin tutkimuksessa selvitettiin myös hallituksen onnistumisia. Neljännes kansalaisista on tyytyväinen maan hallituksen toimiin - kaksi viidestä tyytymättömiä. Reilu neljännes arvioi hallituksen onnistuneen jollain tavoin kompuroiden.

Parhaimmin hallituksen katsotaan onnistuneen turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa - kaksi viidestä tarjosi jopa erittäin tai melko hyvää arvosanaa. Talouden hoidossa onnistumisesta kiitteli vajaa kolmannes. Tosin taloudenpito kirvoitti myös suuremmalta joukolta eli 38 prosentilta huonot arviot.

Heikoimmin hallitukselta näyttää kansalaisten mielestä sujuvan sote-asiat ja koulutuspolitiikka: Heikko arvosana sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa 55 prosentilta - koulutukseen ja sivistykseen liittyvissä asioissa 54 prosentilta kansalaisista.