1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Valinnanvapauslain uusi valmistelu naisten käsissä – työryhmässä vain yksi mies

Hallituksen uutta esitystä valmistelevan virkamiestyöryhmän on tarkoitus aloittaa työnsä heti.

laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
Kirsi Varhila
Kirsi VarhilaValtioneuvosto

Uudelleen valmisteltavan valinnanvapauslain rakentaminen on jäämässä naisten tehtäväksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 9-jäsenisen virkamiestyöryhmän (siirryt toiseen palveluun) nimetyistä jäsenistä peräti seitsemän on naisia, yksi on mies ja yksi on vielä nimeämättä.

Tasa-arvolain (siirryt toiseen palveluun) neljännen pykälän mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa tai vastaavissa toimielimissä pitäisi olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, "jollei erityisistä syistä muuta johdu".

Valmisteluryhmän puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila. Hän vastaa jatkossa valinnanvapausmallin valmistelusta.

Valmisteluryhmän on tarkoitus aloittaa työnsä heti, jotta lain esitysluonnos voitaisiin lähettää lausunnolle marraskuussa 2017. Eduskunnalle hallituksen uusi esitys on tarkoitus antaa alkuvuonna 2018.

Valinnanvapausmalliin tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja muut välttämättömät muutokset. Sote-uudistus tulee suunnitelmien mukaan voimaan vuonna 2020.

Lue seuraavaksi