1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät pyytää oikeusministeriöltä neuvottelua – Aiheena surullisenkuuluisa saamelaiskäräjälakiuudistus

Saamelaiskäräjät haluaa neuvotella oikeusministerin kanssa muun muassa saamelaiskäräjälain uudistamisprosessin tavoitteista ja reunaehdoista. Edellinen saamelaiskäräjälakiesitys kaatui eduskunnassa viime metreillä vuonna 2015.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio. Kuva: Mikkal Morottaja / Yle

Suomen Saamelaiskäräjät haluaa neuvotella oikeusministeriön kanssa.

Saamelaiskäräjien hallitus on yksimielisesti päättänyt pyytää neuvottelua saamelaiskäräjälain neuvotteluvelvoitteen pohjalta. Tarkoitus on neuvotella saamelaiskäräjälain uudistamisprosessin tavoitteista, reunaehdoista sekä Saamelaiskäräjien resursoinnista prosessin aikana.

Saamelaiskäräjät haluaa neuvotella ministerön kanssa myös muiden saamelaisia koskevien asiakokonaisuuksien edistämisestä valtioneuvoston taholta.

Lakiesitys kaatui viime metreillä vuonna 2015

Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa keskeisesti sääntelevä saamelaiskäräjälaki asetettiin vuonna 1995. Sitä on sittemmin muutettu käytännön tarpeita paremmin vastaavaksi muun muassa kirjanpidon ja vaalisäännösten osalta.

Lain tarkistaminen on edelleen tarpeen, sillä sen säännökset ovat osittain vanhentuneita ja niiden toimivuudessa on havaittu ongelmia. Oikeusministeriö linjasi vuosi sitten, että tarkoitus olisi tehdä muutoksia muun muassa Saamelaiskäräjien hallinnolliseen työhön ja vaalisäännöksiin.

Laki pyrittiin uudistamaan viime hallituskaudella muun muassa Saamelaiskäräjien hallinnon ja vaalisäännösten, mutta myös saamelaismääritelmän osalta. Lakiesitys kuitenkin peruuntui eduskunnassa maaliskuussa 2015, kun silloinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson päätti vetää sen pois ensimmäisen käsittelyn jälkeen.

Kuva: Yle

Ensimmäisessä käsittelyssä eduskunta äänesti nykyisen saamelaismääritelmän säilyttämisen ja hallituksen lakiesityksen hylkäämisen puolesta.

Hallitus oli esittänyt Kataisen hallitusohjelman pohjalta saamelaiskäräjälain uudistamista hallituksen ja saamelaiskäräjien neuvotteleman kompromissiratkaisun perusteella.

Lakitoimikunnan määrä saada työnsä valmiiksi loppuvuonna

Oikeusministeriö on päättänyt asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Oikeusministeriö on pyytänyt Saamelaiskäräjiä ja hallituspuolueita nimeämään edustajansa toimikuntaan. Toimikunnan puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg.

Pekka Hallberg. Kuva: Timo Leponiemi / YLE

Oikeusministeriö asettaa myös parlamentaarisen seurantaryhmän toimikunnan työn tukemiseksi. Seurantaryhmän tehtävänä on välittää eduskuntaryhmille oikea-aikaista tietoa lain valmistelusta. Seurantaryhmään on kutsuttu sekä Saamelaiskäräjien että kaikkien eduskuntaryhmien edustus.