1. yle.fi
  2. Uutiset

Näkkälän paliskunta sittenkin kahtia? – AVI joutuu käsittelemään asian uudelleen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt kumota Lapin aluehallintoviraston päätöksen olla jakamatta Näkkälän paliskuntaa Enontekiöllä ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Paliskuntaa ei ole kuultu riittävästi, hallinto-oikeus perustelee päätöstään.

poronhoito
Neakkela bálgosa čakčačoahkkin 29.10.2015.
Näkkälän paliskunnan poroisäntä Hannu Ranta.Minna Näkkäläjärvi / Yle

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt kumota Lapin aluehallintoviraston päätöksen olla jakamatta Näkkälän paliskuntaa Enontekiöllä. Hallinto-oikeus palauttaakin asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintovirasto päätti keväällä 2015, että Näkkälän paliskuntaa ei jaeta kahtia paliskunnan toiveista huolimatta. Päätöksestä oli mahdollisuus valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Paliskunta päätti jakautua vuonna 2014, AVI päätti toisin

Näkkälän paliskunta päätti jakautua eteläiseen ja pohjoiseen alueeseen kesällä 2014. Paliskunta toimitti päätöksen aluehallintoviraston vahvistettavaksi, mutta aluehallintovirasto jätti päätöksen vahvistamatta todeten, että paliskuntaa ei jaeta.

Näkkälän paliskunnan kokous
Kuva Näkkälän paliskunnan kokouksesta.Vesa Toppari / Yle

Aluehallintoviraston perustelujen mukaan paliskunnan alueen jakaminen pienempiin osiin ei ole tarpeen poronhoidon kannalta ja alueen jakaminen vaikeuttaisi poronhoitoa, koska laidunalueet jakautuisivat epäsuhtaisesti ja laidunkierto olisi vaikeampaa järjestää kulloistenkin olosuhteiden mukaan.

AVI näki myöskin, että paliskunnan jakamatta jättäminen ei estä tai vaikeuta saamelaisten poronhoitoa eikä eri tokkakuntien poronhoitajien välisiä ristiriitoja ole tarkoituksenmukaista ratkaista eristämällä tokkakuntien poroja entistä suppeammille alueille.

– Poronhoidon järjestäminen on mahdollista nykyisen paliskunnan puitteissa, AVI lausui perusteluissaan.

Päätöksestä valittivat paliskunta, poroisäntä sekä Kalkujärven ja Näkkälän tokkakunnat

Näkkälän paliskunta koostuu useista tokkakunnista. AVI:n päätöksestä valittivat Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen paliskunta, poroisäntä Hannu Ranta sekä Kalkujärven ja Näkkälän tokkakuntien osakkaat.

Kalkujärven tokkakunnan osakkaat vaativat muun muassa, että asia palautetaan Lapin aluehallintovirastolle paliskunnan rajojen vahvistamista varten ja että asiassa järjestetään suullinen kuuleminen.

– Näkkälän paliskunta on ollut käytännössä jo hyvin pitkään jakaantuneena pohjoiseen ja eteläiseen osaan, ja alueilla on harjoitettu poronhoitoa erilaisin menetelmin. Aluehallintoviraston päätös vaikeuttaa poronhoitoa ja tilanteen jatkuminen uhkaa lopettaa koko saamelaisperinteisiin perustuvan poronhoidon alueella, mihin saamelaisilla poronhoitajilla on oikeus Suomen perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan, Kalkujärven tokkakunnan osakkaat perustelivat valituksessaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Näkkälän paliskunta
www.paliskunnat.fi

Sekä Näkkälän paliskunta että poroisäntä Hannu Ranta vaativat ensisijaisesti, että asia palautetaan Lapin aluehallintovirastolle tai toissijaisesti, että paliskuntien toimialueiden rajat vahvistetaan paliskunnan päätöksen mukaisesti ja paliskunta jaetaan. Lisäksi paliskunta vaati, että asiassa järjestetään suullinen käsittely.

Näkkälän tokkakunnan osakkaat taas vaativat, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi.

– Aluehallintovirasto on jättänyt huomioimatta tokkakunnan osakkaiden kuulemisen yhteydessä annetun lausuman. Tokkakunnan mielestä jakamisen perusteena ovat poronhoidolliset ongelmat eikä niinkään poronhoitajien väliset ristiriidat kuten päätöksen perusteluissa viitataan.

Poroja
Minna Näkkäläjärvi / Yle

Sekä paliskunta että Kalkujärven ja Näkkälän tokkakunnat viittaavat valituksissaan myös AVI:n päätöksen perusteena käytettyyn Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausuntoon, mikä heidän mielesään on asenteellinen ja asiasisällön suhteen virheellinen, ja näin ollen olisi tullut jättää huomioimatta päätöksenteossa.

"Paliskuntaa ei ole kuultu riittävästi"

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt kumota Lapin aluehallintoviraston päätöksen ja palauttaa asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

– Kun otetaan huomioon asian merkitys paliskunnalle ja se, että paliskunnalle ei ole miltään osin varattu tilaisuutta lausua hankituista lausunnoista, riittävänä ei voida pitää sitä, että kuuleminen tapahtuisi muutoksenhakuvaiheessa. Aluehallintoviraston päätös on siten kumottava ja asia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus perustelee päätöstään.

Hallinto-oikeus hylkää kuitenkin suullisen käsittelyn toimittamista koskevat pyynnöt. Sen mielestä suullisella käsittelyllä ei ole saatavissa sellaista asian ratkaisun kannalta olennaista selvitystä, joka ei jo ilmenisi asiakirjoista.

Lapin aluehallintovirasto velvoitetaan korvaamaan Näkkälän paliskunnan Kalkujärven tokkakunnan osakkaiden oikeudenkäyntikulut. Näkkälän paliskunnan ja poroisäntä Hannu Rannan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset Pohjois-Suomen hallinto-oikeus sen sijaan hylkäsi.

Lue seuraavaksi