Viranomaisvalvonnan johtopäätös: Vanhusten palvelutalossa laiminlyöntejä

Vanhuksia oli toistuvasti karkaillut palvelutalo Pietarinpirtistä.

Kuva: Niko Mannonen / Yle

Mikkelissä vanhusten tehostettua palveluasumista tarjoava Pietarinpirtti on saanut huomautuksen aluehallintovirastolta. Aluehallintoviraston mukaan palvelutaloa ylläpitävä Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry. on laiminlyönyt toiminnan organisointia ja johtamisen valvontaa talossa. Virasto vaatii yhdistystä myös päivittämään Pietarinpirtin omavalvontasuunnitelman ja muuttamaan toimintaansa asianmukaisella tavalla.

Pietarinpirtin henkilöstömitoituksesta aluehallintovirastolla ei ole huomautettavaa. Virasto vaatii yhdistykseltä selvityksen siitä, millaisia korjaaviia toimenpiteitä talon toiminnassa tehdään.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote ei ole osoittanut Pietarinpirttiin uusia asiakkaita talon toimintaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

– Tulemme käymään aluehallintoviraston päätöksen tarkkaan läpi. Ja tietysti erityisen tarkkaan seuraamme, millaisiin toimiin palvelun tuottaja eli vanhainkotiyhdistyksen hallitus ryhtyy tämän päätöksen myötä, Essoten johtaja Risto Kortelainen sanoo.

Pietarinpirtti joutui viranomaisvalvontaan elokuussa 2016 sen jälkeen, kun kaksi työntekijää oli tehnyt työnantajastaan ilmoituksen viranomaisille. Ilmoitus koski muun muassa asiakasturvallisuutta, kun vanhuksia oli toistuvasti karkaillut talosta. Sen jälkeen aluehallintovirasto teki talossa tarkastuksia.

Valvontaprosessin aikana Pietarinpirtin vastuuhenkilö on vaihtunut. Aluehallintoviraston päätös ei vielä ole lainvoimainen.