Jo yli neljäsosa turvapaikkapäätöksistä kumoutuu hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeus on palauttanut tänä vuonna ratkaisemistaan turvapaikkahakemuksista noin 28 prosenttia takaisin Maahanmuuttoviraston käsittelyyn. Virheiden vuoksi palautettujen hakemusten määrä on laskenut viime kuukausina.

turvapaikanhaku
Tuomioistuimet.
Derrick Frilund / Yle

Juttua on päivitetty ja osin korjattu 31.7.2017 klo 11:31: Aiemmin jutussa luki, että kumoutuneiden päätösten osuus on tänä vuonna 34,6 %, eikä 27,8 %. Virhe johtui siitä, että Maahanmuuttovirasto ei ottanut aiemmin toimittamissaan tilastoissa lukuun erilaisista syistä rauenneita päätöksiä. Kun nämä päätökset otetaan huomioon, kumoutuneiden päätösten osuus laskee. Myös muut jutussa esitetyt luvut on päivitetty vastaamaan 25.7.2017 vallinnutta tilannetta.

Aikavälillä 1.1.2017 - 25.7.2017 hallinto-oikeudet ovat ratkaisseet noin neljä tuhatta turvapaikkavalitusta. Niistä 1127, eli noin 28 prosenttia on palautettu takaisin Maahanmuuttoviraston käsittelyyn. Osuus on kasvanut tasaisesti.

Hallinto-oikeuksien palauttamat päätkset tammi-heinäkuu 2017.

Suurin osa päätöksistä palautetaan valitusvaiheessa esitetyn uuden selvityksen vuoksi. Tämän johdosta on palautettu käsittelyyn 16,2 prosenttia, eli 659 hakemusta.

Uusi selvitys voi tarkoittaa Maahanmuuttoviraston mukaan useimmiten sitä, että hakija ilmoittaa kääntyneensä kristinuskoon. Käännynnäisyys voi olla suojelun peruste, mikäli hakija osoittaa olevansa uskontonsa vuoksi kotimaassaan vaarassa.

Toiseksi yleisin peruste päätöksen palauttamiseksi on Maahanmuuttoviraston mukaan ollut erilainen tosiasiaharkinta. Tällöin hallinto-oikeus on arvioinut maatietoa tai hakijan olosuhteita toisin kuin Maahanmuuttovirasto.

Virheiden osuus pysynyt viime kuukausina ennallaan

Vajaa neljä prosenttia, eli 132 valitusta palautettiin uusintakäsittelyyn Maahanmuuttoviraston huolimattoman päätöksenteon, eli menettely- tai laintulkintavirheen vuoksi. Virheiden osuus kasvoi viime vuosina, mutta kasvu on pysähtynyt tänä vuonna. Maaliskuun lopulla osuus oli neljä prosenttia.

Virheen vuoksi palautetut turvapaikkapäätökset tammi-heinäkuu 2017.

Virheiden kasvua viime vuodesta on perusteltu turvapaikkapäätöksiä tekevien tarkastajien kiireellä ja kokemattomuudella. Sisäministeriön tavoitteena on, ettei virheiden määrä ylittäisi viittä prosenttia.