Hyppää sisältöön

Kuluttajaliitto ja Tukes: Asiakasta ei voi pakottaa luopumaan korvausvaatimuksista vastuuvapauslomakkeella

Allekirjoitettu lomake ei vapauta palveluntarjoajaa turvallisuusvastuusta.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kuluttajia pyydetään usein allekirjoittamaan lomakkeita, joiden mukaan asiakas vapauttaa palveluntarjoajan vastuusta mahdollisissa vahinkotapauksissa, tiedottavat (siirryt toiseen palveluun) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Kuluttajaliitto.

Vastuuvapauslomakkeita on esimerkiksi sisäleikkipaikoissa, joissa asiakkaalta saatetaan vaatia, että tämä vapauttaa palveluntarjoajan työntekijöineen vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellisesta vastuusta turmatilanteissa. Nyt kuitenkin halutaan muistuttaa kaikkia, ettei allekirjoitettu vastuuvapauslomake vapauta palveluntarjoajaa kaikesta vastuusta turman sattuessa.

– Kuluttajille tarjottavan palvelun tulee aina täyttää sille kuluttajaturvallisuuslaissa asetetut velvoitteet, ja vastuu näiden turvallisuusvaatimusten täyttymisestä on aina palveluntarjoajalla. Asiakkaalle ei voi siirtää palveluntarjoajan huolellisuusvelvollisuuden piiriin kuuluvia seikkoja, ylitarkastaja Frida Mäkelä Tukesista korostaa tiedotteen mukaan.

Vastuu vahingon korvaamisesta määräytyy vahingonkorvauslain perusteella. Jos palvelussa tapahtuu vahinko ja korvausvastuista syntyy erimielisyyttä, asia puidaan tarvittaessa tuomioistuimessa.

Ei riitä, että vaarallisesta palvelusta varoitetaan etukäteen

Kuluttajille tulee antaa palvelun turvallisen käytön kannalta olennaiset tiedot. Palveluista voidaan esimerkiksi todeta, että ne eivät sovi tietylle asiakasryhmälle, kuten raskaana oleville tai mainita palveluun liittyvistä riskeistä.

– Tämänkaltainen kuluttajan valistaminen siitä, miten palvelua käytetään oikeaoppisesti tai minkälaisia erityistaitoja palvelun turvallinen käyttäminen edellyttää, on kannatettavaa, toteaa Mäkelä tiedotteessa.

–  Kertominen riskeistä etukäteen ei kuitenkaan poista palveluntarjoajan velvollisuutta varmistua palvelun yleisestä turvallisuudesta. Vian tai puutteen takia vaarallista palvelua ei saa tarjota kuluttajille, vaikka vaarasta tiedotettaisiinkin etukäteen.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling muistuttaa kuitenkin, että asiakas ei välttämättä saa korvauksia, jos laiminlyö annetut ohjeet palvelun turvallisesta käytöstä.

Lue myös:

.
.