Kiista metsänhakkuista: Kaidi jarruttelee Kemissä – Bioref etenee Kemijärvellä

EU:n ympäristövaliokunnan esittämät metsien hakkuurajoitukset saattavat hankaloittaa Lapin biotehdashankkeita Kemissä ja Kemijärvellä. Hankaloittavatko?

Kemijärvi
Hakkuut valtion metsissä ovat noin 60 prosenttia puuston vuotuisesta kasvusta. Hyrynsalmi, Kainuu.
Suomen metsien hakkuiden vaikutuksista ympäristöön on noussut kiista.Pasi Peiponen / Yle

EU:n ympäristövaliokunnan mielestä Suomen metsäpolitiikka on ristiriidassa EU:n ilmastopolitiikan kanssa. Valiokunnan mukaan hakkuilla vaarannetaan metsien kyky niellä haitallisena pidettävää hiilidioksidia. Puhutaan hiilinielusta, sen koosta.

Keskustelu Suomen metsäinvestoinneista kiihtyi, kun EU:n ympäristövaliokunta esitti, että Suomen olisi palautettava metsänhakkuunsa kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Se on ristiriidassa Suomen hallituksen tavoitteiden kanssa, joihin muun muassa sisältyy uusia tehdasinvestointeja, Lapissa Kemijärvelle ja Kemiin.

Perusteeton esitys, sanoo Nivala

Kemijärvelle biosellutehdasta suunnitteleva Boreal Bioref Oy odottaa, että Suomi pakottaa EU:n perumaan parlamentin ympäristövaliokunnan kaavaileman metsien hakkuurajoituksen. Biorefin toimitusjohtajan Heikki Nivalan mielestä rajoitus on perusteeton ja se antaa väärän kuvan Suomen metsäpolitiikasta.

Nivala tuomitsee myös elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) ehdotuksen hakkuuoikeuksien ostamisesta muilta valtioilta. Hänen mukaansa se merkitsee alistumista ympäristövaliokunnan näkemykseen.

Nivala tähdentää, että Euroopan biometsäkeskustelu ei vaikuta Kemijärven tehtaan suunnitteluun, eikä jarruta sen edistämistä.

– Kemijärven investointi ei ole riippuvainen biopolttoaineiden tuotannosta, eikä biopolttoaineista käytävä keskustelu liity millään tavoin Kemijärven investointiin, Nivala sanoo.

Maanrakennustyöt seis Kemissä

Kemissä biopolttoainetehdasta kehittelevä kiinalaisomisteinen Kaidi on ottanut todesta ympäristövaliokunnan esityksen. Se on päätynyt katselemaan ja kuulostelemaan tilanteen kehittymistä. Yhtiö on keskeyttänyt maanrakennustyöt ja odottaa EU:n lopullista biopolttoainelinjausta.

Kaidi Finlandin johtaja Carl Haglund on nyt kesälomalla, mutta hän on aiemmin varoittanut, että EU:n valiokuntamietintö voi vaarantaa Kemin investoinnin.

Kaidi ja Boreal pitävät tärkeänä ja välttämättömänä, että valtioiden välisissä neuvotteluissa Suomen hallitus saa korjatuksi hakkuiden rajoittamista koskevan perusteettoman esityksen.

Huomio metsien lisäkasvuun

Heikki Nivalan mielestä Suomessa tulisi asettaa kunnianhimoisemmat tavoitteet metsien lisäkasvulle.

– Harvennusten jälkeen metsät ovat hyvässä kasvukunnossa, ne järeytyvät ja hiilinielu vain kasvaa, hän sanoo. Eli tilanne etenee EU:nkin edellyttämään suuntaan.

Kemijärven investoinnissa puuraaka-aine hankitaan pääsääntöisesti harvennusta vaativista nuorista kasvatusmetsistä. Noin 13 miljoonan vuosikasvusta markkinahakataan runsas kolmannes.

Viimeisimmän inventoinnin mukaan Suomessa metsät kasvavat 110 miljoonan kuution vuosivauhdilla.

-Voisimme ihan hyvin tavoitella 140-150 miljoonan tasoa, jotta sekä metsien monimuotoisuus että riittävä hiilinielutaso saavutetaan myös tulevaisuudessa, hän sanoo.

Metsien markkinahakkuut ovat Suomessa noin puolet puun vuotuisesta kasvusta.