1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. jäteveden käsittely

Haitallisia lääkeaineita päätyy Itämereen – ongelmaan etsitään ratkaisua uudella koemenetelmällä

Moni näkee vessanpöntön helppona hävityskanavana.

Osa lääkkeistä tuhoutuu kokonaan jätevedenpuhdistamossa. Haitallisia lääkeaineita pääsee kuitenkin puhdistetun veden mukana vesistöön. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamon pihalla leijuu kitkerä haju. Vesi kuplii ja väreilee suurissa altaissa. Pinta kätkee alleen lukemattomia bakteereja, jotka syövät vedestä fosforia, typpeä ja orgaanisia aineita.

Allas ja siinä tapahtuva biologinen puhdistus on tärkeä osa Mussalon viisivaiheista puhdistusprosessia. Jopa 96 prosenttia Itämereen johdettavan veden fosforista saadaan poistettua.

Fosfori on ihmiselle vaaraton ravinne, jota on esimerkiksi maitotuotteissa, kananmunissa, palkokasveissa ja kaakaossa. Fosfori kuitenkin rehevöittää vesistöjä, joten sen poistaminen jätevedestä on tärkeää. Itämeri lukeutuu maailman saastuneimpiin meriin.

Kaikki haitalliset aineet eivät jää puhdistusprosessin haaviin. Fosforin ja typen lisäksi jäteveden mukana Itämereen päätyy esimerkiksi lääkeaineita ja mikromuoveja.

Lääkkeet haastavat puhdistamon

Kymen Veden toimitusjohtaja Jani Väkevä korostaa lääkkeiden oikeaoppisen hävityksen tärkeyttä. 

– Lääkejäämiin olisi helpompaa puuttua niiden syntypaikoilla, kuten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Jäämien puhdistaminen on kallista ja nostaa jätevesimaksuja. Kotona olevat lääkepurkit tulisi hävittää viemällä ne apteekkiin, eikä työntää sisältöä vessanpönttöön.

Vesistöön päätyvät hormonaaliset lääkeaineet ovat vakava uhka vesieliöille. Esimerkiksi ehkäisyvalmisteet ja hormonikorvaushoidossa käytettävät lääkkeet voivat vaikuttaa eliöiden kehitykseen, käyttäytymiseen, kasvuun ja lisääntymiseen.

Jani Väkevä on kiinnostunut Mussalon jätevedenpuhdistamolle asennettavan koelaitteiston tuloksista. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Suomalaisten lääkkeiden kokonaiskulutus on noin miljoona kiloa vuodessa. Vesitalous -verkkolehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuonna 2010 Suomen viemäriverkostoon ja kaatopaikoille päätyi yhteensä noin 60 000 kiloa lääkkeitä.

Lääkeaineet voivat päätyä pinta- ja pohjaveteen ja aina juomaveteen saakka kaatopaikkajätteen läpi suodattuneen veden mukana. Juomavesiverkostossa esiintyy lääkeaineita joka puolella maailmaa. Suomessa tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia ja löydetyt pitoisuudet pieniä.

Tyypillisimpien kipulääkkeiden jäämät saadaan poistettua vedestä lähes kokonaan, mutta esimerkiksi tiettyjen sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden poisto on haastavaa. Juuri näitä lääkeryhmiä käytetään Suomessa eniten.

Mussalon jätevedenpuhdistamolle asennetaan syksyllä koelaitteisto, jonka avulla tutkitaan lääkejäämien esiintymistä ja pyritään löytämään keinoja niiden vähentämiseen.

Kotka tukee venäläispuhdistamoa

Mussalon puhdistamon seulan ohi Itämereen päätyy noin 2,3 tonnia fosforia vuosittain. Kotka kuitenkin tasapainottaa päästönsä, sillä kaupunki lahjoittaa venäläisen Kingiseppin kaupungin jätevedenpuhdistamolle 10 000 euroa uuden kemikaalisäiliön hankintaan. Säiliö vähentää venäläispuhdistamolta Itämereen päätyvää fosforia Kotkan vuosipäästöjen verran.

– Ideana on, että käytämme rahasumman tehokkaammin, kuin voisimme omalla puhdistamollamme käyttää. Teemme jo lähtökohtaisesti hyvää tulosta, Kymen Veden toimitusjohtaja Jani Väkevä toteaa.

Kun ravinteiden määrä alkaa vähentyä, Itämeren kunto alkaa elpyä myös syvemmällä Suomenlahdessa.

Jani Väkevä

Onnistuneella jätevedenpuhdistuksella pystytään vaikuttamaan Itämeren tilaan merkittävästi. Kymenlaaksossa otettiin tärkeä askel vuonna 2010, kun seitsemän pientä jätevedenpuhdistamoa korvattiin Mussalon puhdistamolla. Suomen neljänneksi suurimmassa puhdistamossa puhdistetaan nykyään 90 000 kymenlaaksolaisasukkaan vedet. Kotitalouksien lisäksi työnsarkaa aiheutuu teollisuuden jätevesistä.

Mussalon jätevedenpuhdistamolla on kilometreittäin putkia. Puhdistettu vesi johdetaan Itämereen 750 metrin päähän rannasta. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Mussalon puhdistamo on vähentänyt alueen fosforipäästöjä 40 prosenttiyksiköllä ja typpipäästöjä 60 prosenttiyksiköllä seitsemässä vuodessa. Päästöjen vähenemisen positiiviset vaikutukset ovat Väkevän mukaan jo näkyvissä.

– Muutosta on jo havaittavissa esimerkiksi Kymijoessa ja Kotkan rannikkovesissä. Kun ravinteiden määrä alkaa vähentyä, Itämeren kunto alkaa elpyä pikkuhiljaa myös syvemmällä Suomenlahdessa.

Pienenkin kaupungin panos on tärkeä

Kotkan lisäksi Helsinki vähentää Itämeren kuormitusta tukemalla ulkomaalaista puhdistamoa. Helsingin avustaa valkovenäläisen Vitebskin kaupungin puhdistamoa fosforinpoistokemikaalin hankinnassa.

Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm on innoissaan kaupungin osallistumisesta Itämeren suojeluun.

– Jätevedenpuhdistamoihin tehdyt parannukset ovat näkyneet selvästi itäisen Suomenlahden veden kirkkaudessa. Sen voi jokainen nähdä omilla silmillään.

Terhi Lindholm on työskennellyt Kotkan kaupungin kehitysjohtajana seitsemän vuotta. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Lindholm pitää jokaisen panosta Itämeren tilan parantamiseksi tärkeänä.

– Päästölähteitä on paljon, joten on tärkeää, että valtiot, kaupungit ja yksittäiset ihmiset osallistuvat omalta osaltaan Itämeren suojeluun.

Venäläispuhdistamon lisäksi Kotka tukee lähikalahanketta, jossa Itämeren fosforikuormaa pyritään vähentämään kalastuksella. Tarkoituksena on pyydystää särkikaloja, joiden mukana merestä saadaan poistettua merkittävä määrä fosforia.