Kunnanjohtajan äkillinen erottaminen latistaa kunnan mainetta – uusi kuntalaki vahvistaa kunnanjohtajan oikeuksia erotilanteessa

Johtajasopimus muuttui pakolliseksi kaikissa kunnissa. Ennen johtajasopimuksia kunnanjohtaja on voitu erottaa monenkirjavin perustein.

kunnanjohtajat
Parikkalan valtuustosali Harjulinnassa.
Kunnanjohtajat kokevat oikeusturvansa heikoksi erottamisen uhatessa.Kari Kosonen/Yle

Kunnanjohtajien oikeusturva eron uhatessa paranee jonkin verran. Kesäkuun alussa voimaan astunut uusi kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa laaditaan kunnanjohtajan asemaa määrittävä johtajasopimus.

Tähän asti johtajasopimusten laatiminen on ollut vapaaehtoista.

– Viiden vuoden aikana vapaaehtoiset johtajasopimukset ovat Suomen kunnissa jo yleistyneet mutta uuden kuntalain myötä sellainen on tehtävä kaikissa kunnissa, sanoo kuntajohtajien yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heidi Rämö.

Rämö pitää johtajasopimusta todella tervetulleena työvälineenä, sillä se ohjaa kunnan vastuuhenkilöitä sopimaan keskenään, mitä kunnanjohtajalta odotetaan. Sopimus toimii kunnanjohtajan turvana mahdollisessa erottamistilanteessa.

Sopimus ehkäisee luottamuspulan syntymistä

– Tärkeintä johtajasopimuksessa on sen ennaltaehkäisevä vaikutus. Luottamuspula syntyy herkästi siitä, että keskeiset johtohahmot eivät ole ymmärtäneet, mikä on kenenkin tehtävä Rämö kuvailee.

Aiempaa huolellisempi vastuualueiden nimeäminen vähentää ristiriitoja kunnan tehtävien hoidossa. Kunnanjohtajien edustaja Heidi Rämö uskoo, että selkeä työnjako ehkäisee ennakolta luottamuspulan syntymistä.

– Kunnanjohtajan erottaminen ei ole kenenkään etu, Rämö sanoo.

Usein tilanteessa kärsii kunnan maine, kunnan asukkaat sekä kuntaa johtavat virkamiehet ja poliitikot. Siksi johtajasopimuksesta etsitään ratkaisua luottamuspulan ehkäisyyn.

Sopimuksen sisällöstä laki ei sano mitään

Kuntajohtajien edustajana Heidi Rämö tietää, että uusi laki ei vie mennessään läheskään kaikkia kunnanjohtajien oikeusturvaan liittyviä ongelmia. Yksi keskeisimmistä on se, ettei laki vieläkään kerro, mistä kaikista asioista työnantajan eli kunnan ja sen johtajan välillä on sovittava.

– Johtajasopimuksen sisältö on täysin vapaavalintainen. Sille ei laissa ole annettu minkäänlaista määrämuotoa, Rämö harmittelee.

Hän toivoo, että kunnissa kuitenkin keskusteltaisiin mahdollisimman laajasti kaikista mahdollisista tärkeäksi koetuista kysymyksistä.

Erokorvauksesta päättää valtuusto

Jo voimassa olevia johtajasopimuksia ei kunnissa tarvitse lakimuutoksen jälkeen avata uuteen keskusteluun. Ainoastaan ne sopimukset, joihin on kirjattu erokorvaus vaativat uudelleenkäsittelyn.

Uudessa laissa nimittäin sanotaan, että jos kunnassa kirjataan johtajasopimukseen rahallinen erokorvaus, on johtajasopimuksesta päätettävä kunnanvaltuustossa.

– Valtuusto on vastuussa kunnan budjetista, joten siksi tämä kohta, että erokorvauksen sisältävä johtajasopimus on vietävä valtuustoon. Muilta osin sopimuksen sisällöstä voidaan päättää kunnanhallituksessakin, Rämö sanoo.