Inarin sivistysjohtajaksi 24 hakijaa

Inarin kunta etsi uutta sivistysjohtajaa, koska nykyinen johtaja Irja Seppänen irtisanoutui toukokuussa.

Inari
Inarin kunnantalo

Inarin kunnan sivistysjohtajaksi on hakenut 24 henkilöä. Kunta ei ole vielä julkaissut hakijoiden nimiä.

Hakuaika päättyi tänään maanantaina kello 15.00.

Inarin kunta etsi uutta sivistysjohtajaa, sillä nykyinen johtaja Irja Seppänen irtisanoi itsensä toukokuussa.

Sivistysjohtaja on sivistyslautakunnan alaisen sivistysosaston toimialajohtaja, sivistyslautakunnan esittelijä ja kunnan johtoryhmän jäsenen. Sivistysjohtajan vastuualueella ovat esi- ja perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus, kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuritoiminta, liikuntatoimi, nuorisotyö sekä lasten varhaiskasvatus.

Inarin kunnanhallitus käsittelee sivistysjohtajan virkaa ja viransijaisuutta kokouksessaan elokuun 7. päivä. Silloin valitaan haastateltavaksi kutsuttavat hakijat.

Irtisanoutumisen taustalla Inarin koulun tyytymättömyys

Inarin koulun vanhemmat lähettivät viime syksynä sivistyslautakunnalle kannanoton saamenkielisen opetuksen järjestämisestä Inarissa, koska opetuksen järjestäminen ei heidän mielestään tue lasten kielen kehittymistä. Kunnan sivistystoimi ehdotti vastauksessaan, että vanhemmat perustaisivat Inariin yksityiskoulun, jos nykyopetus ei tyydytä.

Inarin koulun kymmenen saamenkielisen opetuksen opettajaa valittivat sivistysjohtaja Irja Seppäsen toimista Lapin aluehallintovirastolle viime joulukuussa.

Seppänen ilmoitti erostaan toukokuussa. Erokirjeessään Seppänen perusteli päätöstään muun muassa sillä, että Inarin koulun työntekijät ovat hänen toimiensa vuoksi joutuneet kokemaan ahdistusta, pelkoa ja uupumusta työssään.