Valitukset sosiaaliturvan ja työttömyysturvan päätöksistä lisääntyvät – Hallitus vastaa yhdistämällä muutoksenhakulautakuntia

Kasvava valitusmäärä nostaa sosiaaliturvan ja työttömyysturvan muutoksenhaun käsittelyaikoja. Valituksia käsittelevät lautakunnat ovat jo tehostaneet toimintaansa sisäisesti, mutta nyt lisätehoa etsitään niiden yhdistämisestä.

viranomaiset
Kansaneläkelaitoksen Kampin toimipiste Helsingissä.
Emmi Korhonen / Lehtikuva

Hallitus kaavailee sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sekä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämistä. Lautakuntien on tarkoitus aloittaa saman katon alla vuoden 2018 alussa. Uuden elimen nimeksi tulee sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta.

Hallitus perustelee muutosta esityksessään kustannusten hillitsemisellä, sillä valitusten määrä kummassakin lautakunnassa on viime vuosina noussut reilusti. Säästöä haetaan nyt ennen kaikkea hallinnosta.

Lautakunnat ovat ensimmäinen valitusaste sosiaalietuuksiin liittyville päätöksille. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsittelee muun muassa työmarkkinatuen saamista koskevia valituksia, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan piiriin taas kuuluvat toimeentulotuen ja asumistuen kaltaiset Kelan päätökset.

Valitukset lisääntyvät, kun tukien piirissä olevien määrä kasvaa

Lautakunnille tehtävien valitusten määrä on ollut jo pitkään kasvussa. Esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tehtiin vielä 2012 valituksia 21 178 kappaletta. Viime vuonna luku oli jo 27 451. Lakiesityksen perusteluissa oletetaan, että valitusmäärän kasvu jatkuu muun muassa sen seurauksena, että opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin.

Työttömyys- ja sairasvakuutusyksikön johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä muistuttaa, että kun esimerkiksi työttömyyden kasvaessa toimeentulo- ja työttömyysturvapäätöksiä tehdään enemmän, myös valitusten lukumäärä kasvaa.

– Yhtenä tekijänä valitusten määrään on voinut vaikuttaa sekin, että valitusten tekeminen on muun muassa sähköisten palveluiden takia tullut helpommaksi.

Päätösten käsittelyn venyminen huolettaa

Sosiaaliturva-asioissa valitusten keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä noin seitsemän ja puoli kuukautta, työttömyysturva-asioissa taas yli yhdeksän ja puoli kuukautta. Erityisesti työttömyysturvan suhteen käsittelyajat ovat pidentyneet viiden viime vuoden aikana. Sosiaaliturva-asioissa valitusaikoja on saatu painettua alaspäin lisärahoituksen avulla, mutta parin viime vuoden aikana kesto on jälleen hieman noussut.

Nyt uudistus koskee lähinnä lautakuntien organisointia, mutta siitä haetaan apua myös käsittelyaikojen pitämiseen kohtuullisina. Tarkoitus on, että hallinnosta säästyvä raha kohdennetaan lisäresursseiksi valitusten käsittelyyn.

Yhdistämistä esitetään, sillä koetaan, ettei tehostamista ole enää virastojen sisäisillä toimilla juuri saavutettavissa. Uudessa lautakunnassa työskentelisi noin sata henkeä. Eduskunta päättää uudistuksesta lopullisesti syksyllä ensi vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.