Kymi Ringin yleisömäärät vaativat valtatien 12:n kunnostamista

Liikennevirastolla on valmiit suunnitelmat 17 miljoonan euron remonttiin. Ensin tarvitaan kuitenkin lisää tietoa moottoriradan rahoituksesta.

Kuva: Minna Heikura / Yle

Valtatie 12:lle Kouvolan ja Iitin välille on tulossa mittava tieremontti, jos Kymi Ring saa moottoriradan rahoituksen kasaan.

Radalla Iitin Tillolassa on tarkoitus ajaa ensimmäinen MotoGP:n MM-osakilpailu kahden vuoden kuluttua.

Paikalle odotetaan jopa 100 000 kävijää, eikä tieliikenteen pullonkauloihin ole varaa.

Jotain tässä tiessä on, joka herkistää onnettomuuksille keskimääräistä enemmän kuin muilla valtateillä.

Jyrki Karhula

– Vaikka valtatie 12 on aika jouheva ja leveyttäkin on, niin jotain tässä tiessä on, joka herkistää onnettomuuksille keskimääräistä enemmän kuin muilla valtateillä, sanoo liikennevastuualueen johtaja Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Tiellä kulkee Kouvolan ja Iitin välillä noin 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on huomattava eli 14 prosenttia.

Vuosina 2011-2015 osuudella sattui 14 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

– Tien parantaminen on todettu jo paljon aiemmin tarpeelliseksi. Nyt tämä tarve vain korostuu ratahankkeen takia.

Lisää ohituskaistatietä

Tiesuunnitelmat noin 17 miljoonan euron urakasta ovat valmiit. Moottorikeskuksen kohdalle on tarkoitus rakentaa eritasoliittymä.

–  Tästä liittymästä neljä kilometriä Kouvolan suuntaan tulee 2+2 -kaistatietä, jossa on keskikaide välissä. Liittymästä Lahden suuntaan on tarkoitus rakentaa kilometri keskikaistatietä, jossa Lahden suuntaan on kaksi kaistaa ja Kouvolan suuntaan yksi kaista, sanoo Karhula.

Ohituskaistatien rinnalle tehdään uutta rinnakkaista maantietä noin 6,8 kilometrin matkalle.

Kuva: Liikennevirasto

Moni Helsingin suunnasta radalle mielivä ajaa kuutostietä Kouvolan Kelttiin, jossa sopivaa rakoa Lahden suuntaan kääntymiselle voi joutua odottamaan pitkäänkin.

– Nyt joutuu ajamaan vastaantulevan kaistan yli. Se toimii huonosti suurilla liikennemäärillä.

Keltissä valtateiden 6 ja 12 risteyksessä liittymä myös ruuhkautuu Kouvolasta Helsingin suuntaan paikoin jo nyt.

– Liikennevaloliittymä ja valoihin vievä ramppi on tarkoitus poistaa, kertoo johtaja Karhula Kaakkois-Suomen ELY:stä.

Uudessa eritasoliittymässä on omat rampit muun muassa Helsingin ja Lahden suuntaan.

Tieurakoitsijat kiinnostuneita

Tieurakan maanhankinta on jo käynnistetty ja urakkatarjouksia odotetaan elokuun puoliväliin mennessä.

Yli kymmenen urakasta kiinnostunutta on jo tiedossa, mutta he miettivät nyt jättävätkö tarjouksen vai eivät

Lars Westermark

– Yli kymmenen urakasta kiinnostunutta on jo tiedossa, mutta he miettivät nyt jättävätkö tarjouksen vai eivät, sanoo projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta.

Jos tietyöt halutaan valmiiksi kesäkuussa 2019, niin rakentamaan pitäisi päästä syksyn aikana.

– Rakennuttajana tarvitsemme luvan aloitukseen liikenne- ja viestintäministeriöstä, kertoo Westermark.

Tätä ennen Kymi Ring Oy:n on ilmoitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön, miten hankkeen rahoitus on tarkoitus järjestää.

Valtionosuuden lisäksi hanke tarvitsee yksityistä rahaa. Kymi Ringin rahoituksesta on odotettu lisätietoa syksyllä.

Grillikioski varautuu siirtymään uuteen paikkaan

Aivan Kymi Ring -työmaan vieressä tien levähdysalueella toimivassa grillikioskissa odotetaan myös lisätietoa ratahankkeen etenemisestä.

Krista Tammisen isä perusti grillikioskin Iittiin 35 vuotta sitten. Kuva: Petri Niemi/Yle

Nykyisellä paikalla 35 vuotta palvellut kioski jää uuden tielinjauksen alle.

– Meille on osoitettu uusi paikka noin kaksi kilometriä Kouvolan suuntaan ja samalta puolelta valtatietä kuin nykyinen sijaintimme. Sinne on tulossa uusi levähdysalue, kertoo myyjä Krista Tamminen Grillikioski Tammisesta.

Ruokailemaan pysähtyneet rekkakuskit kyselevät yrityksen tulevaisuudesta päivittäin.

– Moni on ollut huolestunut, ettei meitä ajeta pois. Se uusi paikka toisi lisää kasvua ja uusia asiakkaita, uskoo Tamminen.