Suomalaisten myönteiset arviot taloudesta kasvoivat eniten EU-maista

Eurobarometrin mukaan optimismi yleistyy, mutta terrorismi huolettaa.

Euroopan unioni
Ihmisiä liukuportaissa.
Suomalaisista yli puolet on sitä mieltä, että kotimaan talouden tila on hyvä.Henrietta Hassinen / Yle

Tuoreen Eurobarometrin mukaan lähes puolet eurooppalaisista pitää maansa taloutta hyvänä. Myönteiset arviot oman maan taloustilanteesta lisääntyivät 22 jäsenvaltiossa – kaikista eniten Suomessa. Keväällä tehdyn kyselyn mukaan siis suomalaisista 59 prosenttia antaa myönteisen arvion maansa taloustilanteesta – luku on kasvanut 19 prosenttia viime syksystä.

Enemmistö EU:n kansalaisista suhtautuu optimistisesti Euroopan unionin tulevaisuuteen. Kun puhutaan luottamuksesta Euroopan unioniin, niin lukemat ovat komission tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan korkeimmillaan sitten vuoden 2010. Kaikista eniten luotetaan Liettuassa 65 prosentilla, Luxemburgissa 61 prosentilla ja Suomessa 59 prosentilla. Kaikista vähiten luottamusta löytyi Kreikasta 22 prosentin verran.

Euron kannatus on suurempaa kuin kertaakaan vuoden 2004 jälkeen, ja vastaajista 40 prosentilla on myönteinen mielikuva EU:sta.

Myös haasteita riittää

Tuoreiden lukemien mukaan 44 prosenttia EU-kansalaisista näkee terrorismin EU:n suurimpana haasteena. Luku on noussut edellisestä kyselystä 12 prosenttia, joten terrorismi nähdään nyt ensimmäistä kertaa suurimpana haasteena. Terrorismi ja maahanmuutto mainittiin tärkeimpinä haasteina kaikissa maissa lukuun ottamatta Portugalia ja Ruotsia.

Kansallisella tasolla suurimmat huolenaiheet ovat työttömyys ja maahanmuutto, vaikkakin molempien osuus on supistunut viime kyselystä.

Tuorein Eurobarometri-kysely (siirryt toiseen palveluun) perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka tehtiin toukokuussa 2017. Haastatteluihin osallistui yhteensä yli 33000 henkilöä EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa. Suomessa kyselyyn osallistui yli 1000 ihmistä.