Suomalaisjärvien perushuoli on rehevöityminen – Evijärvellä kymmenien hehtaarien niittourakka

Matala ja runsassaarinen Evijärvi uhkaa rehevöityä. Osakaskuntien huolesta syntyi projekti, jolla järveä siistitään kuntoon. Kunnostustyötä tarvitaan projektin jälkeenkin.

rehevöityminen
Niitettyä vesikasvistoa työnnetään rannalle.
Suomalaisjärvien perushuoli on rehevöityminen. Evijärvellä on toteutettu kymmenien hehtaarien niittourakka.

Evijärven tilaa halutaan parantaa nelivuotisella hankkeella, joka on saanut nimen KOHO – Evijärven kunnostus. KOHO -sanan kirjaimet tulevat projektin osa-alueista: kunnostus, opastus, hoito ja osallisuus.

Järven osakaskunnat aloittivat kunnostuksen suunnittelun vuonna 2016 ja Evijärven kunnan taloussuunnitelmassa kahdelle ensimmäiselle vuodelle kunnostukseen on varattu 50 000 euroa. Suunnitteluun ovat osallistuneet lisäksi Ähtävänjokirahasto, Aisapari ja Ely-keskus.

Vesikasvien niittoa Evijärvellä.
Vesikasvien niittoa Evijärvellä.Tuomo Rintamaa / Yle

Evijärvi on matala

Evijärvi sijaitsee Ähtävänjoen vesistössä ja laskee Ähtävänjokeen. Järvessä on runsaasti saaria ja sen syvin kohta on hieman yli 4 metriä. Biologi Elsi Övermark toimii kunnostusprojektin hanketyöntekijänä.

– Tänä vuonna on niitetty yli 45 hehtaarin alueelta järviruokoa, järvikaislaa ja jonkin verran lumpeita, jotta saataisiin veden virtausta ja vaihtuvuutta järvessä parannettua. Hoitokalastuksella järvestä on poistettu särkikaloja. Evijärvi on rehevä järvi ja samat ongelmat vaivaa sitä, kuten monia muitakin järviä Suomessa, Övermark sanoo.

Evijärven kunnostuksen hanketyöntekijä Elsi Övermark.
Evijärven kunnostuksen hanketyöntekijä Elsi Övermark.Tuomo Rintamaa / Yle

Evijärvellä vesikasvillisuus on kasvanut osin niin tiheäksi, että sitä ei pysty niittokoneella leikkaamaan. Lisäksi osa järvestä on hankalakulkuista, matalaa ja kivikkoista.

– Jotkut paikat ovat haastavia. Paikoin kasvusto on niin paksua ja mätäsmäistä, että niittäminen ei onnistu.

Niitettyä kasvustoa työnnetään veneellä rantaan.
Niitettyä kasvustoa työnnetään veneellä rantaan.Tuomo Rintamaa / Yle

Niittomassa läjitetään rannalle ja varmistetaan, että se ei valu takaisin järveen rehevöittämään sitä. Myöhemmin osa siirretään kauemmas haittaamasta rannan virkistyskäyttöä.

– Evijärven kunto ei ole kuitenkaan huonoimmasta päästä, Övermark sanoo.

Kunnostusta tarvitaan jatkossakin

KOHO – Evijärven kunnostushanke kestää neljä vuotta. Näkyviä tuloksia odotellaan jo ensimmäisten vuosien työstä, mutta työ jatkuu myös hankkeen jälkeen.

– Toivottavasti Evijärvi on tämän jälkeen paremmassa kunnossa. Muutokset järven tilassa tapahtuvat usean vuoden kuluessa, mutta ainakin suunta on oikea ja tästä on hyvä jatkaa, Övermark miettii.

Järveltä niitettyä kasvustoa läjitetään rannoille.
Järveltä niitettyä kasvustoa läjitetään rannoille.Tuomo Rintamaa / Yle

Ensi vuonna järveä on tarkoitus myös ruopata. Lisäksi vesinäytteillä seurataan järven tilaa.

– Samoja toimenpitetiä jatketaa joka vuosi, että saadaan pitkän tähtäimen tuloksia aikaiseksi. Ensi vuonna käyttöön otetaan ruoppaukset, joilla kovaa ja mätäsmäistä kasvustoa saadaan poistettua, Elsi Övermark valottaa.

Rannalle läjitettyjä vesikasveja Evijärvellä.
Rannalle läjitettyjä vesikasveja Evijärvellä.Tuomo Rintamaa / Yle