Rovaniemellä hengitetään hyvää ilmaa

Hiukkaspitoisuudet ylittivät kuitenkin vuorokausikohtaisen raja-arvon keskustan mittauspisteellä viisi kertaa huhti-toukokuussa.

saastuminen
Autojen pakokaasuja pakkassäässä

Tuoreen selvityksen mukaan Rovaniemen ilmanlaatu on hyvä. Ilmanlaatu heikkenee hetkellisesti ainoastaan lyhyinä jaksoina keväällä katupölyn aikaan ja talvella kovilla pakkasilla.

– Tulokset vahvistivat ennakkokäsityksiä Rovaniemen hyvästä ilmanlaadusta, sanoo ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi Rovaniemen kaupungin tiedotteessa.

Ilmanlaatua seurattiin ajalla 1.1.2016 – 30.5.2017. Mittauksia tehtiin kaupungin keskustassa Ruokasenkadulla ja pientaloalueella Korkalovaarassa Konkelontiellä. Mittauksista vastasi Nab Labs Oy.

Mittaukset sisälsivät typen oksidit, hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset ja rikkidioksidin. Mittauksia on tehty Rovaniemellä aikaisemminkin, muttei tässä laajuudessa.

Kaksi erilaista mittauspaikkaa

Mittauspaikat valittiin siten, että yksi paikoista olisi tyypillinen keskustan mittauspiste, jossa näkyisivät mm. liikenteen päästöt ja hiekoitushiekan pölyt. Toinen asema sijaitsi Suosiolan voimalaitoksen vaikutusalueella ja edusti tyypillistä pientaloaluetta.

Hengitettävät hiukkaspitoisuudet ylittivät vuorokausikohtaisen raja-arvon keskustan mittauspisteellä viisi kertaa molempina mittausvuosina huhti-toukokuussa. Vuorokausikohtainen keskiarvo saa kuitenkin ylittyä 35 kertaa vuoden aikana ilman, että ilmanlaadun suhteen pitää ryhtyä toimenpiteisiin.

Pienhiukkaset alittivat molempina vuosina kummassakin mittauspisteissä asetetun vuosikeskiarvon raja-arvon.