Saamelaisarkisto valmistelee saamelaiskulttuuriin perustuvaa oppimispelidemoa

Tavoitteena on luoda edesmenneen saamelaisen kirjailijan Pedar Jalvin hahmon ja runouden ympärille kehitetty oppimispelidemo. Demon on määrä valmistua syksyn aikana.

pelit
Lemehaš-Biehtár, Pedar Jalvi
Ensimmäisen saamelaisen kirjailijan Pedar Jalvin kuolemasta tuli viime vuonna täyteen 100 vuotta.Vesa Toppari / Yle Sápmi

Saamelaisarkisto on aloittanut saamelaiskulttuuriin ja historiaan perustuvan peliprojektin yhdessä jyväskyläläisen pelifirma Zaibatsun kanssa.

Tavoitteena on luoda Suomen puolen ensimmäisen saamelaisen kirjailijan Pedar Jalvin (1888–1916) hahmon ja runouden ympärille kehitetty oppimispelidemo. Demon on määrä tukea saamen kielen ja kulttuurin oppimista ja kertoa saamelaiskulttuurista ja historiasta Pedar Jalvin kautta.

Taustalla Pedar Jalvin juhlavuoden näyttely

Peliprojektin taustalla on posterinäyttely, jonka Saamelaisarkisto kokosi yhdessä Saamelaismuseo Siidan, Utsjoen kunnan ja Saamelaisen Korkeakoulun kanssa vuonna 2016. Tuolloin Pedar Jalvin kuolemasta tuli täyteen 100 vuotta. Näyttely kiersi laajalti Suomessa ja Norjassa.

Vuokko Hirvonen Sámi allaskuvllas ja Inker-Anni Linkola sihke Suvi Kivelä Sámi arkiivvas rahpe Pedar Jalvi -čájáhusa
Saamelaisen korkeakoulun professori Vuokko Hirvonen, Saamelaisarkiston ylitarkastaja Inker-Anni Linkola sekä saamelaisarkistonhoitaja Suvi Pilvi King avasivat Pedar Jalvin juhlavuoden näyttelyn Utsjoella viime vuonna.Jouni Aikio / Yle

Erityisesti opettajilta tulleen positiivisen palautteen perusteella näyttelytyöryhmä halusi kehittää näyttelyn sisältöä edelleen myös digitaalisessa ympäristössä.

– Perinteisen verkkonäyttelyn sijaan Saamelaisarkistossa tutkittiin mahdollisuutta pelillistää näyttely, jotta se tavoittaisi erityisesti nuoria ja lapsia. Sopivan yhteistyökumppanin löydyttyä Utsjoen kunnasta projekti sai alkunsa, Saamelaisarkistosta kerrotaan.

Asiantunteva työryhmä

Pedar Jalvi -pelidemon työryhmässä ovat Saamelaisarkiston edustajien lisäksi myös Pedar Jalvi -näyttelyn käsikirjoittaja, professori Vuokko Hirvonen Saamelaisesta Korkeakoulusta Norjan Kautokeinosta ja Utsjoen kunnan elinkeinotoimen projektityöntekijä Outi Laiti.

Laiti on edistänyt pelituotantoa erityisesti nuorten parissa Utsjoella ja tehnyt viime vuonna Pro gradu -työnsä ohjelmoinnista perusopetussuunnitelmassa alkuperäiskansanäkökulmasta. Laiti jatkaa aiheen tutkimista väitöskirjassaan Lapin yliopistossa.

Jaetaan myös oppimateriaalina

Demon on määrä valmistua syksyn 2017 aikana.

Saamelaisarkisto on saanut Saamelaiskäräjiltä 10 000 euron avustuksen demoa varten. Saamelaiskäräjät saakin oikeuden jakaa valmista pelidemoa ilmaiseksi saamenkielistä ja saamenkielen opetusta tarjoaville kouluille.