1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulienergia

Uusi tutkimus selvittää tuulivoiman infraäänten vaikutuksia sisätiloissa – oireita kokeneet halutaan mukaan

Tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat kertovat moninaisista terveysoireista. Nykytutkimusten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä tuulivoiman infraäänten haitallisuudesta.

Kuva: Niko Mannonen / Yle

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän, kesällä julkaistun, tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan tuulivoiman infraäänet eivät aiheuta ihmisille terveysongelmia. Samassa tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että vaikka tieteellistä näyttöä ei löydy, aihetta ei ole tutkittu tarpeeksi. Vahvoja johtopäätöksiä infraäänten haitallisuudesta ei siis voida tehdä.

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä on mukana valmistelemassa jatkotutkimusta.

– Tutkimusta pyritään valmistelemaan alkavaksi syksyllä. Eri tutkijaryhmät voivat hakea tutkimuksen tekijäksi. Tuloksia olisi tarkoitus saada vuoden 2019 alkupuolella.

Kuva: Niko Mannonen / Yle

Jatkotutkimuksessa selvitetään tuulivoimamelun, mukaan lukien infraäänen, esiintymistä sisätiloissa. Lisäksi tekeillä on tarkempi kokeellinen tutkimus.

– Koeympäristössä on helpompi sulkea pois tuloksiin sekoittavasti vaikuttavia tekijöitä, Pekkola selittää.

Sekoittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi kuultava melu tai muut kotiympäristössä terveyteen vaikuttavat seikat.

Lisäksi jatkotutkimuksessa kartoitetaan lääkkeiden käyttöä tuulivoimaloiden alueilla.

– Suomessa lääkkeiden käyttöä rekisteröidään tarkasti. Pyrimme selvittämään, miten lääkkeiden käyttö on muuttunut voimala-alueiden läheisyydessä. Sen lisäksi haastatellaan ihmisiä, jotka ovat muuttaneet pois tuulivoimaloiden läheisyydestä.

Kuuluva melu vai infraääni?

Tuulivoimaloiden läheisyydessä asuneet ihmiset raportoivat erilaisista oireista, kuten kohonneesta verenpaineesta ja unettomuudesta, joiden he kertovat alkaneen pian voimaloiden käynnistyttyä.

Osa ihmisistä on vakuuttuneita, että terveysongelmat johtuvat tuulivoiman tuottamasta infraäänestä, jota ei ihmiskorvalla kuule. Tiedeyhteisö on asiasta eri mieltä – tuulivoiman infraäänten ei ole todistettu aiheuttavan haittaa ihmisille.

Siikajokelaisen Markku Mehtätalon kotitalo on tuulivoimala-alueella. Kun hänen perheensä alkoi kokea samanlaisia oireita, joita Mehtätalo oli kuullut muidenkin paikkakunnan asukkaiden kokevan, hän alkoi kerätä kokemuksia alueen asukkailta.

– Ihmisiltä ei ole kysytty, ovatko he kokeneet oireita tuulivoimasta, vaan onko esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana tullut terveysongelmia ylipäätään. Monelle on tullut.

Perheiden sanotaan jopa muuttaneen pois tuulivoima-alueilta, kun oireet ovat käyneet sietämättömiksi. Myös Mehtätalo tuntee useita pois muuttaneita perheitä: Siikajoella ja Raahessa on neljä tuttua perhettä, Merikarvialta ja Porista hän tietää myös muutamia.

– Siikajoella yhdellä perheellä on maatila, jossa he käyvät yhä töissä, mutta eivät pysty enää nukkumaan siellä.

Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Osa ihmisistä on muuttanut muualle tuulivoimaloista johtuvan kuuluvan melun takia.

– Lisäksi yhden perheen tontilla tuntuu voimakas maavärinä, mikä voi olla myös lisäongelma.

Mehtätalo tuntee silti myös ihmisiä, joiden syy muuttoon ei ole ollut kuuluva melu, vaan tuulivoimasta syntyvä infraääni.

– Vakavin oire on unettomuus. Jos on hyvin tyyni ja tuuleton yö, unet ovat parempia, Mehtätalo kertoo.

Siikajoelta ja lähistöltä hän tietää viitisen perhettä, jotka ovat puhuneet kokemistaan ongelmista julkisesti. Moni pelkää puhua ääneen epäselvistä oireista. Tuulivoiman vastustaja leimataan äkkiä huuhaan levittäjäksi.

– Moni ei halua kertoa, jos syy muuttoon on tuulivoima. Silloin talo ei mene kaupaksi.

"Muuttaisimme, jos pystyisimme"

Siikajoella on Mehtätalon mukaan poismuuttaneiden lisäksi perheitä, jotka haluaisivat lähteä, mutta eivät siihen pysty. Mehtätalon oma perhe on näistä yksi.

– Muuttaisimme pois, jos se olisi taloudellisesti mahdollista, Mehtätalo kertoo.

Muuttaisimme pois, jos se olisi taloudellisesti mahdollista.

Markku Mehtätalo

Lääkäreiden mukaan tuulivoimaoireiden takana saattaa olla niin kutsuttu nosebo-ilmiö. Nosebossa ihminen kuulee esimerkiksi tuulivoiman aiheuttamista oireista, ja alkaa sitten kokea näitä oireita itse.

– Nosebossa mietityttää, miksi samanlaisia oireita ilmenee myös pienillä lapsilla, vaikka heillä ei ole ymmärrystä aiheesta. Ei heille puhuta tuulivoimasta tai sen aiheuttamista ongelmista, Mehtätalo ihmettelee.

Mehtätalon oman arvion mukaan puhutaan noin sadasta tuulivoimalle herkistyneestä ihmisestä.

– Elämänlaatu perheessämme on heikentynyt merkittävästi. Ennen sairastimme flunssaa kerran parissa vuodessa, nyt joku perheestä on kuukausittain sairaana, miettii Mehtätalo.

Tietoa tarvitaan lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava tutkija Timo Lanki oli mukana keväällä tehdyssä tuulivoimaselvityksessä. Myös Langin mielestä tutkimusta tarvitaan lisää.

– Yksittäiset tutkimukset eivät koskaan ole riittäviä. Tieteellistä näyttöä infraäänten haitoista ei ole, joten ei voida päätellä, että niistä johtuisi terveyshaittoja. Samaan aikaan ei myöskään kuitenkaan voida päätellä, että terveyshaittoja ei voisi olla.

Langin mukaan tuulivoimaloista tuleva infraääni ei erotu tavanomaisesta kaupunkialueen infraäänestä juurikaan.

– Altistumisessa ei pitäisi olla oleellista eroa lähellä tuulivoimapuistoa tai kaupungissa.

Terveysvaikutusten selvittäminen on aiheellista.

Timo Lanki

Infraääniä on mitattu ulkona Langin sanoin jonkin verran, mutta sisätiloissa ei.

– Pitkäaikaisen altistumisen vaikutuksista sekä altistumistasoista sisätiloissa tuulivoimapuistojen läheisissä asunnoissa on vähän. Jatkotutkimuksessa on syytä keskittyä tähän, Lanki selittää.

Kiihkeäkään poliittinen keskustelu ei saa vaikuttaa tutkimustuloksiin.

– Tuulivoimalat ovat viime vuosina lisääntyneet, joten niiden terveysvaikutusten selvittäminen on aiheellista. Poliittinen keskustelu ei sinällään vaikuta itse tutkimukseen, vaikka aihe olisikin poliitikkojen keskuudessa suosittu.