Kelan päätöksistä murto-osa muuttuu valittamalla

Kansaneläkelaitos
Asumistukihakemus.
Kelan tekemistä päätöksistä vain murto-osa muuttuu valitusten perusteella.Ismo Pekkarinen / AOP

Kelan päätös muuttuu valittamalla vain harvoin.

Kelan päätöksistä voi valittaa toimeentulotukea lukuun ottamatta muutoksenhakulautakuntiin, jos Kela ei itse oikaise asiakkaan mielestä virheellistä päätöstä. Päätös muuttuu keskimäärin vain kuudessa prosentissa lautakunnalle edenneistä valituksista.

Kela maksoi viime vuonna etuuksia yli 14 miljardin euron arvosta.

Vaikka vain 0,2 prosentista Kelan antamista päätöksistä valitetaan, lautakunnissa ratkaistiin vuonna 2015 yhteensä lähes 30 000 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa. Vuoden 2015 luvut ovat tuoreimpia saatavissa olevia lukuja valitusratkaisujen osalta.

Valitusmäärät ovat viime vuosina olleet kasvussa. Kaikkia valituksia ei ehditä ratkaista samana vuonna, kun ne tulevat lautakunnalle.

Vuonna 2012 sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tuli 21 178 valitusta. Vuonna 2016 määrä oli jo 27 451. Vuonna 2012 työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan tehtiin 9 286 valitusta ja vuonna 2016 vastaava luku oli 12 224. Nämä kaksi ovat suurimpia lautakuntia.

Valituksia laidasta laitaan

Ihmiset valittavat erilaisista päätöksistä laidasta laitaan: toiselle kyse on periaatteesta ja toiselle kyse voi olla loppuelämän toimeentulosta.

- Valitukset vaihtelevat kahden euron lääkekorvauksesta loppuelämään vaikuttavaan työkyvyttömyyseläkepäätöksiin, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Silja Romo kertoo.

Määrällisesti eniten valitetaan yleisestä asumistuesta ja suhteessa Kelan tekemien päätösten määriin työkyvyttömyyseläkkeestä.

Valitus hylätään keskimäärin kahdeksassa kymmenestä tapauksesta, ja toissa vuonna lähes 4 000 asiaa jätettiin tutkimatta, palautettiin Kelaan käsiteltäväksi uudelleen tai asia raukesi.

- Vaikka vain murto-osassa Kelan päätös muuttuu, valittaminen ei ole turhaa, jos uskoo saaneensa väärän päätöksen. Ihmisellä pitää olla oikeus valittaa, Romo sanoo.

Osa päätösperusteista on tulkinnanvaraisia

Valtaosa muuttuneista päätöksistä selittyy sillä, että niihin sovellettavat lain säädökset ovat tulkinnanvaraisia.

Vain harva päätös muuttuu Romon mukaan siksi, että Kela on esimerkiksi tehnyt teknisen virheen päätöksessä. Laissa ei pystytä tarkkarajaisesti esimerkiksi määrittelemään tarkalleen sellaista käsitettä kuin työkyky, sillä erilaisia tilanteita on yhtä paljon kuin on työkyvyttömäksi itsensä tunteviakin.

- Kela ja muutoksenhakulautakunta saattaa arvioida eri tavalla sen, riittääkö ihmisen työkyky omaan työhön vai ei.

Osa muuttuneista päätöksistä selittyy sillä, että ihmisen tulevaisuuden arvio tuloistaan Kelan päätöksen hetkellä on eri kuin lopulta toteutuneet tulot.

- Usein, kun asia on edennyt muutoksenhakulautakuntaan, on käytettävissä paremmat tiedot ihmisen tuloista.

- Myös esimerkiksi se, asutaanko avoliitossa vai ei, on usein tulkinnanvaraista, Romo sanoo.