Harvardin tohtori lähetti naisia halventavan viestin – Google antoi potkut

Erotettu työntekijä väitti naisia olevan teknologia-alalla miehiä vähemmän biologisista syistä.

Kuva: Boris Roessler / EPA

Teknologiayritys Google on erottanut työntekijän, joka väitti biologisten eroavaisuuksien selittävän naisten miehiä vähäisempää määrää teknologia-alalla.

James Damore, joka työskenteli Googlessa insinöörinä, on väitellyt Harvardin yliopistosta tohtoriksi aiheenaan systeemibiologia.

Googlen työntekijöille lähettämässään sisäisessä muistiossa Damore väitti, että naisia on miehiä vähemmän teknologiayrityksissä ja johtotehtävissä siitä syystä, että naiset tekevät biologisista syistä erilaisia valintoja ja omaavat erilaisia kykyjä kuin miehet.

Teknologiasivusto Gizmodon julkaisemassa muistiossa (siirryt toiseen palveluun) listataan muun muassa, että naiset ovat yleisesti ottaen kiinnostuneempia ihmisistä kuin asioista, mikä selittää osin naisten hakeutumisen töihin ihmisten pariin ja taidealalle. Miehet taas pitävät kirjoittajan mukaan koodaamisesta useammin kuin naiset, koska se vaatii systemointia.

Muistiossa sanotaan myös, että naisilla ekstroverttiys eli ulospäin suuntautuminen näkyy keskimäärin pikemminkin seurallisuutena kuin määrätietoisuutena, ja siksi naisten on yleisesti ottaen vaikeampi toimia johtajana.

– En väitä, että kaikki miehet ovat näillä tavoin erilaisia kuin naiset tai että nämä erot olisivat "oikein". Sanon vain, että miesten ja naisten mieltymykset ja kyvyt jakautuvat osin biologisista syistä ja että nämä erot voivat selittää sen, miksi teknologiayrityksissä ja johtopaikoilla ei ole enempää naisia, Damore kirjoittaa.

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai perusteli Damoren erottamista sillä (siirryt toiseen palveluun), että hänen kirjoituksensa rikkovat yrityksen eettisiä sääntöjä edistämällä haitallisia sukupuolistereotypioita.

Keskustelu naisten syrjinnästä teknologiateollisuudessa velloo Yhdysvalloissa

Damoren lähettämä muistio otti kantaa laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun naisten roolista teknologiayrityksissä. Yhdysvalloissa esimerkiksi henkilökuljetuspalvelu Uber on ollut viime aikoina otsikoissa (siirryt toiseen palveluun) sukupuolisen häirinnän johdosta.

Myöskään Google ei ole säästynyt syrjintäsyytöksiltä. Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat, onko yritys maksanut lain vastaisesti naistyöntekijöilleen miestyöntekijöitä vähemmän.

Vaikka monet yritykset kertovat ottavansa tasa-arvokysymykset vakavasti, on naisten määrä insinööri- ja johtotehtävissä edelleen vähäinen.

Damoren otti 3000 sanan muistiossaan kantaa juuri tähän keskusteluun. Hänen mielestään Googlen "vasemmistolainen ennakkoasenne on luonut poliittisesti korrektin monokulttuurin", joka estää rehellisen keskustelun tasa-arvokysymyksistä.