Liikemittarit ipanoiden vyötärölle – päiväkotilasten elintapoja tutkitaan Salossa ja Riihimäellä

Folkhälsanin ja Helsingin yliopiston toteuttamaan tutkimukseen haetaan vapaaehtoisia perheitä elokuun ajan.

päivähoito
Lapset tarhassa
Henrietta Lehtinen / Yle

Tulevana lukuvuonna toteutetaan tutkimus päiväkotilasten elintavoista Salossa ja Riihimäellä. Folkhälsanin ja Helsingin yliopiston toteuttamaan tutkimukseen haetaan perheitä.

Tutkimuksessa on mukana kaikki kunnalliset päiväkodit Salosta ja kaksi päiväkotia Riihimäeltä. Tavoitteena on rekrytoida yli 400 perhettä tutkimukseen.

Tutkimus on otettu hyvin vastaan Salon ja Riihimäen päiväkodeissa. Samaa toivotaan päiväkotilasten vanhemmilta, kerrotaan Folkhälsanin tiedotteessa.

Tutkimuksessa lasten liikkumista mitataan vyötäröllä pidettävällä mittarilla. Lisäksi vanhemmat pitävät päiväkirjaa lapsen ruutujen käytöstä viikon ajan, ja lapsen ruokailua mitataan kyselyllä.

Perheet ja päiväkodit hyötyvät tutkimuksesta

Tavoitteena on kehittää kehittää päiväkoteihin uusia, lasten itsesäätelytaitoja ja terveellisiä elintapoja edistäviä toimintatapoja. Itsesäätelytaitoja pyritään edistämään muun muassa päiväkodissa pidettävien päivittäisten rauhoittumis- ja keskittymishetkien avulla.

Myös perheet saavat välineitä lasten itsesäätelytaitojen ja terveellisten elintapojen edistämiseen. DAGIS-projektin johtajan, dosentti Eva Roosin mukaan vastaavaa päiväkotiprojektia ei ole ennen toteutettu Suomessa.

Tutkimus on erityinen myös siinä mielessä, että elintapojen ja itsesäätelytaitojen yhteyttä on tutkittu lapsilla vain vähän. DAGIS-tutkimus käynnistyy syyskuussa ja kestää ensi kevääseen.