Kultakuume nousee Lapissa – malminetsintälupia haetaan entistä innokkaammin

Tutkimuskairauksiin oikeuttavia lupia on elokuuhun mennessä haettu enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

kaivosteollisuus
Malminetsintää Sakatissa.
Malminetsintää Sakatissa Sodankylässä kesällä 2016Anglo American / AA Sakatti Mining Oy

Malminetsintälupia on haettu Turvallisuus - ja kemikaalivirastosta (Tukes) elokuun alkupuoleen mennessä 104 kertaa, mikä on vähemmän kuin ennätysvuonna 2012, mutta enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Väliin mahtui parin vuoden notkahdus, mutta innostus kallioperän perkaamiseen virisi jälleen viime vuonna ja kasvaa nyt entisestään.

Malminetsintälupia haetaan pääasiassa Kittilän ja Sodankylän alueelle.

– Sodankylän keskustan ja Petkulan välistä lähtee kaistale kohti Kittilän keskustaa. Sieltä on löydetty hyvin paljon kohtuullisen korkeita kultapitoisuuksia, joten se on alue johon saattaa nousta kultakaivoksia. Alueella on jonkin verran myös muita metalleja, esimerkiksi nikkeliä ja platinaa, mutta kulta on se joka eniten kiinnostaa, kertoo tarkastaja Esa Tuominen Tukesista.

Tuolla Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeella sijaitsee myös Kevitsan nikkeli- ja kuparikaivos sekä suunniteltu Sakatin kaivos.

Kotimaiset kaivosyhtiöt loistavat poissaolollaan

Tuominen arvelee, että toiveikkuus maailmantalouden kasvun suhteen on kääntänyt katseet maan alle. Maailmanmarkkinahintojen kehitystä ei malminetsintävaiheessa seurata, koska ne ehtivät heilahdella moneen kertaan ennen kuin päätetään kaivoksen perustamisesta. Keskimäärin yksi tuhannesta malminetsintäkohteesta osoittautuu niin arvokkaaksi ja hyödyntämiskelpoiseksi, että kaivoksen perustamista ylipäätään pidetään kannattavana. Aikaa etsintöjen aloittamisesta varsinaisen kaivosluvan hakemiseen kuluu hyvinkin viisitoista vuotta.

Malminetsintälupahakemuksia jättävät kansainväliset kaivosyritykset, joiden tausta on usein Kanadassa tai Australiassa. Uusiakin yrityksiä pyrkii Lapin kultamaille.

– Tasaiseen tahtiin tulee uusia yrityksiä, jotka tulevat ensiksi Tukesin toimistolle keskustelemaan siitä, miten Suomen kaivoslaki toimii. Tällaisia yhteydenottoja on ollut tänä vuonna puolisen tusinaa.

Osa lupahakemuksista koskee olemassaolevien valtausten jatkoaikaa, mutta Tuomisen mukaan noin puolet on kokonaan uusia kohteita. Uusin malminetsintälupa myönnettiin kanadalaiselle Aurion Resources -yhtiölle Kittilässä sijaitsevalle alueelle. Lupa on voimassa neljä vuotta.