1. yle.fi
  2. Uutiset

Maahanmuuton kustannukset laskevat – vastaanottokeskuksiin kuluu ensi vuonna yli sata miljoonaa euroa vähemmän

Hallinto-oikeudet saavat myös ensi vuonna lisää rahaa turvapaikkavalitusten käsittelyyn.

politiikka
Kymmenen sentin kolikko ja teksti valtio antaa, valtio ottaa.

Maahanmuuton kustannukset laskevat ensi vuonna. Valtiovarainministeriön mukaan kustannusten laskua kuitenkin hillitsee se, että turvapaikkahakemusten käsittely kestää pidempään kuin aiemmin.

Ensi vuoden budjetin pohjana on arvio, että Suomeen saapuu 7 000 uutta turvapaikanhakijaa. Tälle vuodelle arvio hakijoiden määrästä on samansuuruinen.

Vuoden 2018 pakolaiskiintiö on 750 henkilöä.

Kustannukset vastaanottokeskuksista supistuvat selvästi

Sisäministeriön kokonaiskulut maahanmuutosta ovat ensi vuonna yhteensä 217 miljoonaa euroa, kun vielä tänä vuonna kuluja aiheutui lähes 330 miljoonaa euroa.

Ennätysvuonna 2016 sisäministeriö käytti rahaa maahanmuuton kuluihin yhteensä 690 miljoonaa euroa.

Suurin kuluerä ovat vastaanottokeskusten menot, joihin käytetään ensi vuonna yhteensä noin 120 miljoonaa euroa. Vastaanottokeskuksiin kuluu ensi vuonna kuitenkin selvästi vähemmän rahaa kuin tänä vuonna (225 miljoonaa euroa 2017).

Toiseksi suurin erä ovat turvapaikanhakijoille maksettavat tuet, joita maksetaan ensi vuonna yhteensä 42 miljoonaa euroa (37 miljoonaa euroa 2017).

Sisäministeriön budjetissa on varattu poliisille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistamiseen yhdeksän miljoonaa euroa (18 miljoonaa euroa 2017).

Korvaukset kotouttamisesta eivät alene

Työ- ja elinkeinoministeriö käyttää turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen ensi vuonna arviolta 234 miljoonaa euroa, eli saman verran kuin tänä vuonna.

Käytännössä raha menee kokonaisuudessaan kunnille maksettaviin kotouttamiskorvauksiin.

Lisäksi kotouttamiskoulutukseen on varattu ensi vuodelle 63 miljoonaa euroa (86 miljoonaa 2017). Rahaa käytetään esimerkiksi maahanmuuttajien kielikoulutukseen.

Hallinto-oikeuksissa puretaan valitusruuhkaa

Helsingin hallinto-oikeuteen on tehty turvapaikkavalituksia ruuhkaksi asti. Juttuja siirrettiin alkuvuodesta Helsingistä ratkaistavaksi muihin hallinto-oikeuksiin.

Hallinto-oikeudet saavat ensi vuonna yhteensä 7,9 miljoonaa euroa turvapaikka-asioista aiheutuneisiin lisätöihin (8,5 miljoonaa euroa 2017).

Lisäksi Korkein hallinto-oikeus on saamassa budjettiehdotuksen mukaan 1,6 miljoonaa euroa lisääntyneiden turvapaikka-asioiden hoitoon. Tälle vuodelle lisäraha oli 2,2 miljoonaa euroa.

Yksityisten lakimiesten antamaan oikeusapuun turvapaikanhakijoille on varattu ensi vuodelle vähemmän rahaa kuin tänä vuonna. Määräraha ensi vuodelle on 3,4 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa 2017).

Turvapaikanhakijat voivat saada myös julkista oikeusapua oikeusaputoimistoista. Niille on varattu turvapaikka-asioihin ensi vuodelle niin ikään 3,4 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttajaoppilaille valmistavaa perusopetusta

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen on varattu ensi vuodelle vähemmän rahaa kuin tälle vuodelle. Rahaa on käytettävissä ensi vuonna 50 miljoonaa euroa (86 miljoonaa euroa 2017).

Kustannuksia on tänä vuonna aiheutunut siitä, että myös turvapaikkapäätöstä odottaville peruskouluikäisille on järjestettävä perusopetusta.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta tarjotaan maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden taidot eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun.

Budjetissa on rahaa myös oppivelvollisuusiän ylittäneille aikuisille, jotka haluavat täydentää perusopetustaan. Suurin osa aikuisten perusopetukseen osallistuvista on maahanmuuttajataustaisia. Määräraha ensi vuodelle on saman verran kuin tälle vuodelle, 26 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi