Valtion tuki Tampereen ratikalle varmistui: Ensi vuodelle on varattu lähes 16 miljoonaa euroa

Ratikan lisäksi valtion rahaa on tulossa mm. kolmostien kunnostamiseen. Sen sijaan Kansi ja Areena -hanke sekä Tampere3 -yliopistouudistus puuttuvat budjettiesityksestä.

valtion talousarviot
Helsinkiin matkalla oleva uusi ratikka kylässä Tampereen Keskustorilla
Helsinkiin matkalla ollut uusi raitiovaunu poikkesi kesäkuussa kylässä Tampereen Keskustorilla. Matias Väänänen / Yle

Tampere on saamassa odotetusti valtionavustusta raitiotien rakentamiseen valtion ensi vuoden budjetista. Valtiovarainministeriö on varannut talousarvioesityksessään lähes 16 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Näin Tampereen raitiotie -hanke etenee aiemmin päätetyllä tavalla tulevina vuosina.

Valtio varautuu avustamaan ratikan ensimmäisen vaiheen rakentamista yhteensä noin 55 miljoonalla eurolla tulevina vuosina. Toisen vaiheen eli keskusta-Lentävänniemi -linjan avustusosuus on 16 miljoonaa euroa. Avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Raitiotien aikataulu
Raitiotiealllianssin toteutussuunnitelmassa eri työvaiheet on arvioitu näin.Raitiotieallianssi

"Anniltaan niukka"

Pirkanmaan liiton mukaan yleisilme valtiovarainministeriön budjetista ja kohdentumisesta Pirkanmaalle on odotetun tiukka ja anniltaan niukka.

Keskeisimmiksi edunvalvontakohteiksi ensi vuodelle ja hallituskaudelle oli nimetty "Pirkanmaan kolmoset": yliopistouudistus Tampere3, pääradan etelän suunnan 3. raide ja valtatie 3:n Hämeenkyrön ohitustie.

Maakunnan toivelistalla olivat myös Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen, Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen valtion rahoitus, maakuntien valmistelurahoitus ja valtatie 9 Oriveden suuntaan sekä maanteiden korjausvelkarahoitus.

tietyömaa -liikennemerkki
Yle

Ei uusia liikennehankkeita

Uusille liikennehankkeille valtion budjettiesitys ei lupaa rahoitusta. Valtatie 3 ei etene Hämeenkyrön osalta vielä ohitustievaiheeseen. Aiemmin päätetyllä rahoituksella voidaan kuitenkin aloittaa Kyröskosken erotasoliittymän rakentaminen, johon Pirkanmaan liiton tiedotteen mukaan on varattu 9,5 miljoonaa euroa.

Henkilöjunaliikenteessä valtion osto- ja velvoiteliikennerahoitus jatkuu, mikä turvaa junavuorojen liikennöintiä Pirkanmaalla Porin, Haapamäen ja etelän suuntiin.

Pirkanmaan liiton mukaan liikennevirasto tekee parhaillaan tarveselvitystä Tampere-Toijala-Riihimäki -raidekapasiteetista. Maakunnan näkökulmasta olisi tarve, että liikennevirasto aloittaisi 3. raiteen yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin tekemisen. Tilanne suunnittelurahoituksen osalta jää vielä avoimeksi.

Tampereen korkeakoulujen yhdistyminen
Tampereen yliopistojen ja ammattikorkeakoulun yhdistyminen mutkistui, kun teknillinen yliopisto keskeytti neuvottelut.Yle

Tampere3 -uudistuksen rahoitus auki

Maakuntaliitto katsoo, että Tampere3 -uudistuksessa on tarvetta sekä valtion strategiarahoituksen lisäämiseen että pääomittamiseen.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle kesäkuussa esitetty lisätarve strategiarahoitukseen on 20 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä ja pääomitustarve 150 miljoonaa euroa.

Valtio kohdistaa tukeaan merkittävien rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiseen. Tarkempi tilanne rahoituksen osalta jää vielä avoimeksi.

Uutena määrärahana on valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan. Budjettikehyksen ulkopuolinen määräraha koko maassa on 24 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö tukee Tampereen yliopiston vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:ia 100 000 euron määrärahalla. Sosiaali- ja terveysministeriö taas tukee UKK-instituutin toimintaa 928 000 eurolla.

Havainnekuva Tampereen Kannesta ja Areenasta
Studio Daniel Libeskind

Kansi-ja Areena lisäbudjettiin

Tampereen Kansi ja Areena -hanke ei erikseen näy VM:n budjettiehdotuksessa.

Hankkeen 18 miljoonan euron valtion rahoitus etenee hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan viime vuonna tekemän päätöksen perusteella eduskunnan lisätalousarviokäsittelyyn.

Hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 30.-31.8. Eduskunta saa hallituksen budjettiesityksen käsiteltäväkseen 19.9.2017.