Lohisopimusprotesti kohdistuu nyt kalatutkimukseen: Tenon osakaskunnat kielsivät tutkijoiden työt

Luonnonvarakeskuksen mukaan Tenojoessa yksityisvesiä hallitsevat Outakosken ja Vetsikon osakaskunnat eivät ole antaneet tutkimuslupaa. Osakaskunnat kiistävät asian osin tai kokonaan.

Tenojoki
Tenon lohi
RKTL

Tenon lohta on tutkittu tieteellisesti Suomessa ja Norjassa ainakin neljä vuosikymmentä. Nyt tutkimus on joutunut vastavirtaan. Suomen puolen yksityisvesiä hallitsevista osakaskunnista kaksi, Outakoski ja Vetsikko, eivät ole antaneet Luonnonvarakeskus Lukelle tutkimuslupaa vesilleen.

Osakaskuntien Tenon lohisopimusprotesti kohdistuu nyt kalatutkimukseen.

– Se on kaikkien kannalta harmillista. Tiedon tuottaminen jää tältä vuodelta vähemmälle, kun poikastiheysarvioita eli sähkökalastuksia ei voida tehdä näillä alueilla. Meillä oli tänä vuonna tarkoitus tehdä myös aikuisten lohien määrän laskenta kaikuluotaimella Inarinjoessa. Se jouduttiin perumaan ja siirrettiin sitten tuonne Karasjoen puolelle Norjaan, sieltä saatiin luvat ja oli kiinnostusta tähän toimintaan, sanoo Luken tutkija Panu Orell.

Outakosken osakaskunta ei antanut tutkimuslupaa

Outakosken osakaskunnan puheenjohtaja Antti Katekeetta syyttää Lukea tuhansien lohenpoikasien tappamisesta sähkökalastuksella. Luken mukaan väite on täyttä pötyä, tosiasiassa poikasia kuolee muutama vuodessa.

Viime huhtikuussa Outakosken osakaskunta päätti Lukelle lähetetyn, puheenjohtaja Katekeetan allekirjoittaman pöytäkirjan mukaan olla myöntämättä minkäänlaista tutkimuslupaa Inarinjokeen tai muihin osakaskunnan vesiin. Nyt osakaskunnan puheenjohtaja Katekeetta väittää aivan muuta.

– Ei kaikuluotaimesta ole mitään kysymystä ollutkaan. Emmekä me kaikuluotainta vastaan missään vaiheessa olleet, sanoo Outakosken osakaskunnan puheenjohtaja Antti Katekeetta.

Katekeetta syyttää Lukea myös saamelaisten sulauttamisesta.

– Luke on pääasiassa tehnyt tutkimuksen sitä vasten, että saamelainen kalastus pitää loppua Tenossa ja saamelaiset pitää sulauttaa valtaväestöön, sanoo Antti Katekeetta.

Vetsikon osakaskunta haluaa edustajansa tutkimusryhmään

Luken mukaan myös Vetsikon osakaskunta tosiasiallisesti kielsi kalatutkimuksen alueellaan asettamalla tutkimukselle ehtoja joiden hyväksyntä ei kuulu Luken toimivaltaan. Vetsikon osakaskunnan puheenjohtajan Anne Nuorgamin mukaan kyse ei ole tutkimuksen kieltämisestä, vaan ehtojen asettamisesta. Osakaskunta olisi halunnut edustajansa tutkimusryhmään.

– Hoitokunta myöntää luvan mikäli osakaskunnat Outakoski, Utsjoki, Veahčaknjárga ja Nuorgam voivat nimetä yhden jäsenen Tenon seuranta- ja tutkimusryhmään, sekä kaikki neljä osakaskuntaa saavat nimetä yhden tarkkailijajäsenen seuranta- ja tutkimusryhmään. Eli me annoimme myönteisen päätöksen mutta tällaisella ehdolla.

Norjan puolen vesialueeseen tutkimusluvat on saatu suomalisille ja norjalaisille tutkijoille entiseen tapaan Norjan Finnmarkin lääniltä.