Älyteknologia on osa vanhusten kotihoidon tulevaisuutta – moni kuitenkin vieroksuu tekniikkaa ja pelkää, ettei hoitaja enää käy

Älyteknologian hyödyntäminen vanhusten kotihoidossa on vielä alkutekijöissään Lapissa. Monessa kunnassa on meneillään erilaisia kokeiluja, mutta sen laajemmalle uusi teknologia ei vielä ole päässyt rantautumaan.

tekoäly
YLE Perämeri: Älyteknologia on osa vanhusten kotihoidon tulevaisuutta - moni vanhus jumppaa jo nyt netin välityksellä
YLE Perämeri: Älyteknologia on osa vanhusten kotihoidon tulevaisuutta - moni vanhus jumppaa jo nyt netin välityksellä

Simossa on ollut puolitoista vuotta valmius antaa digitaalista kotihoitoa ikäihmisille. Kuvallisen videoyhteyden kautta voidaan esimerkiksi muistuttaa lääkkeiden ottamisesta, syömisestä tai tarkistaa asiakkaan vointi. Lisäksi videoyhteyden kautta voi pitää yhteyttä vaikkapa kaukana asuviin lapsiiin.

Mahdollisuuksistaan huolimatta laite on tällä hetkellä käytössä vain kahdella asiakkaalla. Toinen heistä on palvelutalossa asuva Anni Alakärppä, joka jumppaa laitteen välityksellä.

– Sitä minä olen pitänyt rajana, että kerran viikossa vain, sitten yritän muuten liikkua muina päivinä, Anni Alakärppä kertoo ja lisää olevansa oikein tyytyväinen virtuaaliyhteyteen.

Älylaitteet rantautuvat hitaasti kotihoidon asiakkaiden arkeen. Iso työ on saada lisättyä ikäihmisten tietoisuutta etähoivasta ja hälvennettyä siihen liittyviä pelkoja.

– Pelätään teknologiaa ja pelätään, ettei saada niin sanottua oikeaa palvelua ja kukkaan ei sitten käy siellä kotona, Simon kotihoidon digivastaava Eeva Patokoski selventää.

Patokosken mukaan pelko on aiheeton.

– Eihän ihmistä korvaa kukkaan kuitenkaan. Näitähän voidaan myös yhdistellä: fyysinen käynti aamulla ja sitten vaikka illalla soitto tällä laitteella.

Tulevaisuudessa teknologian käyttö voi olla pakollista

Paitsi kotihoidon asiakkaat, myös hoitohenkilökunta tarvitsee koulutusta uusien välineiden ja työskentelytapojen omaksumiseen. Oman haasteensa onnistuneeseen etähoivaan tuovat syrjäseudun takkuavat yhteydet.

– Kun ajattelee Simoakin, kuinka laaja kunta se on ja tuonne kun lähdetään 50 kilometrin päähän, niin eihän siellä yhteydet ole niin kuin tässä asemalla. Siinä olisi kehittämistä, Patokoski sanoo.

Kehityksen suuntaa on vääjäämätön. Lapissa yli 75-vuotaiden määrä kasvaa yli kymmenellä tuhannella vuoteen 2030 mennessä ja toimiva kotihoito tarvitsee teknologiaa avukseen. Tulevaisuudessa ei itse välttämättä pysty enää valitsemaan, ottaako palveluita digilaitteiden välityksellä vai ei.

– Varmaan jossakin vaiheessa tulee se pakko, ei voi valita, Patokoski sanoo.