Opinnot keskeytyvät usein rahanpuutteen takia – järjestöt vaativat ilmaisia oppimateriaaleja toisen asteen opiskelijoille

Moni nuori keskeyttää lukio- tai ammatillisen koulutuksen, koska heillä ei ole varaa opetusmateriaaleihin. Uusi kansalaisaloite vaatii viranomaisilta helpotusta tilanteeseen.

toisen asteen koulutus
Hanna Markkula-Kivisilta.
Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta kertoi monen nuoren lopettavan toisen asteen opinnot kesken, koska koulutus on liian kallista esimerkiksi koulukirjojen takia.

Suomalaisista peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä. Luku on korkea muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Ensi vuoden alussa julkaistavan nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan rahanpuute on nuorille merkittävä kouluttautumisen este.

Nuorisobarometristä selviää, että joka kolmas toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo yhdeksi syyksi taloudelliset syyt. Opiskelijoista rahapulasta kärsivät eniten ammatillisen linjan valinneet.

Rahapulan takia nuorella ei ole varaa lukion koulukirjoihin tai ammattikoulun oppimateriaaleihin. Lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen hinta on vieläkin korkeampi.

– Tällöin ei mennä opiskelemaan alaa, joka oikeasti kiinnostaa, vaan sellaista, johon perheellä on varaa, kertoo Pelastakaa lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Kansalaisaloitteella vaaditaan selvitystä

Monet järjestöt vaativat nyt, että lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuus poistetaan.

Muun muassa Pelastakaa lapset, Suomen lukiolaisten liitto, Suomen ammattiin opiskelevien liitto ja Nuorten mielenterveysseura avaavat syyskuussa kansalaisaloitteen, joka vaatii viranomaisilta selvitystä, miten voitaisiin parhaiten siirtyä aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Hanna Markkula-Kivisilta ei usko, että kaikille olisi mahdollista antaa ilmaiset opetusmateriaalit. Hän kuitenkin ehdottaa selvitystä opintotuen uudistamiseen tai keinoihin toimeentulotuen kautta.

– Tätä ei pitäisi nähdä kuluna, vaan investointina maan tulevaisuuteen. Onko meillä pitkän päälle varaa, että jopa tuhansia nuoria jää työelämän ulkopuolelle, koska heillä ei ole varaa opiskella, Pelastakaa lasten pääsihteeri pohtii.