Kouvolan uusi akuuttipäivystys aloittaa muutaman kuukauden päästä – neljännes lääkäreistä puuttuu vielä

Akuuttilääketieteeseen erikoistuneista lääkäreistä on pulaa, eivätkä Poksin omat lääkärit riitä hoitamaan virka-ajan ulkopuolista päivystystä.

lääkärit
Pohjois-Kymen sairaalan käytävä
Juha Korhonen / Yle

Pohjois-Kymen sairaala valmistautuu aloittamaan ympärivuorokautisen akuuttipäivystyksen Kouvolassa.

Pohjois-Kymen sairaalalla on viisi omaa akuuttilääkäriä tai sellaiseksi erikoistuvaa, jotka hoitavat virka-ajan ulkopuolista päivystämistä kukin vuorollaan. Lääkäreitä ei kuitenkaan ole tarpeeksi.

Pohjois-Kymen sairaala on yrittänyt rekrytoida lisää akuuttilääkäreitä, mutta ei ole onnistunut. Vajetta Pohjois-Kymen sairaala aikoo tästä syystä paikata ulkopuolisilla keikkalääkäreillä.

Lääkäriresurssin riittävyys haasteellista

– Lääkäriresurssin riittävyys tulee olemaan haasteellista, sanoo Pohjois-Kymen sairaalan ylilääkäri Kimmo Salmio.

– Arviolta neljänneksen päivystysvuoroista joudumme hoitamaan käyttämällä ulkopuolisia keikkalääkäreitä, Salmio toteaa.

Salmion mukaan uusia akuuttilääkäreitä on tällä hetkellä lähes mahdotonta palkata, koska heistä on kova pula.

Kouvolaan jää suppeampi päivystys

Pohjois-Kymen sairaalan nykyinen laaja päivystys siirtyy keskussairaalaan Kotkaan reilun neljän kuukauden kuluttua. Kouvolaan jää suppeampi päivystys, jossa suunnitelmien mukaan työskentelee akuuttilääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä.

Taustalla on hallituksen esitys sairaaloiden päivystysjärjestelmän uudistamiseksi.

Laaja päivystys keskittyy 12 sairaalaan, ja muun muassa Kymenlaakson keskussairaalaan tulee yhteispäivytys. Aluesairaaloista päivystys on loppumassa kokonaan, mutta Kouvola sai määräaikaisen poikkeusluvan päivystyksen järjestämiseksi.

Toista sataa asiakasta vuorokaudessa

Ylilääkäri Kimmo Salmio arvioi, että Pohjois-Kymen sairaalan akuuttipäivystys hoitaa toista sataa asiakasta vuorokaudessa.

– Ensihoito toimittaa jo nyt selvästi leikkausta vaativat potilaat sekä muun muassa vaikeat aivoverenkiertohäiriöpotilaat suoraan Kotkaan tai Helsinkiin.

Suunnitelmien mukaan Kouvolan virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä työskentelisi aina vähintään yksi akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai riittävästi akuuttilääketieteeseen perehtynyt lääkäri. Muut toimintaan osallistuvat lääkärit olisivat yleislääkäreitä, jotka olisivat riittävän perehtyneitä päivystystoimintaan.

Samanaikaisesti lääkäreitä olisi paikalla yhdestä neljään. He saisivat tarvittaessa erikoisalojen konsultaatiota. Pohjois-Kymen sairaalassa on käytettävissä myös kuvantamis- ja laboratoriopalveluita.

Akuuttilääkäreiden erikoisosaamista on päivystyksellistä hoitoa vaativan potilaan alkuvaiheen oireiden diagnoosi ja hoito. He ovat saaneet niin sanottujen siirtymäsäännösten nojalla akuuttilääketieteen erikoisalan pätevyyden.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Kouvolalle poikkeusluvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen. Poikkeuslupa on voimassa 7 vuotta, ensi vuoden alusta vuoden 2024 loppuun saakka.