Jyväskylän Rantaraitilla saattaa haista – Halssilan jätevesivuoto hallinnassa ja uimakielto voimassa

Jätevesivuoto uimarannan läheisyydessä Halssilassa Jyväskylässä on saatu hallintaan. Uimakielto Halssilan uimarannalla on voimassa, kunnes ympäristöviranomainen tiedottaa kiellon kumoamisesta.

Jätevesivuoto
Uimakiellosta ilmoitetaan vaarailmoituksilla.
Isto Janhunen / Yle

Ympäristöterveysviranomainen on tiedottanut virallisesta uimakiellosta ja näytteiden oton alkamisesta. Uimaveden laadusta tiedotetaan näytteiden valmistuttua. Vuodosta ja tyhjennystoimista aiheutuu valitettavasti hajuhaittaa naapurustoon ja esimerkiksi Jyväsjärveä kiertävän Rantaraitin käyttäjille.

Uutta jätevettä ei enää pumpata Aittorinteeltä vuotoputkeen, vaan loka-autot kuljettavat jätevedet ja purkavat ne hallitusti viemäriverkkoon Aholaidassa. Jyväskylän Energia käynnisti kuljetukset eilisiltana. Kuljetukset jatkuvat, kunnes vuotava kohta on saatu korjatuksi.

Vikapaikan avaaminen ja korjauksen käynnistäminen vuotokohdassa sähköistetyn radan välittömässä läheisyydessä vaatii luvan ja yhteistyötä ratahallinnon kanssa. Siksi korjausaikataulua ei vielä voi antaa.

Jätevesivuoto Halssilan uimarannan läheisyydessä tapahtui keskiviikkona. Vuoto saatiin loppumaan noin kello 17.00. Vuoto johtui viemärin rikkoutumisesta.