Suomen metsistä kaadetaan 255 karhua – metsästys alkaa sunnuntaina

Suomen metsissä kellistetään sunnuntaina alkavalla metsästyskaudella yhteensä 255 karhua. Se on 72 enemmän kuin edellisellä metsästyskaudella.

metsästysluvat
255 karhun metsästys alkaa sunnuntaina.
255 karhun metsästys alkaa sunnuntaina.Ville Hokkanen

Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on runsastunut edellisvuoteen verrattuna. Kasvua on tapahtunut erityisesti maan itäosissa. Aikuisia karhuja on nyt Suomessa noin 1700.

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 170 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen eri alueilla. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua, joista 25 läntisellä ja 60 itäisellä poronhoitoalueella.

Lupamäärä kasvoi erityisesti Pohjois-Karjalassa, jonne myönnettiin 87 kannanhoidollista poikkeuslupaa. Myös Etelä- ja Pohjois-Savon alueilla lupamäärät ovat edellisvuosia suuremmat.

Karhuja vähennetään hirvi-, peura- ja mehiläisalueilla

Kaatolupia on myönnetty eniten alueille, joissa karhukanta on tihein ja kannan vähentämiselle on tarve. Itäisessä Suomessa on luvissa huomioitu myös karhujen vaikutus hirvikantaan. Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla poikkeuslupia on suunnattu metsäpeura-alueelle. Kannanhoidollisia lupia on tänä vuonna myönnetty myös alueille, joissa karhujen aiheuttamat mehiläispesävahingot ovat olleet kasvussa.

Poronhoitoalueen ulkopuolella karhunkaadoista on ilmoitettava joko Oma riista -palvelun avulla tai sähköpostitse poikkeusluvan myöntäneelle Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle. Saalisilmoitus on tehtävä ensimmäisenä arkipäivänä siitä, kun karhu on tullut pyydystetyksi.

Poronhoitoalueella metsästäjien tulee seurata karhukiintiön täyttymistä ja tehtävä saalisilmoitus välittömästi jokaisen kaadon jälkeen. Kiintiön täyttymistä voi seurata Suomen riistakeskuksen internetsivuilla www.riista.fi (siirryt toiseen palveluun). Alueellisten kiintiöiden mahdollisesta täyttymisestä tiedotetaan erikseen.

Käytännössä Oma riista -palvelun avulla on ilmoitettu jo suurin osa karhusaaliista.

Karhuja metsästetään seurueissa

Karhua metsästetään Suomessa pääsääntöisesti pysäyttävien koirien avulla seuruemetsästyksenä. Otson metsästyksen tavoitteena on ylläpitää karhukannassa ihmispelkoa ja ihmistoimintoja väistävää käyttäytymistä. Metsästystä tulisikin kohdentaa huolellisella valikoinnilla yksilöihin, jotka aiheuttavat esimerkiksi mehiläis- tai rehupaalivahinkoja tai liikkuvat asutuksen tuntumassa.

Suomen riistakeskus suosittaa, että tarvittaessa mesikämmenjahdin aloitusta viivästytetään ja osaa poikkeusluvista säästetään, jotta on mahdollista kohdistaa pyyntiä vahinkoja ja ongelmia aiheuttaviin yksilöihin.

Karhunkaatoluvat alueittain

 • Itäinen pronhoitoalue 60
 • Läntinen poronhoitoalue 27
 • Pohjois-Karjala 87
 • Kainuu 16
 • Kaakkois-Suomi 10
 • Etelä-Savo 25
 • Keski-Suomi 11
 • Pohjois-Savo 7
 • Oulu 1
 • Pohjanmaa 10
 • Pohjois-Häme 3