Yksityiset päiväkodit erottautuvat teemoilla ja painotuksilla – lapselleen voi valita päiväkodiksi esimerkiksi tiedepäiväkodin

Teemapäiväkodit yleistyvät, sillä yksityiset päiväkodit pyrkivät erottautumaan valitsemalla toiminnalleen painotuksia.

päivähoito
Tiedepäiväkodin lasten projekti.
Keväällä tiedepäiväkoti Oivalluksen lapset kasvattivat avaruudessa käyneitä retiisin siemeniä. Sirpa Remes

Kerran vantaalaisen päiväkoti Oivalluksen lapset kiinnostuivat leipoessaan hiivasta ja halusivat tietää miten se toimii. Koska Oivallus on tiedepäiväkoti, tehtiin tämän jälkeen paljon keittiökemiaa. Keväällä kiinnostuksen kohteena oli avaruus. Silloin laitettiin kasvamaan avaruudessa käyneitä retiisin siemeniä.

Näin tiedeprojektit valikoituvat Oivalluksessa.

– Projektit alkavat siitä, että me havainnoimme lapsia, mistä he ovat kiinnostuneita, mistä he puhuvat, mitä he tekevät, Tiedepäiväkoti Oivalluksen päiväkodin johtaja Anu Avelin-Rahtu sanoo.

Yhteistyötä projekteissa tehdään esimerkiksi Heurekan ja Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa. Päiväkodin johtaja Avelin-Rahtu kertoo, että osaa vanhemmista kiinnostaa päiväkodin luonnontiedepainotteisuus ja osa taas on valinnut päiväkodin sen sijainnin perusteella. Tulijoita ja jonoa päiväkotiin on.

Yksityiset päiväkodit erottautuvat teemoilla – liikunta nousevin trendi

Yksityisten päiväkotien määrä kasvaa koko ajan Suomessa ja viime vuosina kasvu on ollut erityisen ripeää. Kasvua on vauhdittanut kova kysyntä, etenkin pääkaupunkiseudulla on pula päivähoitopaikoista.

Yksi yksityisten päiväkotien tavoista erottua, on ollut valita erilaisia teemoja ja painotuksia. Monet päiväkodit ovat tarttuneet lasten liikunnan lisäämiseen ja ottaneet sen teemaksi. Tarjolla on myös esimerkiksi luonto-, taide-, musiikki- ja tiedepäiväkoteja.

Päivähoitopaikkavaihtoehtoja netissä selaava vanhempi törmää nopeasti isojen päiväkotiketjujen huolella laatimiin verkkosivuihin, joissa kerrotaan tarjolla olevasta varhaiskasvatuksesta monipuolisesti. Nykyvanhempi on tottunut etsimään tietoa netistä, jolloin tämä palvelee häntä hyvin.

– Yksityisten viestintä voi olla parempaa. He osaavat kertoa omasta profiilistaan ja luoda mielikuvia. Kunnat harvemmin panostavat samalla tavalla päiväkotiensa konseptointiin ja viestintään, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan professori Kristiina Kumpulainen sanoo.

Vanhempi haluaa lapselleen usein hyvää, ellei parasta. Näin on myös päivähoidon ja varhaiskasvatuksen suhteen.

– Voi tulla ajatus, että yksityisessä saa yksilöllisempää ja mieluisen painotuksen, professori Kristiina Kumpulainen sanoo.

Ennen teemallinen päivähoito oli leimallisesti yhdistysten järjestämää. Näin on esimerkiksi steiner- tai montessori-päiväkotien ja uskonnollisten päiväkotien kohdalla.

Suomalaisvanhemmille tärkeintä lapsen päivähoitopaikassa on sijainti

Vaikka verkkokeskusteluista muuta voisi luulla, eivät suomalaisvanhemmat pääsääntöisesti toivo kohtuuttomia lastensa päivähoidolta.

Kun suomalaisvanhemmilta on tutkimuksissa ja selonteoissa kysytty mitä he painottavat valitessaan päiväkotia lapselleen, tärkeimpänä kriteerinä on aina sijainti. Myös se, että sisarukset pääsevät samaan päiväkotiin ja päiväkodin hyvä ilmapiiri ovat merkittävimpiä valintaan liittyviä syitä. Päiväkodin erikoistuneisuus vaikuttaa varsin vähän.

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuusasioita selvittävässä Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CHILDCARE-hankkeessa yksityisestä varhaiskasvatuksesta väitöskirjaa tekevä Ville Ruutiainen pohtii, että tarjonta on saattanut luoda kysyntää.

– Saattaa myös olla, että kysyntää ei aikaisemmin ollut, mutta nyt painotusalueita osataan kysyä, kun vaihtoehtoja on tullut. On alettu miettiä, että pitäisikö meidänkin lapsen olla jossain erityispainotuksen omaavassa päiväkodissa?

Se, että yksityisten päiväkotien markkinoimat painotukset viehättävät vanhempia sopii hyvin yhteen päivähoidon nykytrendin kanssa, jossa puhutaan paljon siitä, että lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Päiväkotia ei ole enää pitkään aikaan nähty paikkana, joka vain vapauttaa vanhemmat käymään töissä.

Väitöskirjatutkija Ville Ruutiainen sanoo, että teemat tai painotukset eivät tuo lapselle mitään merkittävää lisää kasvatukseen, mitä lapsi ei muuten päiväkodissa saisi.

– Kaiken toiminnan pitäisi olla tasalaatuista ja noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tuntuu hassulta, että vanhempien pitäisi olla hyvin aktiivisia ja miettiä mihin he laittavat lapsen, kun varhaiskasvatuksen pitäisi aina olla laadukasta, Ville Ruutiainen sanoo.

Professori Kristiina Kumpulainen painottaa, että tutkimustieto teemapäiväkotien merkityksestä lasten oppimiselle ja kehitykselle on vielä vähäistä.

– Lähtökohtaisesti jokainen suomalainen päiväkoti on lapselle hyvä päiväkoti, Kristiina Kumpulainen sanoo.

Päiväkoti Oivalluksessa painotuksen uskotaan auttavan lasta myöhemmin elämässä. Päiväkodin johtaja Anu Avelin-Rahtu uskoo, että tiedepäiväkodilla voi olla yhteiskunnallistakin merkitystä.

– Lapset oppivat kyseenalaistamaan asioita, miettimään itse, tekemään ratkaisuja ja miettimään syy ja seuraus -suhteita. Lisäksi painotukseen liittyy isompi yhteiskunnallinen näkökulma: sukupuolten tasa-arvoa voidaan edistää sillä, että luonnontieteitä esitellään kaikille lapsille. Tästä voi jäädä muistijälki, kun he myöhemmin valitsevat ammattia.