Tiedätkö, milloin maksat ambulanssikyydistäsi? Katso kolme tyypillisintä tapausta

Potilas maksaa ambulanssin omavastuun aina itse, jos hän ei ole sisäänkirjattuna sairaalaan.

Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Nyrkkisääntö on, että potilas maksaa sairaanhoidon matkoistaan omavastuun kerran sairaalaan tullessaan ja toisen kerran sairaalasta lähtiessään.

Näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta ambulanssin tai muun kulkuvälineen maksaja vaihtelee. Olennaista on, onko potilas sisäänkirjattuna sairaalaan vai ei.

Selvitimme kolmen tyypillisen kyydin maksajan.

1) Olet hoidossa terveyskeskuksen osastolla, ja hoitosi vaatii kokeita toisessa sairaalassa.

Olet sisäänkirjattu sairaalaan, eikä sinun tarvitse maksaa matkasta.

Sairaalaan sisäänkirjaamisessa on jonkin verran vaihtelevia käytäntöjä. Lähtökohtaisesti on kuitenkin niin, että jos potilas jää sairaalaan yöksi, hänet katsotaan sisäänkirjatuksi sairaalaan.

Mikäli hoitovastuussa oleva yksikkö lähettää sisäänkirjatun potilaan toiseen yksikköön saamaan hoitoa, sairaala maksaa potilaskuljetuksesta aiheutuneet kulut. Kuljetus voidaan tehdä sairaanhoitopiirin, pelastuslaitoksen tai yksityisen sairaankuljetusyrityksen kalustolla.

Valtaosa potilaskuljetuksista tehdään jollain muulla kulkuneuvolla kuin ambulanssilla.

Päivystyksessä hoitoa saavan potilaan ei puolestaan katsota useimmissa tapauksissa olevan sairaalan kirjoilla. Tällöin potilas maksaa kuljetuksestaan Kelan omavastuun.

2) Tulet omalla kyydillä päivystykseen, mutta olet väärässä paikassa, tai yksikkö päättää lähettää sinut muualle hoidettavaksi.

Maksat ensimmäisestä ambulanssikyydistä omavastuun.

Monilla paikkakunnilla on eriytetty sairaanhoitoa yksiköiden kesken.

Esimerkiksi Helsingissä Malmin sairaala palvelee ilta-aikaan ja viikonloppuisin itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen Helsingin asukkaita, kun taas Haartmannissa hoidetaan eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin asukkaita. Erikoissairaanhoitoa on puolestaan keskitetty niin, että esimerkiksi tapahturmien aiheuttamia vammoja hoidetaan Töölössä ja sydänleikkauksia Meilahdessa.

Kun potilas hakeutuu terveyskeskukseen tai sairaalan päivystyspoliknikalle itse, hän saattaakin saapua väärään yksikköön. Siirtyminen omin avuin yksiköstä toiseen tulee harvoin kyseeseen, sillä vastuu potilaan hoidosta on lähettävällä sairaalalla.

Mikäli potilas on tullut väärään paikkaan tai päivystyksessä todetaan, että potilas vaatii erikoissairaanhoitoa muualla, hänet saatetaan siirtää toisaalle hoidettavaksi. Näissä tapauksissa potilas joutuu maksamaan siirron omavastuun itse, sillä kyseessä katsotaan olevan potilaan ensimmäinen ambulanssimatka.

Ensimmäisestä matkasta veloitetaan aina omavastuu. Vuonna 2016 Kelan matkakorvausten omavastuu nousi 16 eurosta 25 euroon.

Omavastuuosuuden perii palveluntuottaja, mutta se voidaan laskuttaa myös jälkikäteen.

Mikäli potilas palaa sairaalasta kotiin esimerkiksi taksilla, häneltä peritään toinen omavastuu. Mahdolliset muut siirrot maksaa lähettävä yksikkö, eikä niistä pitäisi veloittaa potilaalta.

Näin yhden sairaalareissun matkakustannukset ovat siis potilaalle korkeintaan 50 euroa.

3) Saat sairauskohtauksen ja sinulle soitetaan ambulanssi.

Et ole sisäänkirjattu, ja maksat ensimmäisestä ambulanssimatkasta omavastuun.

Toisin kuin itsenäisesti päivystykseen saapuneiden potilaiden kohdalla, ambulanssi kuljettaa potilaan lähtökohtaisesti suoraan tarkoituksenmukaiseen yksikköön saamaan hoitoa.

Sama omavastuuosuus peritään potilaalta, vaikka hän saisi sairauskohtauksen sairaalan parkkipaikalla tai hänet lennätettäisiin helikopterilla hoidettavaksi.

Toisinaan sattuu kuitenkin virheitä, ja ambulanssifirmat, sairaanhoitopiirit, taksit tai pelastuslaitos veloittavat potilaalta liian monta matkaa. Näissä tapauksissa Kela palauttaa potilaalta liian moneen kertaan perityn omavastuun, kun matkoista haetaan korvausta Kelalta.

Esimerkiksi viime vuonna Kela palautti 900 matkasta virheellisesti perityn omavastuuosuuden takaisin potilaalle. Yhteensä vuonna 2016 Kela korvasi 4,2 miljoonaa eri kulkuvälineillä tehtyä matkaa.

Juttuun on haastateltu sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston erityisasiantuntija Lasse Ilkkaa, Kelan vastaavaa suunnittelijaa Anne Gissiä, HUS:n hallintopäällikkö Jaana Ventoa, HUS:n linjajohtaja Jukka Etelää sekä Suomen sairaankuljetusliiton puheenjohtajaa Tero Vainiota.

Korjaus 6.9. kello 19: Korjattu tieto, mitä Helsingin alueita Malmin ja Haartmannin sairaaloiden päivystyspoliklinikat palvelevat.