Vanhahtavaa kieltä ja virheellisiä tilastoja – osa oppilaista haluaa eroon oppikirjoista

Oppikirja on yleensä käytössä 5–7 vuotta. Säästöjen ja kierrättämisen takia oppilaitoksissa voi olla käytössä vanhoja kirjoja.

oppikirjat
Saksan oppikirja avoinna pulpetilla.
Kuka tahansa voi tehdä oppikirjan.Niko Mannonen / Yle

Kajaanin lyseon oppilaskunta ei ole tyytyväinen nykyisiin koulussa käytössä oleviin oppikirjoihin. Oppilaskunnan viikoittaisessa kokouksessa todettiin, että kirjat ovat yleisesti vanhoja, sisältävät vanhaa tietoa, vanhoja ja jopa virheellisiä tilastoja sekä vanhahtavaa kieltä.

Yleinen mielipide on se, että kirjat eivät innosta oppimaan.

– Oppilaat haluaisivat kirjoihin värikkyyttä ja kuvia, enemmän tarpeellista tietoa, kertoo oppilaskunnan edustaja, lehtori Ari Piirainen.

Oppilaskunta haluaisi korvata kirjat oheislaitteilla, jotka pitäisi saada koulun puolesta. Opettajille ja oppilailla pitäisi myös saada koulutusta uusiin laitteisiin ja oppimistyyleihin.

Sähköiset materiaalit täydentävät

Oppikirjat pyritään tekemään sellaisiksi, että ne kestävät aikaa niin sisällöllisesti kuin fyysisestikin. Oppikirjat ovat usein käytössä monella eri ikäluokan oppilaalla, joten ne hankitaan suunnitelmallisesti siten, että ne ovat käytössä jopa 5–7 vuotta.

– Printatuissa oppikirjoissa saattavat taulukot ja tietyt tiedot kuten lukumäärät vanhentua, mutta niitä pyritään toki uusissa painoksissa korjaamaan. Myös sähköiset materiaalit täydentävät useita kirjoja, sanoo opetusneuvos Riia Palmqvist Opetushallituksesta.

Oppimateriaaleja päivitetään muun muassa uusintapainosten yhteydessä sekä opetussuunnitelman muuttuessa.

– Koulujen ei kuitenkaan aina ole mahdollista hankkia uusia oppikirjoja vaan niitä kierrätetään. Siksi oppilaalla saattaa olla hyvinkin vanha kirja käytössään, vaikka uusia aineistoja olisi saatavilla, sanoo Edita Publishingin toimitusjohtaja Päivi Hietanen.

– Kustannamme myös digitaalisia oppimateriaaleja, joiden päivitysrytmi on selvästi nopeampi kuin painettujen materiaalien. Pelkkä laite opetusvälineenä ei riitä.

Huonokuntoinen koulukirja
Joskus oppilaalle annetun oppikirjan kunto voi olla todella huono.Yle

Oppi- ja tehtäväkirjat ovat tavallisesti erillisiä juuri sen takia, että koulu voi kierrättää oppikirjoja. Kaikkia opetussuunnitelman vaatimia oppiaineen sisältöjä ei olisi käytännöllistä sisällyttää yhteen kirjaan.

– Kirjojen koko on osittain makuasia, ja A4 on jo varsin kookas oppikirjaksi. Vähän pienempi koko on usein kätevämpi. Joissakin oppiaineissa on hyvin paljon kuvia, esimerkiksi biologiassa, ja silloin tarvitaan leveämpi koko, sanoo Hietanen.

Oppikirja on oppimateriaali siinä missä mikä tahansa muukin opetuksessa käytettävä materiaali tai työkalu, jota opettaja voi halutessaan käyttää opetuksessaan oppilaan oppimisen apuna ja tukena.

– Opettaja suunnittelee työnsä opetussuunnitelman, ei oppikirjan mukaan, sanoo opetusneuvos Riia Palmqvist.

Opetuksen järjestäjät, kuten kaupungit ja kunnat, laativat opetussuunnitelmat noudattaen valtakunnallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmassa on yleisessä osuudessa linjattu oppimisen perusteista, tuesta ja arvioinnista.

– Lisäksi ainekohtaisissa osuuksissa on kaikista oppiaineista esitelty oppiaineen erityispiirteet sekä sisällöt ja tavoitteet, joihin opetus perustuu, kertoo Palmqvist.

Kuka tahansa voi tehdä oppikirjoja

Oppikirjojen sisältöä ei valvota tai tarkasteta minkään tahon puolesta. Opetusneuvos Riia Palmqvistin mukaan onkin vaikea puhua yleisesti oppikirjan sisällöstä, sillä kuka tahansa voi valmistaa niitä.

– Pääasiassa oppikirjojen kustantajat Suomessa pyrkivät tekemään oppikirjoja, jotka auttavat opettajia opettamaan opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä. Siksi harvoja kirjoja opetetaan kannesta kanteen, sillä niissä saattaa olla myös paljon materiaalia, joka ei sisälly tietyn kaupungin tai kunnan opetussuunnitelmaan.

– Monet suomalaiset kustantamot ovat keränneet oppikirjailijatiimeihinsä opettajia, joilla on riittävästi opettajakokemusta sekä sisällöllistä osaamista oppikirjan käsittelemästä aihealueesta.

Kaksi matematiikan oppikirjaa.
Matematiikan kirjoja.Laura Tolonen / Yle

Yksi näistä kustantajista on Edita Publishing, joka toimittaa oppimis- ja sisältöratkaisuja. Toimitusjohtaja Päivi Hietanen kertoo, että kilpailu takaa osaltaan laadukkaat oppimateriaalit.

– Esimerkiksi meillä oppikirjantekijöiltä vaaditaan kokemusta myös opettajan työstä. Hyvä oppimateriaali ottaa huomioon, mitä oppilas on aikaisemmin opetussuunnitelman mukaan asiasta jo opiskellut.

– Kustantajana sitoudumme pitämään huolta siitä, että oppimateriaalit ovat sisällöltään ja toiminnallisuuksiltaan laadukkaita ja että ne vastaavat opetussuunnitelmien vaatimuksiin, Hietanen jatkaa.

Hahmot tärkeitä alakoulun englannin kirjassa

Kolmessa alakoulun oppikirjasarjassa mukana ollut kajaanilainen opettaja Heli Sarlin sanoo, että lähes 20 vuotta oppikirjoja tehneenä tuntuu mukavalta, kun joku entinen oppilas muistaa englannin kirjansa hahmojen nimiä tai kertoo, mitä niistä on jäänyt mieleen.

Hahmot ja kohdekulttuuri ovat alakoulun englannissa tärkeitä, sillä niihin lapset voivat samaistua.

– Oppikirjasarjan alussa luodaan koko kirjan maailma. Juuri nämä hahmot ja heidän heräämisensä eloon kuvituksen myötä saa oppikirjan kiinnostavaksi.

– Kun näkee, kuinka oppilaat innostuvat tekijäryhmän luomasta maailmasta, siitä saa voimia välillä raskaaseen suunnittelemiseen ja käsikirjoittamiseen, kertoo Sarlin, joka tekee kirjoja Sanoma Prolle.

Kuvittaja luo visuaalisen maailman tekijäryhmän luonnehdintojen pohjalta, jossa huomioidaan sekä visuaaliset että pedagogiset seikat.

Heli Sarlin

Alakoulun 3.–6. luokkien englannin sarjojen valmistumiseen menee yleensä 5–6 vuotta.

– Työryhmään kuuluu useimmiten 3–5 opettajaa ja toimittaja. Kuvittaja luo visuaalisen maailman tekijäryhmän luonnehdintojen pohjalta, jossa huomioidaan sekä visuaaliset että pedagogiset seikat, kertoo Sarlin.

– Harva opettaja joutuu niin moneen kertaan miettimään oikeat opetusmetodit, asiasisällöt ja niiden järjestyksen tai tavan opettaa tietty asia kuin oppikirjoja tekevä opettaja. Kun se yhdessä vielä tekijäryhmässä käydään läpi ja omat ratkaisunsa perustelee, on tekijä itsekin saanut tarkistaa metodejaan ja ajatuksiaan opetuksesta.

Oppikirjojen tekeminen on pääasiassa myös yritystoimintaa.

– Nykyisessä projektissani meillä onkin mukana kaksi taitavaa kuvittajaa, koska alakoulun englannin opetuksessa kuvilla on suuri rooli. Lisäksi oppikirjasarjan suunnitteluun ja tekemiseen osallistuu kuvatoimittaja, graafikko, taittaja ja kielten sarjoissa usein myös ammattimuusikoita.

– Jokainen oppikirja on tulos monen ammattilaisen vuosia jatkuneesta yhteistyöstä, jatkaa Sarlin.

Oman oppimateriaalin käyttö mielekästä

Parhaat kirjojen ideat saattavat kajaanilaisen opettaja Heli Sarlinin mukaan syntyä kävelylenkillä tai omalla lomamatkalla. Englannin oppikirjoihin inspiraatiota saa myös mediasta ja matkailusta.

– Ilo oppikirjan tekemisprosessista välittyy kirjan visuaaliseen maailmaan ja teksteihin. Oma innostus on tärkeää, ja omien oppimateriaalien käyttö tuntuu mielekkäältä.

– Kun on itse suunnitellut materiaalin, keskustellut toisten ammattilaisten kanssa periaatteista ja ratkaisuista sekä työstänyt kaiken kirjaan tulevan materiaalin satoja kertoja, tuntee sen läpikotaisin. Niinpä voin keskittyä opetuksessa siihen tärkeimpään eli lapseen.

Ilo oppikirjan tekemisprosessista välittyy kirjan visuaaliseen maailmaan ja teksteihin.

Heli Sarlin

Kirjoihin ajateltujen metodien toimivuutta oppikirjojen tekijät pääsevät testaamaan opettajina omissa opetusryhmissään.

– Mielestäni oppikirjaa ei voisi tehdäkään ilman, että on saanut opettajankoulutuksen ja toimii opettajana. Koulumaailma muuttuu niin hurjaa vauhtia, että kontaktin täytyy säilyä koko ajan.

Oppikirjailija käy dialogia kahden roolinsa välillä – opettajana ja oppikirjailijana.

– Ehkä oppikirjailijana kiinnitän normaalia enemmän huomiota tehtävänantoihin, opetusmetodeihin ja muuhun koulun arkityöhön ja reflektoin sitä oppikirjaprojektiani koskevissa asioissa, sanoo Sarlin.

Lue lisää:

Toisen asteen opintojen hinta nousee tuhansiin – Pysäyttääkö tekniikka opiskelijoiden köyhtymisen?

Miten matematiikan opiskelu sujuu tällaisellä kirjalla? "Talouden ei pitäisi olla näin heikossa kunnossa"

Uusia oppikirjoja puserretaan kansiin kiireellä – kemian kirja voi olla sadekesänä syntynyt helmi