Oikeusasiamies: Tuomioistuinten tietojärjestelmä on johtanut virheellisiin maksuhäiriömerkintöihin

Selvityksen mukaan tuomioistuinten asianhallintajärjestelmä on kirjannut maksuhäiriöitä tapauksissa, joissa velkomusasia on riitautettu.

luottotiedot
Kuvassa laskuja ja muutamia euroja.
Anssi Leppänen / Yle

Tuomioistuinten puutteellinen tietojärjestelmä on johtanut virheellisiin maksuhäiriömerkintöihin, sanoo eduskunnan oikeusasiamies.

Oikeusasiamies on käsitellyt kanteluita, joissa riita-asiassa annettu tuomio on johtanut maksuhäiriömerkintään, vaikka asiassa on ollut kyse maksuvelvollisuutta koskevan riidan ratkaisuista. Näin kävi esimerkiksi tapauksessa, jossa kantelija oli tyytymätön saamaansa tuotteeseen ja riitautti asian, kertoo eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen tiedotteessa.

Selvityksen mukaan tuomioistuinten asianhallintajärjestelmä on kirjannut maksuhäiriöitä tapauksissa, joissa velkomusasia on riitautettu. Näissä tapauksissa kantelija ei välttämättä ole ollut maksukyvytön tai maksuhaluton, jolloin edellytykset maksuhäiriömerkinnän tekemiselle eivät täyty.

Jääskeläisen arvion mukaan maksuhäiriömerkinnän on saanut virheellisin perustein merkittävä määrä velallisia.

Oikeusministeriö on ilmoittanut, että virhe voidaan korjata ensi vuoden kuluessa käyttöön otettavassa tietojärjestelmässä. Jääskeläinen kuitenkin pitää järjestelmävirhettä vakavana ja katsoo, etteivät korjaavat toimet voi jäädä odottamaan järjestelmän uusimista.

Oikeusasiamies Jääskeläinen on pyytänyt oikeusministeriöltä vuodenvaihteeseen mennessä selvitystä muutostoimista.

Lue myös:

Maksuhäiriömerkintä noin 375 000 suomalaisella – Takuusäätiön toimitusjohtaja: Meitä ohjataan ottamaan velkaa