Kristityiksi kääntyneet turvapaikanhakijat ja valitusruuhka romuttamassa pääministerin toiveet – käsittelyajat venyvät

Pääministeri haluaa turvapaikkavalitusten ratkomiseen vauhtia, mutta urakoinnista huolimatta käsittelyaikoja ei saada hallinto-oikeuksissa tänä vuonna lyhennettyä.

turvapaikanhaku
Tuomioistuimet.
Derrick Frilund / Yle

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Turun puukotusiskun jälkeen, että Maahanmuuttoviraston kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittavien odotusaikaa pitäisi saada lyhemmäksi.

Sipilän mukaan elokuun lopun budjettiriihi on hallitukselle luonteva paikka pohtia, onko turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja valitusten oikeuskäsittelyyn tehty riittäviä panostuksia.

Valituksia käsitteleviin neljään hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen on lisärahalla palkattu yli 180 uutta työntekijää.

Jos halutaan merkittävästi lyhentää käsittelyaikoja, se merkitsee sitä, että päätöksentekijöitä täytyy olla enemmän.

Kari Kiesiläinen

Oikeusministeriössä ei ole laskettu, kuinka paljon käsipareja tarvittaisiin vielä lisää, jos vauhtia pitää pääministerin toiveen mukaisesti parantaa.

– En lähde arvailemaan tuota. Sen jälkeen kun määritellään, että kuinka paljon lyhyemmäksi käsittelyaikaa halutaan, niin sen mukaan voidaan tehdä laskelmia, paljonko niihin tarvitaan tekijöitä, sanoo ylijohtaja, osastopäällikkö Kari Kiesiläinen oikeusministeriöstä.

– Jos todella halutaan merkittävästi lyhentää käsittelyaikoja, se merkitsee sitä, että päätöksentekijöitä täytyy olla enemmän.

Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston osastopäälllikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen
Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja Kari KiesiläinenJani Saikko / Yle

Turvapaikkavalituksen ratkaisemiseen on mennyt hallinto-oikeudessa keskimäärin 7-8 kuukautta. Mikäli päätöksestä valitetaan vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, on KHO puntaroinut asiaa keskimäärin vajaat kolme kuukautta.

– Meidän ensisijainen tavoite on pitää käsittelyajat edes näissä lukemissa, sanoo Kiesiläinen.

Meidän ensisijainen tavoite on pitää käsittelyajat edes näissä lukemissa.

Kari Kiesiläinen

Suunnittelupäällikkö Raimo Ahola oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta sanoo, että keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa on pikemminkin pitenemässä tänä vuonna.

Aholan mukaan tämä johtuu siitä, että hallinto-oikeuksissa ei tänä vuonna juurikaan päästä käsittelemään tuoreita juttuja, vaan käsitellään aikaisemmin vireille tulleita. Vanhimmat valitukset on ratkottava ensin.

– Meillä on sellainen ennuste, että se saattaa noustaa jopa 9,3 kuukauteen.

Käsittelyajat kuitenkin lyhenevät pidemmällä tähtäimellä lisähenkilöstön ansiosta.

Meillä on sellainen ennuste, että se saattaa noustaa jopa 9,3 kuukauteen.

Raimo Ahola

Kiesiläisen mukaan oikeudet toimivat ensi vuonna nykyistä tehokkaammin, kun uusi koulutettu väki pääsee toden teolla töihin. Hän korostaa, että kaikki voitava tehdään.

– Koko ajan myös katsotaan kokoonpanoja, työskentelytapoja, kehitetään informaatiojärjestelmiä, kaikkia näitä ollaan tekemässä.

Uskonnon selvittäminen maksaa

Vaikka hallinto-oikeuksissa toimittaisiin tehokkaasti, jarruttaa monien turvapaikanhakijoiden kääntyminen kristityiksi niiden vauhtia. Uskonnon vaihtamisesta ilmoitetaan, kun kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

– Uskonnollinen vakaumus on tullut yllätyksenä. Näiden määrä on aika suuri tällä hetkellä. Se johtaa siihen, että käsittelyaika pitenee, asioiden vaikeusaste kasvaa, ja joudutaan esimerkiksi pitämään suullisia käsittelyjä hallinto-oikeudessa, luettelee Kiesiläinen.

Mikäli uskonnon vaihtaneita valittajia on paljon, ei oikeuksille sovittu rahoitus Kiesiläisen mukaan riitä.

Valitusten käsittelyyn on varauduttu vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 miljoonalla eurolla.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Alunperin arvioitiin, että suurin ruuhka oikeuksissa ja rahan tarve olisi vuonna 2018 jo ohi, ja rahoitusta voitaisiin silloin vähentää tuntuvasti. Näin ei ole käymässä.

Oikeusministeriön laskelmien mukaan viime vuodelta ja kuluvalta vuodelta säästyy kuitenkin rahoitusta ensi vuodeksi useita miljoonia euroja. Vuoden 2016 lisärahoista säästyi ministeriön mukaan 5 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden osuus ei vielä ole tiedossa.

Kiesiläinen sanoo, että oikeuksille on luvattu, että ne saavat pitää määräaikaisen henkilöstön töissä ainakin kesäkuun 2018 loppuun asti.

Uskonnollinen vakaumus on tullut yllätyksenä. Näiden määrä on aika suuri tällä hetkellä.

Kari Kiesiläinen

Vaikka hallitus myöntäisi lisärahoitusta, lisää osaavaa väkeä ei välttämättä saada palkattua.

– Täytyy myöntää, että mikäli lisää rekrytointeja vielä tästä tarvitaan, niin siinä voidaan kohdata vaikeuksia.

Turvapaikkavalitusten hajauttamista vielä useampaan hallinto-oikeuteen ei tällä hetkellä ministeriössä suunnitella.

– Mutta mikäli tilanne muuttuu, tai näitä käsittelyaikoja halutaan merkittävästi lyhentää, niin tätäkin vaihtoehtoa joudutaan varmasti tarkastelemaan.

Mikäli lisää rekrytointeja vielä tarvitaan, niin siinä voidaan kohdata vaikeuksia.

Kari Kiesiläinen

Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilä varoittaa keskittymästä liikaa vauhtiin.

– Valitusten käsittelyn nopeudella on rajansa, sillä tuomioistuimen perustehtävänä on antaa kaikille valituksensa tänne toimittaville oikeusturvaa, ja varmistaa samalla oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen.

Hallinto-oikeuksissa yhä tuhansia valituksia

Helsingin hallinto-oikeuteen tuli viime vuonna yli 10 400 valitutusta. Yksi valitus voi koskea yhtä ihmistä tai esimerkiksi kokonaista perhettä.

Helmikuun alusta lähtien valituksia on vastaanotettu ja käsitelty myös Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksissa.

Valituksia tulee yhä suuria määriä. Tammi-heinäkuussa hallinto-oikeuksiin saapui noin 7 000 valitusta. Näistä noin 4 000 oli valitusruuhkan vuoksi Helsingistä muihin hallinto-oikeuksiin helmikuussa siirrettyjä ja loput kaikkiin neljään hallinto-oikeuteen saapuneita uusia.

Heinäkuun lopussa valituksia oli vireillä lähes 6 800.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli samaan aikaan lähes 2 000 valitusta ja vireillä oli 860.

Lisäksi Maahanmuuttoviraston päätöstä odotti vielä noin 3 200 turvapaikanhakijaa. Heistä liki tuhat on saapunut Suomeen vuonna 2015.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Tänä vuonna valituksia on tehty hallinto-oikeuksiin eniten talvella ja alkukeväästä.

Tammikuussa Helsingin hallinto-oikeuteen tuli 900 valitusta, joista osa siirrettiin kolmeen muuhun hallinto-oikeuteen.

Vaikka uusien valitusten määrä on kevään ja kesän mittaan vähentynyt, niitä on tullut Helsingissä kesäkuukausinakin 120-130 kuukaudessa ja muissakin hallinto-oikeuksissa useita kymmeniä.

Helsingin ruuhkaa puretaan vielä pitkään

Vanhat, Helsingin hallinto-oikeuteen tulleet valitukset työllistävät tuomareita vielä pitkään.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ratkotaan pelkästään Helsingistä siirrettyjä valituksia koko loppuvuoden ajan. Niitä arvioidaan riittävän vielä ensi vuodellekin.

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa toivotaan, että Helsingistä siirtyneet valitukset saataisiin ratkaistua vuoden loppuun mennessä. Muun muassa suullisten käsittelyjen järjestäminen voi kuitenkin hidastaa vauhtia.

Turun hallinto-oikeudessa arvioidaan myös, että siirrettyjen, vanhimpien valitusten käsittely jatkuu ensi vuoteen asti. Valitusruuhka saataneen purettua ensi vuoden puoliväliin mennessä.

Korjattu valitusten oikeusmenoja kuvaava grafiikka 24.8.2017 klo 13.00. KHO:n rahoitus on pienempi kuin hallinto-oikeuksien.

Korjattu 25.8.2017 klo 17.00 lukuja tammi-heinäkuussa hallinto-oikeuksiin saapuneiden valitusten määrästä. "Tammi-heinäkuussa hallinto-oikeuksiin saapui yli 7 000 uutta valitusta." Luvussa oli mukana Helsingistä muihin hallinto-oikeuksiin siirretyt valitukset.