Työturvallisuuden harjoitusalue avattiin Kuopiossa – käyttäjiä etenkin oppilaitokset, yritykset ja järjestöt

Alue on Suomen kolmas työturvallisuuden kouluttautumisalue.

Työturvallisuus
Työturvallisuuden harjoittelualueen avajaisissa Laptin työntekijät esittelevät työturvallisuusrastia.

Kuopiossa vietettiin keskiviikkona työturvallisuuden harjoitusalueen (TTHA:n) avajaisia.

Työturvallisuuden harjoitusalueella on mahdollista kouluttaa ja harjoitella käytännön työturvallisuustaitoja oikeita tilanteita jäljittelevissä harjoituskohteissa, esimerkiksi katolta tippumista valjaissa. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta, kehittää työturvallisuusasenteita ja vähentää työtapaturmia.

Alue on rakennettu Pelastusopiston harjoitusalueen yhteyteen. Käyttäjinä ovat pääasiassa oppilaitokset, toimialajärjestöt ja yritykset. Toiminnasta vastaavat Pelastusopiston lisäksi sopimuskumppanit, joita on tällä hetkellä noin 30. Ne maksavat alueen käytöstä 2 500 euron vuosimaksun.

Alkuvaiheessa alueella on 30 erilaista työturvallisuuden harjoittelemiseen tarkoitettua rastia. Tarkoitus on, että rastit muuttuvat ja niitä tulee lisää. Harjoituskohteita on seitsemässä eri toimialakategoriassa: Teollisuus, rakentaminen, sähkö ja energia, infrarakentaminen ja kaivostoiminta, kauppa, palvelut- ja vapaa-aika sekä johtaminen. Lisäksi harjoitellaan yleistä työturvallisuutta.

Alueen rakentamiskustannuksista vastasivat yritykset ja Pelastusopisto. Lisäksi hankkeeseen on saatu 450 000 euroa ESR-tukea. Harjoitusalue on Suomen kolmas työturvallisuuden koulutusympäristö. Työturvallisuuden harjoitusalueen toivotaan lisäävän työturvallisuus- ja pelastusalojen yhteistyötä.

Avajaiset ovat osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.