Maksutonta varhaiskasvatusta, uusia pikaratikoita ja autotunneleita – 5 kiinnostavinta asiaa Helsingin strategiasta

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren strategia tulevalle valtuustokaudelle julkaistiin torstaina. Tärkeimmiksi kohdiksi nousevat lapset, nuoret ja eriarvoistumisen pysäyttäminen.

Helsinki
Lapsi piirtää ja askartelee
Sini Ojanperä / Yle

Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) julkaisi torstaina strategiaehdotuksen tulevalle valtuustokaudelle. Kokosimme yhteen viisi esille nousevaa pääteemaa ja niiden vaikutuksia helsinkiläisten arkeen. Tärkeimmiksi kohdiksi nousevat lapset, nuoret ja eriarvoistumisen pysäyttäminen.

1. Varhaiskasvatus muuttuu osittain maksuttomaksi

Tuoreen esityksen mukaan subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyisi Helsingissä. Varhaiskasvatus olisi jatkossa myös maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä. Valtuustokauden aikana valmisteltaisiin myös maksuttomuuden ulottamista tätä nuorempiin ikäryhmiin. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus pysyisi nykyisellä tasolla.

Koulutuksessa puolestaan panostettaisiin yhdenvertaisuuteen ja kieltenopetukseen. Englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistettaisiin ja ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitettaisiin kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta. Englannin lisäksi myös kiinan kielen opetusta laajennettaisiin.

Esityksen mukaan kaupunki selvittäisi myös mahdollisuutta vapauttaa koululuokat joukkoliikennemaksuista.

Lapsi ja nukenrattaat päiväkodin pihalla
Tommi Parkkinen/Yle

2. Eroon eriytymisestä

Helsingin väkiluku kasvaa huimaa vauhtia myös jatkossa, mikä aiheuttaa paineita kaupunginosien kehittämiseen. Väestöryhmien välisen ja alueiden välisen eriytymisen hillitseminen nouseekin vahvasti esille myös Vapaavuoren ehdotuksessa.

Tavoitteena on muun muassa kaventaa kaupunginosien välisiä hyvinvointieroja panostamalla koulutukseen. Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta lisättäisiin ja suunnattaisiin ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Erityistä tukea tarvitsevien opetuksesta huolehdittaisiin järjestämällä sairaalakoululle asianmukaiset tilat.

Helsinki käynnistäisi esityksen mukaan myös laajan hankkeen nuorten syrjäytymisen ratkaisemiseksi. Projektin pääpainona on selvittää erityisesti sukupolvien ylittävää syrjäytymistä. Tavoitteena on myös, että jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja nuorella olisi jatkossa oma harrastus.

Kaupunki panostaisi esityksen mukaan vahvasti myös erityisesti toisen polven maahanmuuttajien koulutukseen, työllistymiseen ja osallisuuden edistämiseen.

3. Autot keskustan alle ja ratikalla Malmille?

Helsingin keskusta nähdään kaupungin käyntikorttina maailmalle ja sen toimivuuteen ollaan valmiita satsaamaan. Ehdotuksen mukaan kaupunki muun muassa selvittäisi edellytyksiä kävelykeskustan merkittävälle laajentamiselle sekä keskustan alla kulkevalle maanalaiselle kokoojakadulle. Aikaisemmin keskustatunnelina tunnettu maanalainen kokoojakatu vähentäisi keskustan läpiajoliikennettä muun muassa satamiin.

Pikaraitiovaunu sisältä.
Vapaavuoren strategiassa Malmin pikaratikan toteuttamisen edellytykset selvitetään.Helsingin seudun liikenne

Teollisuuskadun akseli nähdään puolestaan merkittävänä työpaikka-alueena, jonka suuntaan ydinkeskusta voisi jatkossa laajentua. Uusia pikaratikoita suunnitellaan ainakin Vihdintien suuntaan ja Malmille. Yleiskaavan toteuttaminen alkaisi Vihdintien bulevardisoinnilla. Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä kehitettäisiin puolestaan tavoitteena keskustan elinvoimaisuuden lisääminen.

4. Uusia energiamuotoja ja sähköautoja

Tulevalla valtuustokaudella Helsinki tiukentaisi omia päästövähennystavoitteitaan. Kaupunki aikaistaisi hiilineutraalisuustavoitettaan vuodesta 2050 vuoteen 2035. 60 prosentin päästövähennystavoitteeseen olisi määrä päästä jo vuonna 2030.

Helsinki aikoo esityksen mukaan varautua valtion mahdolliseen päätökseen hiilen käytön kieltämisestä energiatuotannossa, mutta myöntää tarvitsevansa tukea korvaavan energiajärjestelmän kehittämiseen.

Kaupunki aikoisi kannustaa sähköautojen käytön lisäämiseen mahdollistamalla sähköautojen julkisen latausinfran rakentamisen markkinaehtoisesti. Helsingissä siirryttäisiin myös asteittain kohti alueellista ja markkinaehtoista pysäköintijärjestelmää uusista asuinalueista aloittaen.

Asuntoja olisi tavoitteena rakentaa valtuustokauden aikana 6 000 – 7 000 kappaletta vuosittain sekä löytää keinoja asumisen hinnan nousun hillitsemiseksi.

5. Viihtyisä kaupunki vetää puoleensa

Vesistöjen ja pienvesien tilaa parannettaisiin ja kiinnitettäisiin huomiota vaelluskalojen elpymiseen. Lähisaariston avaamista yleiseen käyttöön jatkettaisiin ja laadittaisiin erillinen suunnitelma saaristonpalveluiden kehittämiseen.

Lonna
Lonnan sotilassaari aukeni yleisölle muutama vuosi sittenSuomenlinnan hoitokunta

Viihtyvyyden lisäksi toimilla houkutellaan myös turisteja. Helsinki priorisoi Pekingiä kumppanikaupunkina ja edistää stopover-konseptia. Päätös kansallisesta kaupunkipuisto–hankkeesta aiotaan ehdotuksen mukaan myös tehdä kuluvan valtuustokauden aikana.

Panostukset viihtyvyyteen nähdään kilpailuvalttina yritysmarkkinoilla. Tavoitteena on houkutella kaupunkiin ulkomaisia yrityksiä ja lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Helsinki pyrkisi vahvistamaan kansainvälistä toimintaansa erityisesti digitalisaation näkökulmasta.

*Lisää aiheesta: *

Yle sai käsiinsä salaiset suunnitelmat: Kaksi suurta rakennusfirmaa suunnittelee Helsingin alle jättitunnelia

Näitä asioita Helsingin uusi valtuusto haluaa ajaa: tärkeimpinä teemoina lapset, nuoret ja eriarvoistumisen pysäyttäminen