"Pitää tehdä, ei vain puhua" – Suomen kaupungit lisäävät turvatoimia

Väkivaltaiseen radikalisoitumiseen, ekstremismiin ja ääriliikkeiden toimintaan on Suomen kaupungeissa varauduttu laajalla viranomaisten yhteistyöllä jo pitkään.

riskienhallinta
Poliisit torilla.
Toni Pitkänen / Yle

Tapahtuma-alueita ja kävelykatuja suojaavat betoniporsaat ja rekkarivistöt alkavat olla lähes jokapäiväisiä tapahtumien yhteydessä. Kansalaisten turvallisuuden tunnetta halutaan lisätä myös poliisin näkyvällä läsnäololla.

– Vaikka konkreettista uhkaa ei ole, halutaan miettiä varautumista vielä tarkemmin kuin ennen, kertoo riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula Tampereelta.

Ihmisiä torilla.
Toni Pitkänen / Yle

Esimerkkinä Perttula kertoo, miten tänä kesänä jopa päiväkotilasten piknik-tapahtuma suojattiin vartioinnilla ja alueen rakenteellisilla ratkaisuilla.

– Mitään paniikkinappulaa ei kuitenkaan paineta, sillä elämä jatkuu, korostaa Perttula.

Tampereella on tänä vuonna ollut erityisesti teemana tapahtumaturvallisuuden kehittäminen.

Turussa on jo pitkään tehty moniviranomaisyhteistyötä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä paikallisella sekä kansallisella tasolla. Vuodesta 2012 lähtien on pohdittu yhdessä paikallispoliisin, suojelupoliisin, keskusrikospoliisin, puolustusvoimien sekä kaupungin kanssa toteuttamissuunnitelmia, miten radikalisoitumista voitaisiin estää ja tunnistaa.

Riskienhallintapäällikkö Heikki Vähäkuopuksen mukaan perjantainen ikävä tapaus osoitti, että Turulla on hyvin toimiva organisaatiosuunnitelma. Kriisiviestintä oli nopeaa. Samalla tietoa kansalaisille saatiin jaettua kaupungin nettisivujen ja sosiaalisen median kautta nopeasti. Kansalaisten psykososiaalinen tuki, kriisipuhelimet ja kriisituen antaminen oli tehokasta yhteistyössä yliopistosairaalaan ja vapaaehtoisten, kuten SPR:n kanssa.

– Turussa on varauduttu oikeisiin asioihin, painottaa Vähäkuopus.

Myös Helsingissä on hyvin pitkä kokemus varautumisesta ympäristöuhkiin ja ihmisten toimintaan liittyviin riskeihin. Turvallisuus-ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskisen mukaan jatkossakin huolehditaan kansalaisten turvallisuuteen liittyvistä johtamisjärjestelyistä ja tiedonvälityksestä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ikävien tapausten yhteydessä tehostetaan omien toimintatapojen seurantaa. Viime viikonlopun tilannetta Turussa seurattiin tehostetusti mutta mitään suurempia toimenpiteitä ei tehty.

Monessa kaupungissa harkitaan pysyviä liikenne-esteitä

Kuopiossa on kahden viime viikonlopun aikana rajattu kävelykatu torin ympäristössä betoniesteillä.

– Turun puukotuksen jälkeen käytiin keskusteluja viranomaisten kanssa myös kiinteiden ajoneuvoesteiden mahdollisesta sijoittamisesta, kertoo turvallisuuspäällikkö Lauri Holappa.

Kuopion torin reunalla betoniporsaita
Toni Pitkänen / Yle

Oulussa on käytännössä jouduttu miettimään laajemminkin yhteistyössä viranomaisten kanssa viimeisen vuoden aikana erityisesti isojen kansainvälisten tapahtumien ja vierailujen järjestelyjen turvallisuutta.

Kesäkuussa turvattiin neljää erillistä EU-tapahtumaa ja joulukuussa Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin ja ulkoministeri Sergei Lavrovin vierailuja, kertoo riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas. Yksi konkreettinen toimenpide, jota parhaillaan mietitään yhdessä poliisin kanssa, on kiinteiden liikenne-esteiden asentaminen.

– Valitettavasti tämä on kuitenkin sellainen asia, että elämme avoimessa yhteiskunnassa ja kaikkeen emme voi varautua. Jos joku haluaa tehdä väkijoukossa pahaa, sitä ei voi viranomaisten toimesta estää, painottaa Kontsas. Tärkein painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä.

Myös Helsingissä on kiinteiden esteiden laittamisesta keskusteltu yhteistyössä viranomaisten kanssa jo pitkään Nizzan tapahtumien jälkeen. Turvallisuus-ja valmiuspäällikkö Matti Koskisen mukaan kaikki yleiseen kaupunkitilaan tehtävät ratkaisut pitää suunnitella tarkkaan siten, että se ei vaikeuta alueen normaalia käyttöä, mutta tukee alueen turvallisuutta.

Poliisipartio kävellen torilla.
Toni Pitkänen / Yle

Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula kuitenkin muistuttaa, että rakenteellisilla esteillä ei voida estää Turun tyyppistä iskua, vaan silloin korostuu laaja yhteistyö eri toimijoiden välillä yhteiskunnan peruspalveluista lähtien.

– Tärkeää on panostaa niin kantasuomalaisiin kuin maahanmuuttajiin, heidän integroitumiseensa yhteiskuntaan ja työllisyyteen siten, että ihminen löytää paikkansa yhteiskunnassa, ehkä avain löytyy ennemmin sieltä kuin teknistä ratkaisuista, pohtii Perttula.

Perhe nauttii torikäynneistä.
Toni Pitkänen / Yle

Kuopiossa toritapahtumassa liikkuneet ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi. Timo Soinisen mielestä emme ole enää kehdossa, vaan pitää varautua maailman tapahtumiin.

– Maailma on muuttunut ja pitää olla tietoinen, vaikka täällä Suomessa eletään turvallisessa maailmassa. Ääri-ilmiöitä on koko ajan enemmän. Pitää tehdä ja toimia, ei vain puhua, että saadaan asiat paremmiksi, painottaa Soininen.