1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjälakiuudistus neuvottelupöydälle syyskuussa – Avataanko lakia ollenkaan?

Saamelaiskäräjät neuvottelee saamelaiskäräjälain uudistamisesta yhdessä oikeusministeriön kanssa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikiolla (kesk.) on edessä kiireinen syksy. Kuva: Aletta Lakkala / Yle

Suomen saamelaiskäräjälain käsittely jatkuu syyskuussa, kun saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö istahtavat saman pöydän ääreen keskustelemaan lain tilanteesta.

Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei ole pöydällä ensimmäistä kertaa. Laki pyrittiin uudistamaan viime hallituskaudella muun muassa Saamelaiskäräjien hallinnon ja vaalisäännösten, mutta myös saamelaismääritelmän osalta.

Lakiesitys kuitenkin peruuntui eduskunnassa maaliskuussa 2015, kun silloinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson päätti vetää sen pois ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Ensimmäisessä käsittelyssä eduskunta äänesti nykyisen saamelaismääritelmän säilyttämisen ja hallituksen lakiesityksen hylkäämisen puolesta.

Kuva: Yle

Oikeusministeriö perustanut lakikomitean

Eduskuntavaalien jälkeen eduskunnassakin kuitenkin huomattiin, että nykyisessä saamelaiskäräjälaissa on vanhentuneita pykäliä ja ne tulisi tarkistaa, kertoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

– Sen eteen tulee tehdä nyt töitä. Oikeusministeriö on perustanut komitean, joka alkaa työstämään lain uudistusta. Suunnitelmissa on ollut, että komitean puheenjohtajana toimisi korkeimman hallinto-oikeuden entinen presidentti Pekka Hallberg.

– Lisäksi komiteassa olisi kolme edustajaa sekä eduskunnan hallituspuolueista ja että saamelaiskäräjiltä sekä oikeusministeriön virkamiehet ja sihteeri, Sanila-Aikio jatkaa.

Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa keskeisesti sääntelevä saamelaiskäräjälaki asetettiin vuonna 1995. Lain tarkistaminen on tarpeen, sillä sen säännökset ovat osittain vanhentuneita ja niiden toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Riskianalyysi – Avataanko saamelaiskäräjälaki vai ei?

Tiina Sanila-Aikio kertoo, että saamelaiskäräjien oikeusministeriöltä pyytämä saamelaiskäräjälain 9 pykälän mukainen neuvottelu lain uudistamisen reunaehdoista ja tavoitteista käydään syyskuun alussa.

– Meidän (Saamelaiskäräjien toim. huom.) täytyy tehdä myös riskianalyysia siitä, avaammeko lain vai emme. Lain uudistustyön reunaehdot ja tavoitteet tulee olla tiedossa, ennen kuin saamelaiskäräjät lähtee uudistukseen mukaan. Sen vuoksi olemme sopineet neuvottelut ministeriön kanssa, kertoo Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjälain uudistamista varten on tarkoitus perustaa myös erillinen seurantaryhmä, joka seuraa lakikomitean työtä.

– Ryhmässä olisi edustettuina sekä saamelaiskäräjät että kaikki eduskuntaryhmät. Syyskuun neuvotteluissa haluamme nostaa esille myös seurantaryhmän roolin, kertoo Tiina Sanila-Aikio.

Kolme suurta hanketta

Saamelaiskäräjillä on edessään muutenkin kiireinen syksy.

Saamelaiskäräjälain uudistuksen lisäksi saamelaiskäräjät tulee tekemään töitä kahden muunkin suuren kokonaisuuden kanssa.

– Minun näkökulmastani toinen iso hanke on pohjoismainen saamelaissopimus ja kolmas maakunta- ja sosiaali- ja terveyshuollon uudistus, kertoo Tiina Sanila-Aikio.

Artikkelia muokattu 25.8.2017 klo 16:20 Otsikkoa muutettu vastaamaan paremmin artikkelin sisältöä. Alkuperäinen otsikko oli muodossa  "Saamelaiskäräjälakiuudistus neuvottelupöydälle syyskuussa – Mukaan myös riskianalyysi".