Sähkölaskun uusin tulokas – Tehomaksu rankaisee kulutushuipuista

Miten tehomaksujen tulo sähkön siirtolaskuihin vaikuttaisi kotien energiaratkaisuihin? Yle kysyi asiaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professorilta Samuli Honkapurolta.

sähkölämmitys
sähkökiuas
Sähköyhtiöt pyrkivät loiventamaan sähkön suuria kulutushuippuja. Kaikkia sähkölaitteitta ei kannata kytkeä päälle kovimmilla pakkasilla. Ismo Pekkarinen / AOP

Yle kertoi perjantaina, että osa sähköverkkoyhtiöistä alkaa laskuttaa sähkölämmittäjiä uudenlaisella tehomaksulla. Tätä nykyä kotitalous maksaa sähkön siirrosta yleensä kiinteän perusmaksun ja sähkön käyttömäärästä riippuvan maksun.

Tehomaksu tulisi näiden rinnalle. Käytännössä tehomaksu tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa sähkönjakelijalle aiheuttamistaan kulutuspiikeistä sähkön siirtolaskussa. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on hillitä sähkön kulutushuippuja.

Uudenlainen maksu on jo otettu käyttöön Helsingissä ja Lahdessa. Hinnoittelutavan uskotaan yleistyvän Suomessa viiden vuoden kuluessa.

Esimerkiksi Helen Sähköverkon tapauksessa tehomaksu määräytyy viimeisimmän 12 kuukauden aikana mitatun suurimman tuntitehon mukaan. Muutos koskee ennen kaikkea sähkölämmitteisiä pientaloja.

*Lämpöpumppujen suosio lämmitysmuotona on kasvanut Suomessa rajusti viime vuosina. Miten tehomaksut vaikuttaisivat niihin? *

Keskeinen vaikutus lämpöpumppuihin on se, että tehomaksu kannustaa miettimään lämpöpumpun mitoitusta. Lämpöpumppuja on tähän saakka mietitty energiamäärän (kilowattituntien) näkökulmasta. Lämpöpumput ovat erinomaisia energiatehokkuutta lisääviä laitteita.

Mutta miten suuren tehon lämpöpumppu vaatii, se riippuu siitä, onko lämpöpumppu täysteho- vai osatehomitoitettu. Tehomaksu tuo ajureita siihen suuntaan, että täystehomitoitetut lämpöpumput ovat parempia tehonäkökulmasta.

Voivatko tehomaksut vähentää ihmisten intoa ostaa lämpöpumppuja?

En usko, että tällä on sellaista vaikutusta. Se kannattaa huomata, että vaikka pieni osa sähkön jakeluverkkolaskusta olisi tehosta riippuvaa, niin edelleen merkittävä osa (kokonais-) sähkölaskusta riippuu siirretystä energiasta.

Jos tätä siirretyn sähköenergian määrää pystyy pienentämään, niin se on aina kannattavaa.

*Miten tehomaksun tulo vaikuttaa aurinkopaneeli-investointeihin? *

Jos käy niin, että tehomaksun johdosta jakeluverkkotariffin siirretyn energian maksu pienentyy, niin se voi hieman heikentää aurinkopaneeli-investoinnin kannattavuutta.

Mutta samanaikaisesti se kannustaa hankkimaan aurinkopaneelin rinnalle akun, joiden hinnat ovat koko ajan laskeneet. Akulla pystyy pienentämään huipputehoa ja sitä kautta tehomaksua.

Sähköautojen odotetaan yleistyvän voimakkaasti seuraavan 10–15 vuoden aikana. Mitä tehomaksu tarkoittaisi niiden lataamisen kannalta?

Sähköauton lataamista tulee ohjata älykkäästi. Sähköautoa ei esimerkiksi ladata samaan aikaan kuin kiuas on päällä. Tällaista ohjausta tarvitaan, mutta sähköautojen yleistymiseen ei ole varmaankaan mitään negatiivista vaikutusta.

En myöskään usko, että lataaminen kallistuu, jos lataamista ohjataan älykkäästi niin ettei kokonaisteho nouse.

Suomessa on satojatuhansia sähkölämmitteisiä pientaloja. Onko heillä syytä huoleen?

Ei varmastikaan ole mitään syytä huoleen kenelläkään. Jos kodissa on merkittäviä sähkötehoja, kuten sähkölämmitystä, niin heidän tulisi miettiä jatkossa hieman nykyistä tarkemmin sähkönkäytön ohjausta.

Monissa sähkölämmityskohteissa on jo automatiikkaa, joka sammuttaa osan lämmityksestä, kun sähkökiuas laitetaan päälle.

Voiko tällä olla vaikutusta uudisrakentamisen lämmitystapavalintoihin?

Ei varmaan suoranaisia vaikutuksia lämmitystapavalintoihin, mutta vaikutuksia voi olla siihen, millaiset sähköasennukset ja ohjausvalmiudet uuteen rakennukseen laitetaan.

Kun suunnitellaan uutta rakennusta tai saneerataan vanhan rakennuksen sähköistystä, niin on hyvin tärkeää laittaa sinne ohjausvalmius suurimpiin sähkönkäyttökohteisiin, kuten sähkölämmitykseen, kiukaaseen ja sähköauton latauspisteeseen. Tällä varmistetaan se, etteivät kaikki mene samaan aikaan päälle.

*Suomessa on valtava määrä sähkösaunoja. Jos tehomaksut otetaan laajasti käyttöön, uskaltaako jatkossa lämmittää sähkökiukaan talvi-iltana? *

Kyllä uskaltaa, ei sitä tarvitse pelätä. Lähinnä pitää miettiä, ettei samaan aikaan ole muita merkittäviä sähkölaitteita päällä samaan aikaan kuin saunaa lämmittää.