Alaikäisen harrastusase voi jäädä saamatta omien tai vanhemman rikkeiden takia

Jos aikuinen hankkii 15–17-vuotiaalle aselupaa, aikuisen on läpäistävä soveltuvuustesti. Myös nuorella on oltava nuhteeton tausta.

ampuma-aseet
Koira istuu saalislinnun vieressä.
Luvan saaminen voi tyssätä, jos poliisi löytää nuoren tai huoltajan taustoista jotain, minkä vuoksi henkilö ei ole tarpeeksi luotettava pitämään hallussaan ampuma-aseita tai ammuksia. Kuvituskuva.Anna Sirén / Yle

Kun nuori täyttää 15 vuotta, hänelle on mahdollista hankkia oma ase harrastamiseen. Alaikäinen ei voi hankkia asetta kuitenkaan itse, vaan hän hankkii rinnakkaisluvan (siirryt toiseen palveluun) (Poliisi), ja pääluvan aseeseen hankkii hänen huoltajansa.

Luvan saaminen voi kuitenkin tyssätä, mikäli poliisi löytää nuoren tai hankkimis- ja hallussapitolupaa hakevan huoltajan taustoista jotain (siirryt toiseen palveluun) (Poliisi), minkä vuoksi henkilöt eivät ole tarpeeksi luotettavia pitämään hallussaan ampuma-aseita tai ammuksia.

– Nuoriso ei välttämättä aina tule ajatelleeksi, että asia voi tyssätä siihen, että on tullut vähän hölmöiltyä, Poliisihallituksen ylitarkastaja Tarja Ranta sanoo.

Tietysti alaikäisen kohdalla pitää arvioida erityisesti sitä, onko henkilö riittävän kypsä huolehtimaan aseesta.

Tarja Ranta

Huoltajan päihdeongelmat tai väkivaltateot, kuten pahoinpitelyt, voivat estää kunnollisenkin nuoren luvan saamisen. Huoltajan kontolle jää nimittäin aseen säilyttämisestä ja kuljettamisesta huolehtiminen yhdessä nuoren kanssa.

– Jos taustoista ilmenee, että on tällaisia riskejä, ei ampuma-asetta tietenkään voida uskoa henkilön haltuun, Ranta sanoo.

Rannan mukaan aina katsotaan myös kokonaisuutta. Mikäli taustoissa on runsaasti muuta, mikä antaa poliisille aihetta epäillä henkilön yleistä lainkuuliaisuutta, voi lupa jäädä saamatta. Kaikki tapaukset katsotaan yksittäisinä ja harkitaan erikseen.

Hylsy kädessä.
Metsästä löytynyt kiväärin hylsy. Kuvituskuva.Adrian Perera / Yle

Ase on huoltajan nimillä, mutta mikäli harrastuneisuutta ei ole, ei hän itse saa aseella ampua. Rannan mukaan poliisissa ollaan nykyään hyvin tarkkana sen suhteen, kenelle ampuma-aseita annetaan.

– Täytyy olla nuhteeton tausta. Ampuma-aseita ei anneta käsiin, joissa niitä voitaisiin käyttää väärin.

Alaikäinen voi myös hakea rinnakkaisluvan huoltajiensa suostumuksella toisen täysi-ikäisen harrastajan aseeseen, mikäli se on nuorelle sopiva.Tällöin kyseessä voi olla huoltajan sijaan esimerkiksi naapurin isännän ase.

– Tosiharrastajat eivät kuitenkaan välttämättä löydä juuri heille sopivaa asetta kenenkään toisen varastosta, vaan asetta joudutaan tavalla tai toisella räätälöimään nuoren tarpeisiin. Silloin käytännössä ainut vaihtoehto on hankkia oma ase, Ranta kertoo.

Alaikäisten rinnakkaislupamenettely on Rannan mukaan tehty, jotta alaikäinen voi harrastaa metsästystä ja ampumaurheilulajeja. Rinnakkaisluvalla saa lainata vastaavanlaista ampuma-asetta, johon itsellä on lupa.

Matkustus suurin vaiva

Sotkamolaisen Marko Kortelaisen vanhimmalla pojalla on rinnakkaislupa, joka hankittiin hänen täyttäessään 15 vuotta. Pojalla on oma ase, ja hän saa kantaa mitä tahansa haulikkoa rinnakkaisluvallaan.

Kortelaisen mukaan rinnakkaisluvan hankkiminen on tänä päivänä haasteellinen prosessi – ei sinänsä vaikea, mutta helpommallakin voisi rinnakkaisluvan saada. Hänen poikansa on tehnyt soveltuvuustestit rinnakkaislupaa hakiessaan.

– Suurin vaiva täältä on lähteä aina käymään Kajaanissa tai Kuhmossa poliisilaitoksella lupa-asioiden takia. Asia on siinä mielessä tehty vaikeaksi, että joutuu käymään monta reissua, Kortelainen selittää.

17 vuotta kilpa-ammuntaa haulikolla harrastanut Kortelainen sai itse lupansa 25 vuotta sitten ja muistelee, että silloin luvan hakeminen olihelpompaa, kun piti täyttää vain hakemukset.

Hylsyjä ampumaradalla.
Rinnakkaislupien määrä on vaihdellut melko suuresti vuosittain. Poliisihallituksen ylitarkastaja Tarja Rannan mukaan se johtuu siitä, että lainsäädännössä on ollut muutoksia alaikäisten rinnakkaislupiin liittyen.Yle

Kainuussa lupa haetaan poliisiasemilta Kajaanista, Kuhmosta tai Suomussalmelta. Oulun poliisilaitoksen ylikomisarion, Kainuun lupayksikössä työskentelevän Kari Karppisen mukaan rinnakkaislupa ei rajoita metsästystä oikeastaan mitenkään.

– Kun nämä henkilöt tulevat täysi-ikäiseksi ja on mahdollisuus saada oma ase, he hankkivat aika monesti oman hallussapitoluvan ja metsästävät sillä lailla, Karppinen kuitenkin kertoo.

Nykykäytäntö toimiva

Metsästäjäliiton nuorisovastaava Henri Mutasen mukaan liiton näkemys on, että rinnakkaisluvan hakeminen ja olemassaolo on äärimmäisen tärkeää, sillä se mahdollistaa metsästyksen aloittamisen nuoremmalla iällä. Suomessa metsästys aloitetaan verrattain nuorena, ja tällä hetkellä yli puolet metsästäjätutkinnon suorittaneista uusista metsästäjistä on 10–29-vuotiaita.

Mutasen mukaan metsästys on merkittävä osa Suomea ja suomalaista kulttuuria. Hän sanoo, että kyseessä on niin sanottu koko kansan harrastus moneen muuhun maahan verrattuna.

– Rinnakkaisluvan mahdollisuus alle täysi-ikäisille henkilöille on minusta perusedellytys nykymuotoisen metsästyksen säilyttämiselle.

Nuoriso ei välttämättä aina tule ajatelleeksi, että tällainen asia voi tyssätä siihen, että on tullut vähän hölmöiltyä.

Tarja Ranta

Kaikkien haluavien pitäisi Mutasen mielestä päästä harrastamaan metsästystä. Nuoret pääsevät oppimaan turvallista aseen käyttöä ja eettisiä periaatteita jo etukäteen Metsästäjäliiton nuoriso- ja koulutustoiminnassa.

– Itse näkisin, että ennemmin hyvissä ajoin nuorella iällä opetetaan metsästäjille turvallinen aseenkäsittely, kuin että vanhemmalla iällä ilman minkäännäköistä pohjaa päästäisiin käsiksi aseisiin, Mutanen sanoo.

Kaksi ammuttua riekkoa ja haulikko.
Kaikkien haluavien pitäisi Metsästäjäliiton nuorisovastaavan Henri Mutasen mielestä päästä harrastamaan metsästystä.Jouni Aikio / Yle

Mutasen mielestä nykyisen kaltainen rinnakkaisluvanhakemisprosessi on toimiva. Hän myöntää, että se vaatii jonkin verran byrokratiaa, mikä on toisaalta hyvä asia.

– On tärkeää, että aselupa on mahdollista saada, mutta tietysti pitää säilyttää kontrolli, että aseet menevät oikeanlaisille ihmisille.

Hän ei näe miksi nykyistä toimivaa rinnakkaislupakäytäntöä tulisi muuttaa. Toimivuutta osoittaa Mutasen mukaan sekin, että metsästyksen parissa onnettomuudet ovat yksittäistapauksia, ja nuorten keskuudessa niitä tapahtuu vielä huomattavasti vähemmän.

Soveltuvuustesti ja haastatteluja

Rinnakkaislupa on ainut lupa, minkä alaikäinen voi ampuma-aseeseen saada. Rinnakkaislupaa hakiessaan alaikäisen täytyy todistaa käyttötarkoitus (siirryt toiseen palveluun) (Poliisi), jota varten asetta tullaan käyttämään (siirryt toiseen palveluun) (Poliisi). Etenkin alaikäisten kohdalla se on tyypillisesti ampumaurheilu tai muu ampumaharrastus, yleensä metsästys.

Ampuma- tai metsästysseuran puitteissa harrastavilta pyydetään todistukset aktiivisesta harrastuksesta, mutta myös metsästyskortti tai metsästäjätutkinnon suorittaminen osoittaa Rannan mukaan harrastuneisuutta ja aktiivisuutta.

Maalitaulu ja kiväärin piippu
Alaikäisten kohdalla aseen käyttötarkoitus on tyypillisesti ampumaurheilu tai muu ampumaharrastus, yleensä metsästys.Sari Törmikoski / Yle

Hakuprosessissa haastatellaan molemmat osapuolet, ja mikäli huoltajalla ei ole tuoreita ampuma-aselupia, hänelle tehdään soveltuvuustesti. Hän on nuoren lisäksi vastuussa siitä, että asetta säilytetään kotona turvallisesti riittävästi lukkojen takana.

– Sen takia, että huoltaja ei ole se, joka kilahtaa ja tekee aseella jotain, Poliisihallituksen ylitarkastaja Tarja Ranta selittää.

Tulevaisuudessa voimaan astuvan ampuma-aselain myötä soveltuvuustesti tulee kuitenkin poistumaan ja haastattelumenettelyjä tullaan kehittämään.

Haastattelussa haastateltavasta saadaan kokonaiskuva ja hänestä pyritään tekemään uhka-arvio.

– Tietysti alaikäisen kohdalla pitää arvioida erityisesti sitä, onko henkilö riittävän kypsä huolehtimaan aseesta, Ranta sanoo.

Omien aseiden hankkiminen vähentynyt

Rinnakkaislupia myönnettiin viime vuonna valtakunnallisesti reilut 10 000 kappaletta sisältäen niin alaikäisten kuin täysi-ikäisten luvat. Määrä on vaihdellut melko suuresti vuosittain, mikä johtuu Rannan mukaan siitä, että lainsäädännössä on ollut muutoksia alaikäisten rinnakkaislupiin liittyen.

Hänen mukaansa ei ole mitään selitystä sille, että viime vuosina rinnakkaislupien määrässä on ollut monenkin tuhannen heittoa. Rannan mukaan viime vuonna kaikista luvista rinnakkaislupia on ollut noin 20 prosenttia.

Hylättyjä hakemuksia oli viime vuonna reilut 1 100 kappaletta, niistä reilut 100 oli kielteisiä rinnakkaislupapäätöksiä.

Suurin vaiva täältä on lähteä aina käymään Kajaanissa tai Kuhmossa poliisilaitoksella lupa-asioiden takia.

Marko Kortelainen

Kaikkien aselupien osalta Lapin, Oulun ja Itä-Suomen poliisilaitoksissa on eniten ampuma-aseita metsästyksen takia. Myös rinnakkaislupien määrässä kyseiset kolme poliisilaitosta ovat selkeästi suurimmat.

Oulun poliisilaitoksen ylikomisario, Kainuun lupayksikössä työskentelevän Kari Karppisen mukaan Kainuussa metsästysharrastus on nuorten keskuudessa erittäin suosittua ja syksyisin rinnakkaislupia haetaan melko paljon.

– Jonkin verran tietysti saattaa vaikuttaa, se, että välissä on huonompia riistavuosia. Se laannuttaa intoa hieman, Karppinen arvelee.

Mies ampuu haulikolla savikiekkoja
Savikiekkojen ampumista haulikolla. Kuvituskuva.Kalle Niskala / Yle

Ampuma-aselupien määrä on tullut Rannan mukaan rajustikin alas vuosien mittaan. Ammunta, metsästys ja asekeräily eivät ole säilyttäneet suosiotaan. Rinnakkaislupien myöntömäärä ei ole Rannan mukaan laskenut samassa suhteessa kuin kaikkien aselupien määrä.

Omien aseiden hankkiminen on Rannan mukaan selvästi vähentynyt. Jos sama haulikko käy kaikille veljeksille, yhdellä on päälupa ja toisilla rinnakkaisluvat.

– Näin se monesti menee. Sellaiset, jotka eivät himoaktiivisesti harrasta, eivät välttämättä hanki omia ampuma-aseita vaan harrastavat niin sanotusti laina-aseilla mutta rinnakkaisluvalla, jolloin pystyvät esimerkiksi ostamaan patruunoita, Ranta selittää.

Ampua voi jo lapsena

Vaikka rinnakkaislupa on mahdollista saada aikaisintaan 15-vuotiaana, on ampumisen harjoittelu mahdollista jo aiemmin. Täysi-ikäinen henkilö, jolla on hallussapito-oikeus ampuma-aseeseen voi nimittäin antaa aseensa toisen käyttöön (siirryt toiseen palveluun) (Finlex, 88 §), mikäli itse valvoo ja pystyy ohjaamaan aseenkäyttäjää siten, ettei käytöstä aiheudu vaaraa.

– Vastuu annetaan ampuma-aseen tai hallussapitoluvan haltijalle. Täysi-ikäisen on oltava suurin piirtein käsivarren mitan päässä, että pystyy tarvittaessa tarttumaan aseeseen. Silloin on katsottu, että nuori pystyy laillisesti vähän kokeilemaan ampumista, Ranta selittää.

Esimerkiksi ampumahiihtoa voi harjoitella jo ennen 15 ikävuoden täyttymistä, sillä valmentajat valvovat seurojen aseiden käyttöä.

Mies ampuu ampumaradalla
Ase on huoltajan nimillä, mutta mikäli harrastuneisuutta ei ole, ei hän itse saa aseellaan ampua.YLE / Mika Moksu

Sotkamolaisen Marko Kortelaisen perheessä metsästysharrastus on verissä sekä vanhemmat että osa perheen lapsista metsästää. Perheen voimin metsästä haetaan lintuja, jäniksiä, hirviä sekä jonkin verran petoeläimiä.

Kortelaisen metsästystä harrastava 9-vuotias poika on ollut metsällä mukana 3-vuotiaasta, muttei ole toistaiseksi päässyt käyttämään asetta. Hän sai reilu viikko sitten metsästyskortin ja pääsee jatkossa ampumaan vanhempiensa valvovan silmän alla.

Lue lisää:

Poliisi: Muista hakea aselupa hyvissä ajoin

Aselupia myönnetään entistä vähemmän – taustalla muuttuneet lupakäytännöt