1. yle.fi
  2. Uutiset

"Älä jää yksin ja puhu jollekin" – Miesten kokema väkivalta on edelleen vaiettu asia Suomessa

Miessakit ry julkaisee tänään raportin miesten kokemasta väkivallasta.

miehet
Ylen aamu-tv: Miesten kokema väkivalta on tabu
Ylen aamu-tv: Miesten kokema väkivalta on tabu

Miesten kokema väkivalta on edelleen tabu Suomessa. Miessakit ry julkistaa tänään Vaiettu väkivalta-kyselytutkimuksen.

– Kyllä miesten on vaikea puhua kokemastaan väkivallasta, koska siitä tiedetään hyvin vähän ja siitä on vähän tutkimuksia niin Suomessa kuin maailmallakin. Miehelle voi tulla ajatus, että olen yksin eikä tästä voi puhua, kertoo psykiatrinen sairaanhoitaja Jussi Pekkola.

Yksinpärjäämisen kulttuuri ja vaikeus hakea apua ovat isoja tekijöitä. Miehen on pärjättävä yksin ja selviydyttävä oli tilanne mikä tahansa.

– Miesten on vaikea hakea apua. Jos tarkastellaan poliisin tilastoja, niin noin 30 prosenttia lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta kohdistuu miehiin. Mitä vakavammasta väkivallasta on kyse, niin miesten osuus on yli 50 prosenttia. Kyselytutkimukset ovat osoittaneet myös, että miesten ja naisten kokema väkivalta on myös samoissa luvuissa siinä, keneen väkivalta kohdistuu, kertoo Pekkola.

Miesten kokeman väkivallan yleisin muoto on, että kadulla joku tuntematon kohdistaa mieheen väkivaltaa. Tyypillinen tilanne on myös parisuhteissa tapahtuva väkivalta. Pekkolan mukaan parisuhdeväkivallan vaikutuksista tiedetään paljon vähemmän.

– Väkivalta jatkuu yleensä pitkään ja siihen liittyy alistamista niin siitä syntyy suurempia ongelmia kuin esimerkiksi jos nakkikioskilla tulee kerran nyrkissä. Siitä toipuu yleensä paremmin.

Myös ammattilaisilla vaikeuksia tunnistaa väkivaltaa

Henkistä väkivaltaa ei yleensä tunnisteta.

– Miehet, jotka tulevat meille asiakkaiksi, tuntevat olonsa ahdistuneeksi ja masentuneeksi. Kun lähdetään avaamaan asiaa paremmin niin taustalla on pitkään parisuhteessa jatkunutta mitätöintiä, alistamista ja sosiaaliset taidot ovat huonot. Kaikenlaista tämänkaltaista henkistä painostusta ja väkivaltaa.

Myös ammattilaiset eivät tunnista tätä kovin hyvin miesten kokemaa väkivaltaa.

– Pitäisi kysyä enemmän lisäkysymyksiä näiltä miehiltä. Ei riitä vain, että oletko kokenut väkivaltaa.

Rajanveto siihen, mikä on normaalia parusuhteeseen kuuluvaa riitaa ja henkistä väkivaltaa, on hankalaa.

– Jos aina syy on toisessa ja koskaan ei pyydetä anteeksi niin, että sitä tarkoitetaan niin kyllä se menee henkisen väkivallan puolelle. Se käy itsetunnolle, jos on tunne, että mikään mitä teet, ei riitä.

Vaiettu väkivalta-kyselytutkimuksen mukaan henkinen ja fyysinen väkivalta liittyvät toisiinsa.

– Valtaosa vastanneista oli kokenut kumpaakin. Jos oli parisuhdeväkivallasta kyse niin oli kumpaakin. Kun toinen ei auta niin toinen otetaan käyttöön.

Tosi vaikeistakin asioista voi selvitä eteenpäin

Väkivallan seuraukset voivat olla monenlaisia. Kyselyssä yli 60 prosenttia vastanneista koki ahdistuneisuutta.

– Yli puolet kertoi, että väkivalta on aiheuttanut masentuneisuutta. Lisäksi myös unettomuutta ja sosiaalisia ongelmia. Ei luota ihmisiin, ei luota itseensä ja ehkä jää kotiin olemaan yksin.

Väkivallan kierteestä on myös vaikea päästä ulos.

– Kyllä sillä pääsee ulos niin, että alkaa puhumaan tilanteesta. Kyselyssä miehet olivat puhuneet kaverille ja tuttavalle ja mahdollisesti hakee ammattiapua. Usein tämä on sukupolvien jatkumoa eli tämä on kotoa opittu malli, johon samaistutaan. Ulkopuoliselle voi olla vaikea ymmärtää, miksi tämä mies jää tähän tilanteeseen.

Lasten kautta tapahtuva väkivalta on myös yleistä. Lapsia käytetään lyömäaseena.

– Pelotellaan, että jos et tee näin niin et saa nähdä lastasi ja tehdään myös perättömiä ilmoituksia lasten kaltoinkohtelusta lastensuojelulle ja poliisille. Tämä vaikuttaa myös lapsiin.

Miehille Pekkolalla on neuvo: älä jää yksin ja puhu jollekin.

– Kyllä näistä tosi vaikeistakin asioista voi selvitä eteenpäin.

Lue seuraavaksi